Uczeń z doświadczeniem migracji w gdyńskiej szkole – warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. – BO Gdynia

Uczeń z doświadczeniem migracji w gdyńskiej szkole – warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół średnich.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Uczeń z doświadczeniem migracji w gdyńskiej szkole – warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół średnich.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
SRO/0009
Dzielnica
Śródmieście
Autor projektu
Joanna Samp-Szulc
E-mail
kontakt@polessa.pl
Telefon
512192728
Status:
Wycofany przez autora
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Polessa Centrum Języka Polskiego powstała we wrześniu 2016 roku i jest pierwszą szkołą języka polskiego jako obcego w Gdyni. Oferujemy indywidualne i grupowe kursy semestralne, miesięczne i letnie na wszystkich poziomach zaawansowania. Oferujemy kursy języka ogólnego i specjalistycznego. Skutecznie przygotowujemy do państwowych egzaminów certyfikatowych. Naszym niewątpliwym atutem pozostaje bogata oferta szkoleń dla lektorów, a także dla rad pedagogicznych pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji.

Opis:

Warsztaty zostaną przeprowadzone dla pięciu grup nauczycieli gdyńskich szkół średnich z dzielnicy Śródmieście, którzy pracują z klasą wielokulturową i wielojęzyczną. Planuje się przeszkolić 50 nauczycieli (język polski, języki obce, nauczanie wczesnoszkolne, pozostałe przedmioty). Warsztaty planowane są na IX-XII 2019 roku. Projekt spełnia warunki ogólnodostępności, ponieważ dotyczy nauczycieli uczących w klasach wielokulturowych, a także całych zespołów klasowych. Trwałe efekty szkoleń wpłyną na jakość pracy nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, na jakość nauki dzieci cudzoziemskich i powracających, a także na pracę całego zespołu klasowego, a tym samym szkoły.

Warsztaty planowane są jako 6-godzinne intensywne spotkanie podzielone na trzy moduły:
1) W pierwszej części uczestnicy szkolenia poznają aspekty prawne przyjęcia uczniów z doświadczeniem migracyjnym do gdyńskiej szkoły oraz skuteczne rozwiązania obecne w innych polskich miastach. Uczestnicy omówią sytuację i potrzeby nauczyciela, ucznia i rodzica w kontekście migracji i zastanowią się, jak można usprawnić ich funkcjonowanie w szkole pełnej wyzwań: tolerancja, stereotypy, przemoc, wykluczenie, uprzedzenia, klasa wielokulturowa, inność, akceptacja, empatia, akulturacja, integracja, inkluzja.
2) W drugiej części, metodycznej, uczestnicy będą pracować nad następującymi zagadnieniami: czy język polski jest jeden, czym jest dwujęzyczność i dwupiśmienność, jak określić poziomy językowe uczniów cudzoziemskich, z jakich materiałów korzystać na zajęciach języka polskiego i przedmiotów szkolnych i na czym polega metodyka języka polskiego jako języka edukacji szkolnej.
3) Trzeci moduł, warsztatowy, dotyczyć będzie planowania dydaktycznego w kontekście migracji, uczestnicy poznają przykłady rozwiązań praktycznych, nauczą się trafnie formułować cele językowe i przedmiotowe zajęć w klasie wielokulturowej oraz konstruować ćwiczenia odpowiednie do danego poziomu językowego i skorelowanego z podstawą programową.
To wszystko sprawi, że zarówno szkoły gdyńskie, kadra pedagogiczna, zespoły klasowe i rodzice będą przygotowani do nowej sytuacji wielokulturowej edukacji w języku polskim. Organizatorzy zapewniają wszystkie pomoce i materiały.

Kalkulacja kosztów:

Wynagrodzenie specjalisty prowadzącego warsztaty: 6h dydaktycznych x 200 PLN = 1200 PLN x 5 grup (6000 zł); Wynajem sali szkoleniowej: 6h dydaktycznych x 50 PLN = 300 PLN x 5 grup (1500 zł); Materiały szkoleniowe dla 1 grupy: 10 osób x 20 PLN = 200 PLN x 5 grup (1000 zł); Reklama w mediach: 100 PLN x 5 grup (500 zł); Sprzątanie wynajętych pomieszczeń po szkoleniu: 100 PLN x 5 grup (500 zł); Poczęstunek (kawa, herbata, przegryzki): 100 PLN x 5 grup (500 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki