Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w bibliotece na Obłużu – BO Gdynia

Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w bibliotece na Obłużu

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w bibliotece na Obłużu

Kropeczki jako tło strony
Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w bibliotece na Obłużu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Obłuże
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
611
Liczba punktów
611
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Projekt ma na celu przełamywanie barier wiekowych i społecznych wśród społeczności lokalnej dzielnicy Obłuże, a także zachęca do jej integracji poprzez odpowiednio dobrane zajęcia dla różnych grup wiekowych. Wspólne spędzanie czasu oraz twórczy rozwój mieszkańców będzie etapem w realizacji idei aktywnego społeczeństwa lokalnego – odpowiedzialnego za siebie i wrażliwego na problemy innych, zdolnego do aktywnego działania. Dodatkowo miejsce realizacji projektu – Biblioteka Obłuże – umożliwi popularyzację czytelnictwa i dotarcie z ofertą kulturalną biblioteki do większej liczby mieszkańców, a także zmieni jej postrzeganie przez najmłodszych użytkowników, tworząc dobry nawyk jej częstszego odwie

Lokalizacja projektu:

Biblioteka Obłuże jest dostępna architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada warunki lokalowe niezbędne do realizacji projektu.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-12-19 16:37:33

Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2022 r. Ostatecznie koszt zadania wyniósł 10 000 zł.

zdj. Miejska Biblioteka Publiczna

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

OBŁUŻE
ID:2021/OBL/0006

Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w bibliotece na Obłużu

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Anna Czeran
e-mail: annaczeran@wp.pl

 

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Biblioteka Obłuże jest dostępna architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada warunki lokalowe niezbędne do realizacji projektu.

 

Opis:
W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym, mających na celu aktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych. Celem projektu jest realizacja trzech głównych zadań: 1. Zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw kulturalnych na terenie Obłuża. 2. Aktywizacja mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych i włączenie ich w cykl organizowanych nieodpłatnie zajęć na terenie dzielnicy. 3. Stworzenie poprzez cykl inicjatyw kulturalnych warunków do integracji społeczności lokalnej w różnych grupach wiekowych. Projekt ma na celu przełamywanie barier wiekowych i społecznych wśród społeczności lokalnej dzielnicy Obłuże, a także zachęca do jej integracji poprzez odpowiednio dobrane zajęcia dla różnych grup wiekowych. Wspólne spędzanie czasu oraz twórczy rozwój mieszkańców będzie etapem w realizacji idei aktywnego społeczeństwa lokalnego – odpowiedzialnego za siebie i wrażliwego na problemy innych, zdolnego do aktywnego działania. Dodatkowo miejsce realizacji projektu – Biblioteka Obłuże – umożliwi popularyzację czytelnictwa i dotarcie z ofertą kulturalną biblioteki do większej liczby mieszkańców, a także zmieni jej postrzeganie przez najmłodszych użytkowników, tworząc dobry nawyk jej częstszego odwiedzania. Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy dzielnicy, rodzice z małymi dziećmi, młodzież i dorośli. Harmonogram: Projekt zakłada realizację: – 5 spektakli teatralnych – 2 spotkań autorskich ze znanymi pisarzami, z tłumaczeniem na PJM Reklama: Informacje o poszczególnych przedsięwzięciach projektu winny być zamieszczone w mediach (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy Obłuże). Dodatkowo powinny być zawieszone w miejscach publicznych na terenie Obłuża (szkoły, przedszkola, wybrane sklepy) plakaty reklamujące projekt i jego poszczególne przedsięwzięcia. Budżet: Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym, mających na celu aktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych.
Celem projektu jest realizacja trzech głównych zadań:
1. Zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw kulturalnych na terenie Obłuża.
2. Aktywizacja mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych i włączenie ich w cykl organizowanych nieodpłatnie zajęć na terenie dzielnicy.
3. Stworzenie poprze

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Cykl przedstawień teatralnych dla dzieci o charakterze wychowawczym i edukacyjnym, 750 zł, 5 spektakli
3750
2
Spotkania autorskie ze znanymi pisarzami, autor + moderator spotkania, tłumacz PJM – 3000 zł, 2 spotkania
6000
3
Reklama
250
Szacunkowa łączna wartość projektu:10000
Załączniki: