Tak głosowaliście w Budżecie Obywatelskim i Przyjaznej Dzielnicy – BO Gdynia

Tak głosowaliście w Budżecie Obywatelskim i Przyjaznej Dzielnicy

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Tak głosowaliście w Budżecie Obywatelskim i Przyjaznej Dzielnicy

Kropeczki jako tło sekcji

W głosowaniu, które trwało od poniedziałku, 12 września do niedzieli, 25 września, udział wzięło 44 167 osób – ok. 18,49 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Najmłodsi głosujący mieszkańcy urodzili się w tym roku (było ich 187), najstarsi mieli 100 lat (dwie osoby). Do realizacji  wybrano 30 projektów.
Po raz pierwszy gdynianie wskazywali też przedsięwzięcia w ramach Przyjaznej Dzielnicy. Zrealizowanych zostanie 36 projektów.

Budżet Obywatelski
Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego była pierwszą prowadzoną według harmonogramu wspólnego dla Gdyni, Gdańska, Sopotu i Rumi, pierwszą w której mieszkańcy wskazywali projekty metodą rankingową, pierwszą gdy głosowanie na BO uzupełniał wybór projektów „Przyjazna Dzielnica” i wreszcie pierwszą, w której w dzielnicy, gdzie w nagrodę za najwyższą frekwencję ze środków miasta zostanie zrealizowany jeszcze jeden projekt.
W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016 do podziału było dokładnie 5 203 543,65 797 złotych plus premia w ramach „+1+, która w tym roku wyniosła 231 500 zł. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród 141 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu – 10, najmniej na Witominie Radiostacji – dwa. W wyniku głosowania prowadzonego w internecie za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl mieszkańcy wybrali do realizacji 30 projektów.
Przez 14 dni swoje głosy na gdyński Budżet Obywatelski 2016 oddało 44 167 osób. Głosowanie już od pierwszych chwil wzbudziło ogromne zainteresowanie gdynian: tylko w ciągu dwóch pierwszych dni zagłosowało 10 tys. osób!
Rekordową frekwencję – 47,74 proc. głosujących – osiągnięto na Pustkach Cisowskich – Demptowie. I to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie „+1” projekt, czyli „Chabrowa dla Ludzi – aktywuj się” o wartości 231 500 zł , zakładający powstanie na boisku przy SP nr 16 oświetlenia i dodatkowego wyposażenia.
Bardzo chętnie głosy oddawali również mieszkańcy Leszczynek oraz Grabówka (odpowiednio 34,35 proc. i 33,63 proc. uprawnionych). Najrzadziej głosowali mieszkańcy Cisowej (5,07 proc.).
Najwięcej głosów w całym mieście (2606 i 12 481 pkt) otrzymał projekt „ABC zabawy! Atrakcyjne Bezpieczne Centra Zabawy! Stwórz nam podstawy dobrej zabawy – modernizacje  placów zabaw – przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz Wesoła Dolinka przy ul. Rumskiej – Pustki”.” Jego wartość to 267 156 zł.
Całą pulę wykorzystały trzy dzielnice: Babie Doły, Działki Leśne i Pogórze. Blisko były: Karwiny (zostało 1,00 zł), Leszczynki (640,00zł), Orłowo – (1,00zł), Pustki Cisowskie-Demptowo – (57,00zł), Redłowo – (67,00zł), Śródmieście (105,00 zł).
Wybranym projektem o największej wartości jest  „Śródmieście wygodne dla pieszych – więcej zieleni, lepsze oświetlenie ulic i mała architektura” o wartości 453 890,00 zł, zgłoszony w Śródmieściu.
W skali całego miasta nie rozdysponowane pozostało 650 198 zł. Środki te zostaną dodane do puli poszczególnych dzielnic, którą podzielą mieszkańcy w 2017 roku.
Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim boiska i place zabaw.
Tegoroczna aktywność autorów w promocji projektów, na które można było głosować w Budżecie Obywatelskim rozpoczęła się jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem głosowania. Już w połowie sierpnia na portalach społecznościowych zaczęły się pojawiać zachęty do wybrania konkretnych  projektów. Im bliżej głosowania, tym form promocji było więcej. Kulminacja akcji promocyjnych przypadła oczywiście na dwutygodniowy okres głosowania. Autorzy projektów kręcili filmy i umieszczali je w sieci, zakładali w internecie strony poświęcone konkretnym projektom. Korzystali też z tradycyjnych form, jak ulotki czy plakaty. Tu wsparcia udzielali pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych, którzy koordynują gdyński Budżet Obywatelski.
W siedzibie LIS można było odbierać gotowe już materiały, można też było pobierać je ze strony bo.gdynia.pl. Informacja o każdym z projektów mogła zostać zamieszczona (na prośbę autora) na facebookowym profilu Budżetu Obywatelskiego.
W sierpniu pracownicy LIS zaprosili autorów projektów na spotkanie poświęcone  promocji wniosków w czasie głosowania. Swoimi doświadczeniami podzielili się autorzy wniosków, które wygrały w edycji 2015. Pracownicy LIS opowiedzieli, jakiego wsparcia w czasie głosowania mogą udzielać, a specjalista od prowadzenia kampanii w internecie przedstawił kilka przykładów skutecznych akcji społecznych. W spotkaniu udział wzięło ponad 70 osób.
Przez cały czas trwania głosowania w gdyńskich szkołach odbywały się spotkania z uczniami poświęcone idei Budżetu Obywatelskiego. Prowadzący je pracownicy LIS zachęcali uczniów do głosowania, podkreślali znaczenie samodzielnego podejmowania decyzji.
Od poniedziałku, 12 września w kilku punktach Gdyni działały tzw. lotne brygady – wolontariusze i pracownicy LIS, którzy wyjaśniali zasady BO, zachęcali do głosowania czy wręcz je umożliwiali – wyposażeni byli bowiem w urządzenia z mobilnym internetem. Pracownicy LIS odwiedzali gdyńskie kluby seniora i placówki opiekuńcze. W weekendy obecni byli w centrach handlowych i na odbywających się w Gdyni imprezach: V Gdyńskim Weekendzie Kuglarskim, Święcie Hal Targowych, targach „Dary Ziemi” w parku Kolibki. Z kolei sami autorzy projektów namawiali do głosowania podczas organizowanych w dzielnicach festynów i pikników.
Wsparciem podczas głosowania służyli pracownicy instytucji miejskich – np. bibliotek, działacze organizacji pozarządowych, radni dzielnic i miasta, proboszczowie gdyńskich parafii.
Przypomnijmy, że w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2015 udział wzięło 47 612 osób – 20 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Do podziału było 4 597 797 złotych.
Po zakończeniu głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016, podobnie jak w latach poprzednich, przeprowadzona zostanie jego ewaluacja. To w efekcie ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2015 zmieniona została metoda głosowania. Zdaniem prawie 100 gdynian, którzy wzięli udział w badaniu, najprzyjaźniejsza jest metoda rankingowa – czyli ta, która posługiwaliśmy się w tym roku.

Przyjazna Dzielnica
Rok 2016 był pierwszym, gdy głosowaniu na Budżet Obywatelski towarzyszył wybór projektów Przyjazna Dzielnica. To przedsięwzięcia przygotowane przez rady dzielnic w partnerstwie lokalnym, dotyczące integracji mieszkańców, organizacji czasu wolnego, działań kulturalnych i sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, działań na rzecz rodziny.
Dla każdej z dzielnic zarezerwowano 25 000 zł, które w wyniku głosowania mogły zostać przeznaczone na jeden bądź kilka projektów. Pula PD dla całego miasta wynosiła 550 000 zł.
Na projekty Przyjaznej  Dzielnicy głosowało 16 601 osób, czyli ok. 6,95 proc. uprawnionych. Największa liczba projektów do wyboru była na Dąbrowie – 9, w kilku dzielnicach zgłoszono po trzy projekty.
Najwięcej – cztery projekty – wybrano na Dąbrowie, a projektem, który w całym mieście otrzymał najwięcej punktów okazał się „Aktywna Chylonia 2017” (2334 pkt, 831 głosów). Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim zajęcia sportowe i rekreacyjne.