Rada ds. BO – BO Gdynia

Rada ds. BO

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Rada ds. BO

Kropki w zdjęciu w tle sekcji

Rada pełni funkcje opiniującą i doradczą w sprawach związanych z Budżetem Obywatelskim w Gdyni. Powołał ją Zarządzeniem Nr 3662/21/VIII/R z dn. 18.05.2021 r. Prezydent Miasta Gdyni. Kadencja Rady obejmuje lata 2021-2023.

Rada składa się z 13 członków reprezentujących różne grupy interesariuszy. Na członków Rady Prezydent Miasta Gdyni powołał na dwuletnią kadencję następujące osoby:

Przedstawiciele mieszkańców

a) Członek Rady: Anna Brzeska-Cupisz
b) Członek Rady: Anna Gawrońska-Milczarek
c) Członek Rady: Kajetan Lewandowski
d) Członek Rady: Paulina Nocuń-Zwierzchlejska

Przedstawiciel organizacji pozarządowych

a) Członek Rady: Agnieszka Bzoma-Żebrowska

Przedstawiciele rad dzielnic

a) Członek Rady: Piotr Szpajer
b) Członek Rady: Łukasz Strzałkowski

Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni

a) Członek Rady: Mariola Śrubarczyk-Cichowska
b) Członek Rady: Marek Dudziński
c) Członek Rady: Lechosław Dzierżak
d) Członek Rady: Sebastian Jędrzejewski

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni

a) Przewodniczący Rady: Michał Guć
b) Członek Rady: Magdalena Warmowska