Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na ul. Demptowskiej – BO Gdynia

Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na ul. Demptowskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na ul. Demptowskiej

Kropeczki jako tło strony
Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na ul. Demptowskiej
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Pustki Cisowskie - Demptowo
Szacunkowa wartość projektu
68 000 zł
Liczba głosów
825
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
Część działki (678/4) na której znajdował się Dom Dziecka przy ul. Demptowskiej, przylegająca do ul. Skarbka oraz łącznika miedzy Demptowską a Skarbka, poza obszarem piaskowego boiska piłkarskiego.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 12:48:31

 
Powstanie ogólnodostępnego miejsca aktywności fizycznej, rekreacji i wypoczynku na wolnym powietrzu
 
15 kwietnia 2016 roku wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej. W maju podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem jej realizacji do końca lipca 2016 roku. Na poczatku lipca rozpoczęto weryfikację części opracowanej dokumentacji projektowej, niezbędnej do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych. W dniu 14 października wszczęto postępowanie na wykonanie oświetlenia placu. W dniu 28 października wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urzadzeń rekreacyjnych oraz na wykonanie jednostanowiskowego placu do koszykówki.
W dniu 2 listopada 2016 dokonano wyboru Wykonawcy. W dniach 8-9 grudnia rozpoczęły się prace związane dostawą i montażem oświetlenia placu. Montaż oświetlenia zakończył się w dniu 22 grudnia. W związku z niewyłonieniem Wykonawcy urządzeń treningowych, w przygotowaniu jest procedura wszczęcia powtórnego postępowania przetargowego na realizację inwestcyji. W dniu 14 kwietnia 2017 wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego.
Na początku maja 2017 nastąpiło otwarci ofert i obecnie trwa ich sprawdzanie. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w połowie czerwca. W dniu 22 czerwca 2017 r. wprowadzono Wykonawcę na teren budowy.W dniu 28 lipca 2017 roku Wykonawca poinformował o gotowości do odbioru inwestycji. Odbioru dokonano w dniu 7 sierpnia 2017 roku. Inwestycja zakończona.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 

 

PUSTKI CISOWSKIE-DEMPTOWO
ID:2015/453

Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na Demptowskiej

Autor projektu:
e-mail: adreskucharskiego@gmail.com

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Część działki (678/4) na której znajdował się Dom Dziecka przy ul. Demptowskiej, przylegająca do ul. Skarbka oraz łącznika miedzy Demptowską a Skarbka, poza obszarem piaskowego boiska piłkarskiego.
Opis:
STWORZENIE – NA TERENIE DAWNEGO DOMU DZIECKA -OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, REKREACJI I WYPOCZYNKU NA WOLNYM POWIETRZU, SŁUŻĄCEGO RÓŻNYM GRUPOM MIESZKAŃCÓW. Zagospodarowanie niewielkiego fragmentu terenu rekreacyjnego okalającego budynki d. domu dziecka (poza terenem boiska piłkarskiego do czasu wyjaśnienia statusu formalno-prawnego terenu).
Kalkulacja kosztów:

1. Montaż lampy oświetleniowej – 4 000,00 zł. 2. Montaż dodatkowej bramki wejściowej – 1 000,00 zł. 3. Wyburzenie ruiny murku – 5 000,00 zł. 4. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeni Dz.U. z 2004 r nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym – 7 000,00 zł. 5. Wykonanie placu do gry o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie (ok. 10 m x 10 m) wraz z montażem kosza do gry – 40 000,00 zł. 6. Huśtawka wahadłowa podwójna – 4 000,00 zł. 7. Dostawa urządzeń małej architektury: – ławka -2 szt. – 2 000,00 zł, – kosz na śmieci -1 szt. – 1 000,00 zł, – urządzenie treningowe zewnętrzne – 2 szt. – 2 000,00 zł. 8. Wycinka/przycięcie krzaków – 2 000,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:68 000 zł
Załączniki:

PUSTKI CISOWSKIE-DEMPTOWO
ID:2015/453

Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na Demptowskiej

Autor projektu:
e-mail: adreskucharskiego@gmail.com

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Część działki (678/4) na której znajdował się Dom Dziecka przy ul. Demptowskiej, przylegająca do ul. Skarbka oraz łącznika miedzy Demptowską a Skarbka, poza obszarem piaskowego boiska piłkarskiego.
Opis:
STWORZENIE – NA TERENIE DAWNEGO DOMU DZIECKA -OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, REKREACJI I WYPOCZYNKU NA WOLNYM POWIETRZU, SŁUŻĄCEGO RÓŻNYM GRUPOM MIESZKAŃCÓW. Zagospodarowanie niewielkiego fragmentu terenu rekreacyjnego okalającego budynki d. domu dziecka (poza terenem boiska piłkarskiego do czasu wyjaśnienia statusu formalno-prawnego terenu).
Kalkulacja kosztów:

1. Montaż lampy oświetleniowej – 4 000,00 zł. 2. Montaż dodatkowej bramki wejściowej – 1 000,00 zł. 3. Wyburzenie ruiny murku – 5 000,00 zł. 4. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeni Dz.U. z 2004 r nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym – 7 000,00 zł. 5. Wykonanie placu do gry o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie (ok. 10 m x 10 m) wraz z montażem kosza do gry – 40 000,00 zł. 6. Huśtawka wahadłowa podwójna – 4 000,00 zł. 7. Dostawa urządzeń małej architektury: – ławka -2 szt. – 2 000,00 zł, – kosz na śmieci -1 szt. – 1 000,00 zł, – urządzenie treningowe zewnętrzne – 2 szt. – 2 000,00 zł. 8. Wycinka/przycięcie krzaków – 2 000,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:68 000 zł
Załączniki: