Ogród deszczowy przy pętli „SKM Cisowa” – BO Gdynia

Ogród deszczowy przy pętli „SKM Cisowa”

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ogród deszczowy przy pętli „SKM Cisowa”

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
CIS/0017
Dzielnica
Cisowa
Autor projektu
Łukasz Dąbrowski
E-mail
Lukasz.dabrowski1986@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Chodnik o długości ok. 50m i szerokości ok. 5m prowadzący do przystanku SKM Gdynia Cisowa

Opis:

Projekt zakłada całkowitą przebudowę chodnika prowadzącego do przystanku SKM Gdynia Cisowa oraz powstanie po obu jego stronach ogrodu deszczowego typu suchego. Konieczna jest przebudowa chodnika o szerokości ok. 5 m oraz długości ok. 50 m. Jego przebudowa oraz modernizacja polegałaby na jego podniesieniu w stosunku do powierzchni zielonej otaczającej chodnik o około 20 cm, oraz utworzenia 1% nachylenia w kierunku powierzchni zielonej, w celu zaburzenia naturalnego kierunku spływu wody deszczowej w stronę wejścia do przystanku SKM Cisowa (Spływ wody będzie się odbywał w obie strony). W powstałym wzdłuż chodnika naturalnego rowu melioracyjnego, w którym po obu stronach chodnika należy utworzyć suchy ogród deszczowy (okresowo zalewany) o następujący wymiarach dł .40m, szerokości 0,5m oraz gł. do 0,8 m. Powierzchnia spływu wody będzie wynosiła ok. 350 m2 (250 m2 powierzchni chodnika oraz 100 m2 powierzchni zielonego nasypu). Co pozwoli utworzyć de facto dwa ogrody deszczowe o objętości ok. 16 m3 po obu stronach chodnika.

Suchy ogród deszczowy składać się będzie z następujących elementów podłoża:
1. warstwy uszczelniającej składającej się z folii pcv, gliny lub innego materiału nieprzepuszczalnego – z uwagi na złożone stosunki wodne zaleca się zastosowanie folii na całej długości ogrodu.
2. otoczaków lub żwiru płukanego, w zależności od potrzeb, należy układać w miejscach dopływu wody wartkim strumieniem chroniąc ogród przed erozją wodną
3. warstwy drenażowej składającej się z żwiru/piasku o grubości do 20 cm, filtrującej wodę
4. ściółki kamiennej o grubości 3-6 cm, zabezpieczającej przed wymywaniem żyznych części gleby i erozji wodnej
5. żyznej ziemi wymieszanej z piaskiem w stosunku 1:3 (na jedną cześć ziemi żyznej trzy części piasku) o grubości 30-40 cm, jest to warstwa wegetacyjna dla roślin, do której są one sadzone.

W części naziemnej można posadzić 5-6 wybranych roślin z poniższej listy:
1. Krwawnik kichawiec (4-6 szt na m2)
2. Sit rozpierzchły (5-6 szt na m2)
3. Śmiałek darniowy (5-7 szt. na m2)
4. Bergenia sercowata (5-6 szt. na m2)
5. Krwawnica pospolita (6-7 szt na m2)
6. Kosaciec syberyjski (6-8 szt. na m2)
7. Kosaciec żółty (6-8 szt. na m2)
8. Tojeść rozesłana (10 szt na m2)
9. Tojeść kropkowana (5-6 szt. na m2)
10. Rdest wężownik (6-8 na m2)
11. Kozłek lekarski (8-10 szt. na m2)
12. Żywokost lekarski (6-8 szt na m2)
13 Wierzbownica drobnokwiatowa (6-8 szt na m2)
14. Mięta wodna (6-8 m2)
15. Bodziszek żałobny (6-8 m2)
16. Sadziec konopiasty (6-8 m2)
17. Pełnik europejski (5-6 m2)
18. Wiązówka błotna (6-7 m2)
19. Niezapominajka (5-6 m2)

Powstanie suchego ogrodu deszczowego oraz modernizacja chodnika powinno zapobiec zalewaniu podziemnego przejścia do peronu SKM Cisowa, uszkadzaniu dwóch wind zlokalizowanych na tym przystanku. Inwestycja dodatkowo przyczyni się do poprawy estetyki tego miejsca oraz wpłynie na zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej otoczenia.
W ramach zlecenia opracowania projektu ogrodu deszczowego, konieczne jest ustalenie poziomu wód gruntowych, który szczegółowo określi parametry ogrodu deszczowego. Po wykonaniu wszystkich prac w okresie zimowym zaleca się stosowanie piasku w przypadku chodnika przylegającego do ogrodu deszczowego,a w przypadku stosowania soli rekomenduje się zabezpieczenie ogrodu deszczowego folią PCV.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na funpagu projektu
https://www.facebook.com/Bud%C5%BCet-obywatelski-Ogr%C3%B3d-deszczowy-przy-p%C4%99tli-SKM-Cisowa-1273565986133881/
Literatura:
1. Ogród deszczowy w pięciu krokach (http://www.gdmel.pl/downloads/Do-Pobrania/Inne/OGR%C3%93D_W_5_KROKACH_6_do_druku_samodzielnego.pdf)
2. Wybrane aspekty zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na terenie zurbanizowanym
3. Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie projektu, wraz z badaniem poziomu wód gruntowych (30000 zł); Przebudowa/remont chodnika - ok. 250 m2 (ok. 50m dł x ok. 5 m szer) 2100, spadki z terenu wynoszą ok. 100 m2 zł x 50 (105000 zł); Niwelacja terenu: teren zielony głębokość do 80 cm o powierzchni ok. 40m2 (65 zł za 10m2) 65zł x 4 (260 zł); Przygotowanie terenu pod obsadzenia 47x40 (1880 zł); Usunięcie trawnika 8x40 (320 zł); Piasek pod podłoże rośliny hydrofitowe (koszt razem z transportem 5 ton) (250 zł); Ziemia pod podłoże roślin hydrofitowych (koszt razem z transportem 1,5 tony) (220 zł); Otoczaki (kamień polny) pod podłoże dla ogrodu deszczowego (4 tony) lub grys chalcedonitowy (3000 zł); Folia PCV 3mm 2800 za 40 m (4000 zł); Zakup roślin 9 sztuk na 1m2; 25x270 (6750 zł); Zakup nasion traw do odtworzenia po obu stronach istniejącego terenu zielonego (500 zł); Pielęgnacja 3 letnia (21000 zł); Żwir płukany - 250 zł za tonę razem z transportem, potrzeba ok. 10 t wraz (2500 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

175680 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki