Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum – BO Gdynia

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum

Kropeczki jako tło strony
Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Działki Leśne
Szacunkowa wartość projektu
131 320 zł
Liczba głosów
1516
Liczba punktów
7308
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

Lokalizacja projektu:

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum – Działka 270/41

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum (koszykówka i siatkówka) wraz z montażem piłko-łapu przy piaskowym boisku co zwiększy liczbę korzystających z największego w dzielnicy boiska piłkarskiego.

Inwestycja zakończona w październiku 2017r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

DZIAŁKI LEŚNE
ID:2016/33

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Michał Rutkowski
e-mail: M.Rutkowski@LabLogic.pl
tel.: 504920875

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum – Działka 270/41

Opis:
Modernizacja terenu przy dużym piaskowym boisku na terenie II Liceum ma zwiększyć atrakcyjność tego obiektu dla mieszkańców dzielnicy. Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum (koszykówka i siatkówka) o wymiarach 10,35 metra na 19,32 metra. Montaż koszy stalowych do gry w koszykówkę. Szkoła posiada zamontowaną siatkę do gry w siatkówkę z możliwością demontażu. Siatka ta użytkowana będzie na tym boisku. Ostatnim etapem prac jest montaż piłko-łapu o wysokości 4 metrów i szerokości 30 metrów przy piaskowym boisku co zwiększy liczbę korzystających z największego w dzielnicy boiska piłkarskiego.

Kalkulacja kosztów:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 10,35 metra na 19,32 metra (koszt 1m2 wynosi 416 zł) – koszt całkowity: 83 319,86 zł. 2. Piłko-łap z siatki metalowej (wysokość 4m, szerokość 30m) – koszt : 30 000,00 zł. 3. Pełnowymiarowe, stalowe kosze do gry w koszykówkę wraz z montażem. – koszt: 8 000,00 zł. 4. Plac objęty projektem boiska wyposażony jest we wbudowane słupki z możliwością demontażu oraz siatkę do gry w siatkówkę. – koszt : 0,00 zł. 5. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeni Dz.U. z 2004 r nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. – koszt : 10 000,00 zł.

Szacunkowa łączna wartość projektu:131 320 zł

 

Załączniki: