Poprawa atrakcyjności skweru przy skrzyżowaniu Wielkopolska-Łowicka-Płocka przez nasadzenie roślin ozdobnych – BO Gdynia

Poprawa atrakcyjności skweru przy skrzyżowaniu Wielkopolska-Łowicka-Płocka przez nasadzenie roślin ozdobnych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Poprawa atrakcyjności skweru przy skrzyżowaniu Wielkopolska-Łowicka-Płocka przez nasadzenie roślin ozdobnych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Mały Kack
Szacunkowa wartość projektu
9 990 zł
Liczba głosów
685
Liczba punktów
685
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Istniejący skwer odznacza się niską atrakcyjnością wizualną i nie stanowi ozdoby tej części dzielnicy, a położony jest w dość reprezentacyjnym miejscu. W dodatku znajdujący się tam obecnie trawnik w czasie suszy narażony jest na wysychanie. Projekt zakłada nasadzenia nowych roślin (róż, traw ozdobnych, krokusów), które podniosłyby atrakcyjność tego miejsca. Dzięki różnorodnej roślinności obszar da schronienie owadom, stanie się bardziej odporny na susze i wzrośnie jego wilgotność. Ze względu na położenie przy głównej ulicy, skwerek będzie ozdobą nie tylko dla mieszkańców Małego Kacka, ale całej Gdyni.

Lokalizacja projektu:

Porośnięty jedynie trawą i kilkoma drzewami skwer pomiędzy ulicami Wielkopolską, Łowicką i Płocką – dokładnie trójkątny trawnik.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-01-11 14:28:28

Projekt był realizowany łącznie z projektem z BO2020 pn. „Poprawa atrakcyjności skweru przy skrzyżowaniu Wielkopolska-Łowicka-Płocka przez nasadzenie roślin ozdobnych” (nr ID: MAK/0024)

  • III kwartał 2021 r. – wyłonienie Wykonawcy oraz wykonanie nasadzeń.

Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2021 r. 

Ostateczny koszt realizacji projektu wyniósł 5 616 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

MAŁY KACK
ID:2021/MAK/0022

Poprawa atrakcyjności skweru przy skrzyżowaniu Wielkopolska-Łowicka-Płocka przez nasadzenie roślin ozdobnych

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Jakub Korzekwa
e-mail: jakub_korzekwa@wp.pl
tel.: 724 232 634

 

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Porośnięty jedynie trawą i kilkoma drzewami skwer pomiędzy ulicami Wielkopolską, Łowicką i Płocką – dokładnie trójkątny trawnik.

 

Opis:
Pomiędzy ulicami: Wielkopolską, Łowicką i Płocką znajduje się teren porośnięty jedynie trawą i kilkoma drzewami. W miejscu tym tkwi potencjał na coś więcej. Projekt zakłada zagospodarowanie trójkątnego trawnika o powierzchni około 90 m2 poprzez nasadzenie nowych roślin: traw ozdobnych, roślin cebulowych i róż. Dzięki temu podniesie się atrakcyjność wizualna skweru. Wprowadzenie różnorodnej roślinności ma także znaczenie ekologiczne: miejsce to stanie się bardziej odporne na susze i erozję, schronienie znajdą tu owady i inne drobne zwierzęta. Rośliny będą gromadzić wodę, więc podniesie się poziom retencji. Z kolei położenie przy ulicy Wielkopolskiej, która jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta, sprawia, że skwerek będzie atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców Małego Kacka, ale całej Gdyni. Nasadzenia przeprowadzane we wskazanych strefach uzupełniłyby koncepcję zagospodarowania sąsiadującego trawnika, która wygrała w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego i będzie niedługo realizowana. Powstanie w ten sposób spójna, harmonijna i atrakcyjna przestrzeń publiczna. Szczegółowe rozmieszczenie roślinności zostanie uzgodnione z Wydziałem Ogrodnika Miasta.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności wizualnej okolicy skrzyżowania ul. Wielkopolskiej, Łowickiej i Płockiej oraz wzrost wartości ekologicznej miejsca. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu, który wygrał poprzednią edycję budżetu obywatelskiego, więc realizacja tegorocznego etapu pozwoli na spójne i całościowe zagospodarowanie przestrzeni.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Zrywanie darni (usunięcie trawnika lub chwastowiska) + wywóz, cena: 20 zł/m2, ilość: 23 m2
460
2
Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinowe, wymiana gleby (głębokość 20-30 cm), cena: 35 zł/m2, ilość: 12 m2
420
3
Przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami, wymiana gleby (głębokość ok. 30 -50 cm), cena: 50 zł/m2, ilość: 11 m2
550
4
Sadzenie cebul kwiatowych małych (krokusy, 60-100 szt./m2), cena: 220 zł/m2, ilość: 10,25 m2
2255
5
Sadzenie róż okrywowych, cena: 200 zł/m2 (5 szt./m2), ilość: 11 m2
2200
6
Sadzenie traw ozdobnych, cena: 150 zł/m2, ilość: 12 m2
1800
7
Pielęgnacja trzyletnia: 30% z sumy 7685 zł
2305
Szacunkowa łączna wartość projektu:9990
Załączniki: