Partyzantów, Ujejskiego, Orzeszkowej, Reja – nowe nasadzenia – BO Gdynia

Partyzantów, Ujejskiego, Orzeszkowej, Reja – nowe nasadzenia

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Partyzantów, Ujejskiego, Orzeszkowej, Reja – nowe nasadzenia

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Projekt zakłada poprawę przestrzeni publicznej w 4 miejscach dzielnicy na obszarze ograniczonym ulicami: Legionów, Partyzantów i Kopernika.

Opis:

W ramach projektu wyselekcjonowane zostały 4 newralgiczne miejsca dzielnicy, w których zaproponowano nowe nasadzenia w sposób niekolidujący z innymi użytkownikami ulic. Inwestycja nie zakłada likwidacji żadnego legalnego miejsca parkingowego.
Elementy projektu zostały wyszczególnione na mapie i zakładają:
nr 1 – przedłużenie zielonego zakątka na chodniku przy skrzyżowaniu ulic Reja i Ujejskiego, uwzględniając pozostawienie możliwości przejścia przez zjazd dla wózków na chodnik oraz szerokość chodnika zgodnie ze Standardem Dostępności Miasta Gdyni,
nr 2 – nowe nasadzenia przy ul. Franciszkańskiej,
nr 3 – nowe nasadzenia na skarpie przy ul. Kopernika, uniemożliwiające wjazd pojazdów na skarpę,
nr 4 – przedłużenie zielonego zakątka przy bloku poprzez rozebranie placu z kostki, wykonanie niskiej roślinności na wzór tej przy ul. Słowackiego (krzewy w obsypce) lub jeśli to możliwe – posadzenie na środku niskiego drzewa, uwzględniając niezbędne dojście do skrzynki elektrycznej i szerokość chodnika zgodnie ze Standardem Dostępności Miasta Gdyni.

Kalkulacja kosztów:

usunięcie betonu 18 m2 x 200 zł 3600
montaż obrzeży betonowych 27 mb x 80 zł 2160
przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewów 129 m2 x 50 zł 6450
nasadzenia krzewów w gruncie 129 m2 x 5 szt. = 645 szt. x 50 zł 32250
ściółkowanie korą 129 m2 x 22 zł 2838
pielęgnacja nasadzeń 3 letnia 7781
rozbiórka kostki chodnikowej 18 m2 x 150 zł 2700

Szacunkowa łączna wartość projektu

57779 zł

Załączniki