Wyniki weryfikacji ogólnej wniosków dzielnicowych – BO Gdynia

Wyniki weryfikacji ogólnej wniosków dzielnicowych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Wyniki weryfikacji ogólnej wniosków dzielnicowych

Kropeczki jako tło sekcji

Na etapie weryfikacji ogólnej pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych, odpowiedzialni za koordynację procesu BO w Gdyni, sprawdzali czy złożone wnioski były kompletne, zawierały wszystkie obowiązkowe załączniki,  a także czy wpisywały się w zakres zadań gminy i powiatu oraz warunki dla projektów, wyznaczone w regulaminie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Spośród 341 złożonych propozycji zadań dzielnicowych, do dalszego etapu weryfikacji przeszło 312. Teraz trafią one do odpowiednich komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich, które przeanalizują je pod kątem możliwości realizacji. Jeżeli będzie taka potrzeba, po konsultacjach z autorami do wniosków, wprowadzane będą do nich niezbędne zmiany. Etap weryfikacji potrwa do 28 maja.

Spośród 29 wniosków, które nie będą dalej procedowane w BO, pięć zostało wycofanych przez samych autorów – ze względu na brak zgody właściciela gruntu, na którym miałaby powstać inwestycja lub aby nie dublować propozycji zgłoszonej w ramach tej samej puli dzielnicowej. 24 wnioski nie spełniły wymogów formalnych. W przypadku 17 z nich powodem odrzucenia był fakt, iż mimo możliwości uzupełnienia braków, autorzy ostatecznie nie dołączyli wymaganych list z podpisami poparcia (14 wniosków) lub wymaganych oświadczeń od właścicieli gruntów (trzy wnioski). Pozostałe siedem propozycji nie wpisywało się w zakres zadań gminy lub podlegało wyłączeniom spod możliwości zgłaszania w ramach tegorocznej edycji BO – chodziło tu głównie o projekty dotyczące w dominującej części budowy lub remontu miejsc postojowych, które są niegodne z par. 6 pkt 11 Uchwały  nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dn. 19.12.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego.

Link do pełnej listy z wynikami weryfikacji ogólnej projektów dzielnicowych, wraz z uzasadnieniami odrzuceń, znajduje się pod tekstem.

Karty weryfikacji ogólnej dla każdego z projektów można znaleźć na ich podstronach w elektronicznym systemie obsługi wniosków do BO 2019.

 

WYNIKI WERYFIKACJI OGÓLNEJ BO 2019