Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a kościołem – BO Gdynia

Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a kościołem

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a kościołem

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Wielki Kack
Szacunkowa wartość projektu
65 000 zł
Liczba głosów
557
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
Gdynia, ul. Górnicza, odcinek pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a Parafią p.w. św. Karola Boromeusza przy ul. Górniczej 42. Miejsce wykonaniu robót obejmuje następujące numery działek: dz. nr 175/22 (dr) – właściciel: Gmina Miasta Gdyni, dz. nr 177/20 (dr) – właściciel: Gmina Miasta Gdyni, dz. nr. 46/20 (dr) – właściciel: Zarząd Autostrad-Terenowy Zespół Nadzoru Nr 1 W Gdańsku Subisława 5, Gdańsk Przebieg chodnika może zostać skorygowany na etapie uzyskiwania uzgodnień.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 12:53:00

Zostanie wykonany chodnik o szer. 1,5 m ograniczony obrzeżami na odcinku 120 m wraz z nawierzchnią z płyt YOMB umożliwiającą dojazd właścicielom pojazdów do posesji w dwóch miejscach
Otrzymanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastapiło nac listopada 2016 r. W czerwcu 2017 r.  ogłoszeno przetarg na zawarcie umowy z wykonawcą prac budowlanych, a realizacja projektu powinna zakończyła się 24.08.2017. Inwestycja oddana do użytku.
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

WIELKI KACK
ID:2015/424

Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a Kościołem

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Piotr Szpajer
e-mail: piotr_szpajer@wp.pl

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Gdynia, ul. Górnicza, odcinek pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a Parafią p.w. św. Karola Boromeusza przy ul. Górniczej 42. Miejsce wykonaniu robót obejmuje następujące numery działek: dz. nr 175/22 (dr) – właściciel: Gmina Miasta Gdyni, dz. nr 177/20 (dr) – właściciel: Gmina Miasta Gdyni, dz. nr. 46/20 (dr) – właściciel: Zarząd Autostrad-Terenowy Zespół Nadzoru Nr 1 W Gdańsku Subisława 5, Gdańsk Przebieg chodnika może zostać skorygowany na etapie uzyskiwania uzgodnień.
Opis:
Budowa chodnika o szer. 1,5 m ograniczonego obrzeżami na odcinku 120 m wraz z nawierzchnią z płyt YOMB umożliwiającą dojazd właścicielom pojazdów do posesji w dwóch miejscach na odcinku planowanego chodnika. Wymagane jest zgłoszenie. Konieczne jest wykonanie projektu z uzgodnieniami. Przebieg chodnika może zostać skorygowany na etapie uzyskiwania uzgodnień. Wnioskodawca uzupełni projekt o zgodę GDDKiA na realizację chodnika w ramach BO2015, niezwłocznie po jej uzyskaniu.
Kalkulacja kosztów:

1.Budowa na odcinku 120 m chodnika ograniczonego obrzeżami o szerokości: 1,5 m wraz z płytami chodnikowych typu YOMB o szerokości 1,5 m w celu umożliwienia dojazdu właścicielom pojazdów do posesji na odcinku obejmującym budową chodnika, w dwóch miejscach do tego przeznaczonych. Szacunkowy koszt wykonania robót: 50.000,00 zł brutto + wykonanie projektu: 15.000,00 zł brutto; razem: 65.000,00 zł brutto

Szacunkowa łączna wartość projektu:65 000 zł

 

Załączniki: