Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami – ul. Władysława IV – BO Gdynia

Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami – ul. Władysława IV

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami – ul. Władysława IV

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/222
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
E-mail
norbertka31@wp.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Ul. Władysława IV w rejonie przystanku i schodów do tunelu podziemnego - działka nr 262, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana Własność działek: M. Gdynia

Opis:

Budowa windy osobowej umożliwiającej przemieszczanie się osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Zakres robót będzie obejmował budowę windy osobowej, szybu windowego, energetycznej linii zasilającej, zabezpieczenie lub przebudowę infrastruktury podziemnej, przebudowę ciepłociągu, układu drogowego w tym: ulicy, chodników i ścieżki rowerowej w rejonie windy.

Kalkulacja kosztów:

1. Z proponowanej lokalizacji wynika, że do budowy windy  konieczna będzie przebudowa ciepłociągu oraz układu drogowego, tj.: ulic, chodników, ścieżek rowerowych w rejonie inwestycji. Zakres przebudowy i jego koszty nie są możliwe do oszacowanie na obecnym etapie (wymaga uzyskania warunków technicznych Przedsiębiorstwa OPEC i Zarządu Dróg i Zieleni oraz pozostałych gestorów sieci; koszty inwestycji oszacowane mogą być w oparciu o kosztorys inwestorski wykonany na podstawie kompleksowej dokumentacji projektowej) - wartość  szacunkowa: ok. 15% kwoty realizacji inwestycji, czyli ok. 22.000- 30.000 zł brutto.

2. Koszty robót budowlanych wraz z kosztami zakupu  materiałów - szacunkowy koszt: ok. 150.000- 180.000 zł. brutto, w tym koszt zakupu windy ok. 60.000-75.000 zł brutto.

3. Koszty pełnienia  nadzoru inwestorskiego i autorskiego - ok. 5.000 zł brutto.

Wartość szacunkowa dotyczy kosztów budowy windy osobowej i szybu windowego, energetycznej linii zasilającej, nie obejmuje natomiast kosztów związanych z przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudowa układu drogowego, tj. ulicy, chodników ścieżki rowerowej w rejonie windy.

Rzeczywisty koszt  przedsięwzięcia   zależy od zakresu przebudowy układu drogowego i sieci co.

Szacunkowa łączna wartość projektu

215000 zł

Mapa Lokalizacji