Budżet Obywatelski 2020 – BO Gdynia

Budżet Obywatelski 2020

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Poprzednie Edycje Strzałka w breadcrumbie Budżet Obywatelski 2020

Kropki jako tło w sekcji

EDYCJA BO 2020

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2020 do podziału było 10 608 600 zł. Na kwotę tą złożyło się 10 001 536,38 zł kwoty podstawowej oraz 606 872,23 zł, które nie zostały rozdysponowane w poprzedniej edycji BO. Dodatkowo kwota ta została zwiększona poprzez premię w ramach tzw. „Projektu +1”, która w tym roku wyniosła 511 915 zł. To nagroda w postaci realizacji dodatkowego projektu dużego oraz dwóch małych dla dzielnic, w których odnotowano najwyższą frekwencję w głosowaniu.

Do BO 2020 zostało zgłoszonych 343 projekty. Po weryfikacji pod głosowanie zostało poddanych 268 projektów dzielnicowych i 13 projektów miejskich. Tych pierwszych najwięcej było na Dąbrowie – 26, najmniej na Witominie i Kamiennej Górze – po 6.

W wyniku głosowania prowadzonego w internecie za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl, mieszkańcy wskazali do realizacji łącznie 116 projektów dzielnicowych: 31 dużych i 85 małych (oraz pośrednio trzy projekty „Projekt +1” wynikające z najwyższej frekwencji). Spośród 13 poddanych pod głosowanie projektów miejskich, wybrano jeden. Dodatkowo 8 rad dzielnic podjęło decyzję o dofinansowaniu pierwszych projektów „pod kreską” z ich własnych budżetów. Dzięki temu do realizacji również trafi 8 projektów dzielnicowych (2 duże i 6 małe). Ponadto decyzją Prezydenta do realizacji zostały wskazane również dwa projekty małe, w związku z istnieniem luki w systemie do głosowania i koniecznością aktualizacji wyników głosowania. W sumie w 2021 roku do realizacji zostało przekazanych kolejnych 130 projektów.

W głosowaniu wzięło udział 28 943 osoby, czyli 12,66% osób uprawnionych do głosowania w BO. Na projekty dzielnicowe zagłosowały 28 483 osoby (12,46% uprawnionych), a na miejskie – 27 344 osób (11,96% uprawnionych).

Najwyższą frekwencję – 32,36 procent głosujących – osiągnięto w Małym Kacku i to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy duży „Projekt +1”: „Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku rodzinnego przy ul. Spokojnej”. Na drugim i trzecim miejscu w rankingu frekwencji ostatecznie uplasowały się, odpowiednio: Chwarzno-Wiczlino (31,23 proc.) oraz Redłowo (28,57 proc). W tych dzielnicach zrealizowane zostaną dodatkowe projekty małe: „Zimowe kino w Chwarznie-Wiczlinie – projekcja pięciu filmów” oraz „ Zajęcia rozwijające kreatywność – rysunek i malarstwo z natury i z wyobraźni – dla starszych dzieci i młodzieży”. Najrzadziej głosowali mieszkańcy Oksywia (5,65 proc.).


Wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej głosów – 2533 – otrzymał zwycięski projekt z Chwarzna-Wiczlino: „Chodnik łączący Wiczlino-Ogród z ulicą Wiczlińską”.Wybrany do realizacji najdroższy projekt dzielnicowy to „Budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą – na terenie po byłych ogródkach działkowych przy II MPS i Wielkokackiej na Witominie” (526 200 zł). Najtańszy projekt dzielnicowy, który trafi do realizacji to „Ustawienie lustra drogowego na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie na ul. Władysława IV” (Śródmieście; 1747 zł).

Pliki do pobrania

Podstawa prawna