Projekt przebudowy Abrahama po konsultacjach mieszkańców – BO Gdynia

Projekt przebudowy Abrahama po konsultacjach mieszkańców

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Projekt przebudowy Abrahama po konsultacjach mieszkańców

Kropeczki jako tło sekcji

Ma łączyć wszystkie niezbędne miejskie funkcje, dawać pieszym poczucie bezpieczeństwa, ma być przyjazny mieszkańcom i gościom, a także zachęcać do wypoczynku i spotkań w atrakcyjnej, zielonej przestrzeni. Pierwszy gdyński woonerf powstanie po przebudowie części ulicy Abrahama w Śródmieściu Gdyni. W czwartek (8 czerwca) mieszkańcy wypowiadali się na temat zgłoszonych przez architektów propozycji rozwiązań dla tego miejsca. Dyskutowali o potrzebie płynnego łączenia potrzeb lokatorów, przedsiębiorców oraz osób zaglądających tu podczas spacerów.

Nad projektem woonerfu przy ulicy Abrahama na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Batorego pracuje konsorcjum firm NANU Architektura i A2P2 Architecture & Planning. W czwartek w Obserwatorium Zmian Infobox, architekci przedstawili szczegółową propozycję realizacji przebudowy ulicy mieszkańcom Gdyni, zapraszając do wymiany uwag, zgłaszania propozycji, oceny zaproponowanych rozwiązań.

Projekt przebudowy ulicy Abrahama zaprezentowali architekci Monika Arczyńska i Bartosz Zimny. Ich koncepcja ma zapewnić wypełnienie wszystkich miejskich funkcje przewidzianych dla tej ulicy. Nadal będzie możliwy przejazd od 10 lutego do Batorego, ale wprowadzona tu mała architektura i elementy zieleni mają dać poczucie bezpieczeństwa pieszym. Projektanci przewidują poprawę oświetlenia, posadzenie nowych drzew, w miejsce tych, którym zostało kilka lat życia. Pojawią się także nowe miejsca do odpoczynku i spotkań. Liczba miejsc parkingowych zostanie ograniczona miejsc. To, jak ulica Abrahama miałaby wyglądać po przebudowie, prezentowała specjalnie przygotowana makieta.

W dyskusji, która rozpoczęła się po prezentacji, mieszkańcy poruszyli wiele ciekawych wątków, dotykających ich własnych potrzeb. Rozmawiano między innymi o zasadności ograniczenia liczby miejsc do parkowania, potrzebie przemyślanego oświetlenia, proponowano też budowę miejskiej toalety. Część postulatów odnosiła się do inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Ostateczny projekt zmian na ulicy Abrahama ma powstać jesienią tego roku, sama przebudowa Abrahama rozpocznie się wiosną 2018 roku.

Pomysł na zmiany na ul. Abrahama („Śródmieście wygodne dla pieszych – więcej zieleni, lepsze oświetlenie ulic i mała architektura”) wygrał głosowanie w trzeciej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2016). Zdobył 1476 głosów, zapewniając sobie tym samym realizację.
Projekt Łukasza Piesiewicza zakładał stworzenie na fragmencie ulicy Antoniego Abrahama między ul. 10 lutego a ul. Batorego pierwszej w mieście strefy współdzielonej, czyli woonerfu – miejsca przyjaznego przede wszystkim pieszym. Przewidywał wprowadzenie na wspomnianym odcinku m.in. dążenia do maksymalnego dopuszczalnego prawem zwężenia jezdni do 4,5 m opcjonalnie – wyznaczenie nie więcej niż sześciu miejsc parkingowych w sposób, który wymusi „meandrowanie” ruchu samochodowego, oraz zagospodarowanie odzyskanej w wyniku reorganizacji ruchu przestrzeni na zieleń i małą architekturę.