Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych, rozszczelnienie betonowych nawierzchni oraz zielone przystanki w 6 dzielnicach: M. Kack, Witomino, Karwiny, Grabówek, Redłowo i Fikakowo – BO Gdynia

Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych, rozszczelnienie betonowych nawierzchni oraz zielone przystanki w 6 dzielnicach: M. Kack, Witomino, Karwiny, Grabówek, Redłowo i Fikakowo

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych, rozszczelnienie betonowych nawierzchni oraz zielone przystanki w 6 dzielnicach: M. Kack, Witomino, Karwiny, Grabówek, Redłowo i Fikakowo

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/OGM/0003
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Mały Kack (Wielkopolska/Płocka/Łowicka) Witomino (przystanek Stawna 01) Karwiny (teren w narożniku Nałkowskiej/Staffa) - zbiorcza ulica Karwin I i II Grabówek (Grabowo odc. Komandorska-Kapitańska, Morska obok. Kauflandu, Mireckiego obok d. kina Fala) - główne ciągi dzielnicowe Redłowo (przystanek Centrum Nauki Experyment 02) - jeden z najważniejszych przystanków Fikakowo (Skarpa na Gryfa Pomorskiego) - wjazd do na osiedle

Opis:

Czas na dalsze zazielenianie przestrzeni naszych dzielnic. Zatem razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Proponujemy, by w 6 dzielnicach (M. Kack, Witomino, Karwiny, Grabówek, Redłowo i Fikakowo) zrealizować szereg proklimatycznych, zielonych zmian m.in. odtworzyć szpalery zieleni, rozszczelnić zabetonowane powierzchnie i wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników. Na Witominie i w Redłowie chcemy stworzyć tzw. zielone przystanki.

Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic. Chcemy również obetonować część powierzchni, by poprawić małą retencję i warunki dla starszych drzew.

Razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Poprawmy jakość zieleni przyulicznej w kluczowych punktach gdyńskich dzielnic M. Kack, Witomino, Karwiny, Grabówek, Redłowo i Fikakowo. Proponujemy, by nasadzić szpalery zieleni na Małym Kacku oraz wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników (Karwiny i Fikakowo) lub betonowych przestrzeni, jak również rozszczelnić zabetonowane powierzchnie wokół drzew (Grabówek, Redłowo). Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody, podobnie jak odbetonowane powierzchnie w miastach. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

W ramach projektu zakładamy, że w 6 punktach miasta w dzielnicach dokonamy nasadzeń nowych drzew, tworząc nowe szpalery oraz nasadzenia niskie. Dzięki realizacji projektu powstaną nowe zielone przestrzenie, które będą w naturalny sposób dawać cień, pochłaniać zanieczyszczenia, obniżać temperaturę i estetyzować otoczenie. Lokalizacje dla projektu zostały dobrane w taki sposób, aby efekty klimatycznych zmian zostały możliwie równomiernie rozłożone po całym mieście, dzięki czemu jak największa liczba mieszkańców skorzysta z sąsiedztwa estetycznej zieleni miejskiej. Pozwolą również na zagospodarowanie obecnych nieużytków.

Zieleń miejska oddziałuje również na człowieka przez możliwość kontaktu z naturą.

Szczegółowe funkcje zieleni w mieście:

Zdrowotne i biologiczne – zieleń pełni funkcję ochronną dla mieszkańców miasta, osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów. Odpowiada również za tłumienie hałasu powstającego przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych, polegające na rozpraszaniu lub pochłanianiu dźwięków. Roślinność ma duże znaczenie przy oczyszczaniu powietrza poprzez gromadzenie pyłów na powierzchni swoich liści, a także jednoczesnym produkowaniu tlenu. Dzięki swoim właściwościom wpływa na modyfikowanie wilgotności gleby oraz powietrza, co wpływa na mikroklimat miasta.

Społeczne, psychiczne i wychowawcze – tereny zieleni miejskiej są miejscem wypoczynku czynnego i biernego. Umożliwiają uprawianie sportów, spacerowanie oraz zabawy dziecięce, co ułatwia odpoczynek i poprawia samopoczucie. Kontakt z naturą jest ważny dla prawidłowego rozwoju człowieka, uczy szacunku nie tylko dla zieleni, ale również dla zwierząt, żyjących w parkach, zieleńcach czy bulwarach. Funkcję dydaktyczną pełnią ogrody botaniczne i zoologiczne.

Estetyczne, artystyczne i plastyczne – zieleń charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową chociażby przez różne barwy liści w poszczególnych porach roku, dzięki temu wprowadza urozmaicenie do struktury miasta i stwarza wyraźny kontrast z miejską zabudową. Roślinność wpływa na kształtowanie krajobrazu miasta i nadaje mu specyficznego charakteru, podkreśla jego architekturę i stanowi dopełnienie.

Ochronne – stwarzanie różnego rodzaju osłon wzdłuż szlaków komunikacyjnych, które mają za zadanie ochronę jezdni przed nawiewaniem śniegu i przed silnymi wiatrami. Stosuje się również pasy zieleni izolacyjnej chroniące przed nawiewaniem pyłów od ulic czy fabryk na osiedla mieszkaniowe.

Kilka inspiracji jak to może wyglądać. Dlatego właśnie zieleń jest ważna – chroni mieszkańców i tworzy klimat naszych dzielnic. To nasz dar dla przyszłych pokoleń. Klimatyczne dzielnice – brzmi dobrze? Dlatego zachęcamy do głosowania.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Nasadzenia niskie w okolicy wiaty przystankowej (pnącza, trawy, kwiaty) przystanku Stawna 0150000 zł
Sadzenie drzew + podłoże, nawóz (teren w narożniku ulic Staffa i Nałkowskiej) (5 szt. x 2380 zł)11900 zł
Palikowanie drzew (teren w narożniku ulic Staffa i Nałkowskiej) (5 szt. x 216 zł)1080 zł
Rabata o pow. 30 m2 (dwie, trzy grupy krzewów lub bylin, traw) (teren w narożniku ulic Staffa i Nałkowskiej) (6 szt. x 18000 zł)90000 zł
Sadzenie bylin, traw ozdobnych do 9 szt./m2 + podłoże, bez przygotowania terenu (teren w narożniku ulic Staffa i Nałkowskiej) (280 m2 x 165 zł)46200 zł
Wykonanie projektu (teren w narożniku ulic Staffa i Nałkowskiej) (1 szt. x 0,2 zł)20596 zł
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego) (teren w narożniku ulic Staffa i Nałkowskiej) 30570 zł
Rozbiórka betonowej nawierzchni przy ulicy Montowiłła-Mireckiego (40 m2 x 80 zł)3200 zł
Nasadzenia zieleni niskiej i bylin przy ulicy Montowiłła-Mireckiego wraz z jej zabezpieczeniem 27000 zł
Rozszczelnienie powierzchni wokół akacji robiniowej obok Kauflandu (10 m2 x 80 zł)800 zł
Rozszczelnienie powierzchni wokół szpaleru drzew wzdłuż ulicy Grabowo na odcinku Komandorska-Kapitańska (165 m2 x 80 zł)13200 zł
Nasadzenia niskie wokół szpaleru drzew wzdłuż ulicy Grabowo na odcinku Komandorska-Kapitańska wraz z jego zabezpieczeniem107000 zł
Dokumentacja projektowa (20%)26547 zł
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego))39820 zł
Nasadzenia niskie w okolicy wiaty przystankowej (pnącza, trawy, kwiaty) przystanku Centrum Nauki Experyment 0250000 zł
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego))15000 zł
Sadzenie drzew + podłoże, nawóz (skarpa na zakręcie ulicy Gryfa Pomorskiego) (3 szt. x 2380 zł)7140 zł
Palikowanie drzew (skarpa na zakręcie ulicy Gryfa Pomorskiego) (3 szt. x 216 zł)648 zł
Rabata o pow. 30 m2 (dwie, trzy grupy krzewów lub bylin, traw) (skarpa na zakręcie ulicy Gryfa Pomorskiego) (3 szt. x 18000 zł)54000 zł
Sadzenie bylin, traw ozdobnych do 9 szt./m2 + podłoże, bez przygotowania terenu (skarpa na zakręcie ulicy Gryfa Pomorskiego) (260 m2 x 165 zł)42900 zł
Wykonanie projektu (skarpa na zakręcie ulicy Gryfa Pomorskiego) (20%)12357 zł
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego) (skarpa na zakręcie ulicy Gryfa Pomorskiego)18342 zł
Tabliczki informacyjne (8 szt. x 1200 zł)9600 zł
Sadzenie drzew + podłoże, nawóz (Wielkopolska/Łowicka/Płocka) (13 szt. x 2380 zł)30940 zł
Palikowanie drzew (Wielkopolska/Łowicka/Płocka) (13 szt. x 216 zł)2808 zł
Rabata o pow. 30 m2 (dwie, trzy grupy krzewów lub bylin, traw) (Wielkopolska/Łowicka/Płocka) (4 szt. x 18000 zł)72000 zł
Sadzenie bylin, traw ozdobnych do 9 szt./m2 + podłoże, bez przygotowania terenu (Wielkopolska/Łowicka/Płocka) (120 m2 x 165 zł)19800 zł
Wykonanie projektu (Wielkopolska/Łowicka/Płocka)25109 zł
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego) (Wielkopolska/Łowicka/Płocka)26822 zł
Koszt utrzymania materiału zielonego (przystanek Stawna 01)15000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

870379 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki