Budowa polanki rekreacyjnej na tarasie przy schodach prowadzących od ul. Raduńskiej do ul. Swarzewskiej – BO Gdynia

Budowa polanki rekreacyjnej na tarasie przy schodach prowadzących od ul. Raduńskiej do ul. Swarzewskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa polanki rekreacyjnej na tarasie przy schodach prowadzących od ul. Raduńskiej do ul. Swarzewskiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/CHY/0024
Dzielnica
Chylonia
Autor projektu
Marek Richert
E-mail
bo.marek.richert@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Teren znajduje się na tarasie półpiętrze skarpy pomiędzy ulicami Swarzewską 50-52 a Raduńską 13 i 19. Obecnie do terenu prowadzą schody z dwóch stron: 1) ciąg schodów Swarzewska 50 - Raduńska 13 oraz 2) ciąg schodów Swarzewska 52 - Raduńska 19. Projekt utworzyłby pochylnię wzdłuż schodów dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Raduńskiej oraz pochylnię od strony adresu Swarzewska 52 wzdłuż zbocza wzniesienia. Rozwiązania te pozwoliłyby na bezproblemowe pokonywanie różnic w terenie osobom niepełnosprawnym.

Opis:

Celem zadania jest udostępnienie mieszkańcom atrakcyjnego terenu do spędzania wolnego czasu, integracji sąsiedzkiej i wypoczynku. Celem projektu jest częściowe przywrócenie dawnego charakteru tego miejsca ale zaktualizowane o obecnie obowiązujące standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Od strony Swarzewskiej 52 dojazd dla osób niepełnosprawnych zapewniony będzie po odnowionej ścieżce (pochylni wzdłuż zbocza wzniesienia), z nawierzchnią typu „Terra Way”, o kącie nachylenia nieprzekraczającym 5 stopni nachylenia zabezpieczony dodatkowo poręczą dla osób niepełnosprawnych długości 52 mb.

Od strony ul. Raduńskiej dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony będzie dzięki nowej ścieżce o nawierzchni typu „Terra Way”, która będzie zabezpieczona poręczą dla osób niepełnosprawnych oraz spocznikami analogicznie do przebiegających obok schodów także wyposażonych już w poręcz (będą poręcze po obu stronach pochylni). Maksymalny kąt nachylenia w górnej części schodów na odcinku około 1,5 m wynosi nie więcej niż 7 stopni nachylenia.
Od strony schodów przebiegających od adresów Swarzewska 52 – Raduńska 19, dojazd dla osób niepełnosprawnych zapewniony będzie po płaskim terenie, dzięki nawierzchni typu Hanse Grand.

Zarówno nawierzchnia Hase Grand jak i Terra Way są powszechnie stosowanymi rozwiązaniami przy modernizacji alejek i ścieżek w parkach. Nawierzchnie te zapewniają przepuszczalność wody, odporność na warunki atmosferyczne. Nawierzchnie Terra Way (wg specyfikacji) cechują się bardzo dobrymi parametrami antypoślizgowymi i są stosowane w parkach przy ścieżkach umożliwiających pokonywanie różnic w terenie.

Poniższy link do interaktywnej mapy obrazuje szczegółowe rozmieszczenie planowanych elementów zadania w terenie:
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1LszSR7V9v0rs20WOFWTrf7cxgJUhAWHq&usp=sharing

Elementy składowe zadania:
Urządzenia street workout wraz z bezpieczną nawierzchnią, ścieżki (typ Terraway i Hase Grand), miejsce na ognisko, mała architektura (ławki z oparciami i podłokietnikami), projekt.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Ścieżki typu Terraway (160 m kw) wraz z poręczą dla osób niepełnosprawnych dł. 52 mb od strony Swarzewskiej 5260480 zł
Ścieżki typu Terraway (60 m kw), wzdłuż schodów, podzielona spocznikami, wraz z poręczą dla osób niepełnosprawnych dł. 83 mb od strony Raduńskiej22000 zł
Poręcze (83mb + 52mb = 135 mb)75000 zł
Miejsce na ognisko, duży stół z dwiema ławami z oparciami i podłokietnikami20000 zł
Mała architektura: ławki metalowo drewniane z oparciem i podłokietnikami 6 szt., Tablice informacyjne 2 szt.20000 zł
Ewentualna wycinka 2 drzewek samosiewów do 5 m wysokości6264 zł
Ewentualne nasadzenia zastępcze 4 drzew11600 zł
Ewentualna renowacja trawnika z siewu (na płaskim terenie) + częściowa wymiana ziemi (do 10 cm głębokości) 33 zł/m^2, maksymalnie do 600 m^219800 zł
Mały zestaw sprawnościowy urządzeń typu Street Workout (drabinki, drążki do podciągania i innych ćwiczeń sprawnościowych)100000 zł
Nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami sprawnościowymi i do ścieżek do nich prowadzących około 90 m^2 x 600 zł/m^254000 zł
Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych7560 zł
Projekt50000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

446704 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki