20 wydziałów UM i jednostek miejskich zrealizuje projekty BO2021! – BO Gdynia

20 wydziałów UM i jednostek miejskich zrealizuje projekty BO2021!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. 20 wydziałów UM i jednostek miejskich zrealizuje projekty BO2021!

Kropeczki jako tło sekcji

 Przygotowania do realizacji zwycięskich projektów BO2021 rozpoczęte. 116 tegorocznych pomysłów mieszkańców i mieszkanek zostało już rozdzielonych między jednostki i wydziały Urzędu Miasta. To właśnie z ich przedstawicielami będzie można kontaktować się, by uzyskać więcej informacji o stanie realizacji wybranych w głosowaniu inicjatyw.

 
114 projektów dzielnicowych, jeden miejski ogólny i jeden miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego – tyle projektów gdynian i gdynianek zostało wybranych do realizacji w ramach BO2021. Dodatkowo, w trzech dzielnicach z największą frekwencją w głosowaniu, czyli w Babich Dołach, Chwarznie-Wiczlinie i Małym Kacku do realizacji trafią tzw. Projekty +1, czyli jeden duży i odpowiednio dwa małe zadania „pierwsze pod kreską”.
 
Kolegium Prezydenta zadecydowało o podziale projektów do realizacji pomiędzy 14 jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miasta, 5 szkół podstawowych oraz jedno przedszkole. Będą to:
 
• Gdyńskie Centrum Zdrowia
• Gdyńskie Centrum Sportu
• Wydział Polityki Rodzinnej
• Laboratorium Innowacji Społecznych
• Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
• Wydział Dostępności UM
• Wydział Edukacji UM
• Przedszkole nr 9
• Szkoły podstawowe nr 23, 26, 31, 33, 47
• Wydział Inwestycji UM
• Wydział Kultury UM
• Wydział Ochrony Dziedzictwa UM
• Wydział Ogrodnika Miasta UM
• Wydział Środowiska UM
• Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
• Zarząd Dróg i Zieleni
 
 
Informacji w sprawie postępu w realizacji projektów będą udzielać przedstawiciele poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.  Dane kontaktowe zostaną opublikowane w zakładce „stany realizacji” przy poszczególnych projektach na stronie internetowej bo.gdynia.pl.
 
Realizacja projektów wybranych w BO2021 rozpocznie się w przyszłym roku, kiedy do poszczególnych jednostek i wydziałów trafią środki zapisane w budżecie na 2022 rok. W przypadku projektów inwestycyjnych  jednostki mogą rozpocząć czynności przygotowawcze jeszcze w tym roku.
 
Warto pamiętać, że czas realizacji projektów BO zależy od stopnia złożoności pomysłu. W niektórych przypadkach może to być kilka miesięcy (np. organizacja spotkań lub warsztatów), a w innych ponad rok (budowa placu zabaw, oświetlenie, remont chodnika). Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
 
Do puli realizowanych projektów dzielnicowych mogą trafić jeszcze kolejne inicjatywy. Rady dzielnic, a także prywatni darczyńcy,  do 21 wrześni mają czas a na składanie deklaracji związanych z dofinansowaniem realizacji tych projektów, na które zabrakło  środków w puli  danej dzielnicy. Podobną możliwość ma Rada Miasta oraz darczyńcy w przypadku projektów miejskich.
 
Łącznie w ósmej edycji BO do podziału było 11 148 564 zł.