Gdyńskie łąki kwietne zlokalizowane w 9 dzielnicach: Dąbrowa, Śródmieście, Karwiny, Obłuże, Cisowa, Chylonia, Wielki Kack, Pogórze oraz Orłowo – BO Gdynia

Gdyńskie łąki kwietne zlokalizowane w 9 dzielnicach: Dąbrowa, Śródmieście, Karwiny, Obłuże, Cisowa, Chylonia, Wielki Kack, Pogórze oraz Orłowo

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Gdyńskie łąki kwietne zlokalizowane w 9 dzielnicach: Dąbrowa, Śródmieście, Karwiny, Obłuże, Cisowa, Chylonia, Wielki Kack, Pogórze oraz Orłowo

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0053
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

1. Tereny zieleni umiejscowione w pasach międzyjezdniowych (Al. Zwycięstwa, Hutnicza) 2. Tereny zieleni umiejscowione przy ulicy (Platynowa, Kwiatkowskiego, Radosna, Nałkowskiej, Korzenna, Miętowa, Morska) 3. Tereny zieleni ogólnodostępne, niezagospodarowane (Janowska, Cechowa, Piekarska, Swarzewska, Zwierzyniecka)

Opis:

Zmiana dotychczasowych trawników lub terenów zielonych zaniedbanych w łąki obsadzone roślinami kwitnącymi. Łąki kwietne będą oferować naturalistyczny efekt estetyczny podlegający dynamicznym zmianom w trakcie sezonu wegetacyjnego, który zapewni bioróżnorodność poprzez zastosowanie wielu różnych gatunków roślin łąkowych oraz żyjących w nich gatunków zwierząt. Na terenie łąk posadowione zostaną domki dla owadów, które będą schronieniem dla różnych owadów.
Główny cel to podniesienie walorów estetycznych, przyrodniczych i ekologicznych miasta Gdyni.
Wieloletnie łąki kwietne są bardziej ekonomiczną alternatywą dla trawników, przede wszystkim nie wymagają częstego koszenia. W trakcie sezonu koszone są dwukrotnie.

Efekty projektu:
• Poprawa estetyzacji miejsc zielonych w mieście
• Ubogacenie bioróżnorodności poprzez stworzenie korytarzy ekologicznych dla owadów
• Zagospodarowanie nieużytków miejskich

Kalkulacja kosztów:

Projekt kompozycji roślinnej w tym badanie profilu glebowego (75000 zł); Przygotowanie podłoża w tym zrywanie darni, usunięcia gruzu i korzeni, usunięcie samosiejek, nawiezienia gruntu (107600 zł); Zakup mieszanki kwiatów , wysianie (40000 zł); wysiew (150000 zł); Domki dla owadów (1 domek na 100m2, 200 domków*100 zł) (20000 zł); Pielęgnacja, pielenie, podlewanie, rozsada (50000 zł); Ogrodzenie (12500 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

455100 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki