Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów zwalniających) na ulicy Starodworcowej – BO Gdynia

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów zwalniających) na ulicy Starodworcowej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów zwalniających) na ulicy Starodworcowej

Kropeczki jako tło strony
Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów zwalniających) na ulicy Starodworcowej
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Wielki Kack
Szacunkowa wartość projektu
10 226,40 zł
Liczba głosów
469
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
Projekt zakłada montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicy Starodworcowej: 1 progu na odcinku pomiędzy ul. Stolemów a Krętą oraz 1 progu na odcinku pomiędzy ul. Wschodnią i Wielkopolską.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 12:55:01

 
Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicy Starodworcowej: jednego progu na odcinku między ul. Stolemów a Krętą oraz jednego progu na odcinku między ul. Wschodnią i Wielkopolską
 
Realizację zadania zakończono w maju 2016 roku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

WIELKI KACK
ID:2015/413

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów zwalniających) na ulicy Starodworcowej

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Kajetan Lewandowski
e-mail: kajetan.lewandowski@gmail.com

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Projekt zakłada montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicy Starodworcowej: 1 progu na odcinku pomiędzy ul. Stolemów a Krętą oraz 1 progu na odcinku pomiędzy ul. Wschodnią i Wielkopolską.
Opis:
Projekt zakłada montaż 2 progów zwalniających na ul. Starodworcowej wraz z odpowiednim oznakowaniem pionowym. Ze względu na fakt, iż ww. ulica stanowi drogę zbiorczą dla znacznej części dzielnicy oraz dojazd dla autobusu 153 oraz indywidualnych samochodów do Szkoły Podstawowej nr 20 (SP 20), ma tam miejsce dość intensywny ruch samochodowy. Kierowcy często nie respektują ograniczenia prędkości do 50 km/h. Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. długi, prosty odcinek ulicy pozbawionej jakichkolwiek urządzeń bezpieczeństwa ruchu, co zachęca do zbyt szybkiej jazdy. Do ul. Starodworcowej na odcinku od Stolemów do skrzyżowania z ul. Wielkopolską/Chwaszczyńską dochodzi 5 bocznych wyjazdów o ograniczonej widoczności i utrudnionej możliwości włączenia do ruchu (strome podjazdy). Niesie to za sobą ryzyko kolizji. Ulica Starodworcowa jest drogą, która łączy dolną (starą) część Wielkiego Kacka, ale także Karwin II z rekreacyjnymi terenami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK), co powoduje, że okresowo (w weekendy oraz w lecie) na ulicy występuje intensywny ruch rowerowy. Kierowcy przekraczający prędkość powodują zagrożenie dla rowerzystów poruszających się zgodnie z przepisami po jezdni. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wzdłuż ul. Starodworcowej chodzą dzieci uczęszczające do SP 20. Nierzadko muszą one przejść przez tą ulicę, aby dojść do chodnika zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy. Skrzyżowanie ulicy Krętej i Starodworcowej to również zakończenie ciągu pieszego przebiegającego od ul. Gryfa Pomorskiego przez rejon kościoła pw. św. Wawrzyńca aż do ulicy Starodworcowej. Stąd w opisanym rejonie przez ww. ulicę przechodzi znaczna liczba pieszych. Ulica Starodworcowa nie stanowi trasy tranzytowej, ma charakter stricte wewnątrz dzielnicowy, stąd w interesie mieszkańców jest zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu w tym rejonie.
Kalkulacja kosztów:

Wykonanie 2 sztuki progów zwalniających szerokości 4,5m z oznakowaniem pionowym: 2 x 5113,20 zł = 10 226,40 (wg wskaźników dot. zaplanowania wydatków na realizację projektów)

Szacunkowa łączna wartość projektu:10 226 zł

 

Załączniki: