Przyjdź na konsultacje. Powiedz, jak ma się zmienić ulica Abrahama – BO Gdynia

Przyjdź na konsultacje. Powiedz, jak ma się zmienić ulica Abrahama

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Przyjdź na konsultacje. Powiedz, jak ma się zmienić ulica Abrahama

Kropeczki jako tło sekcji

Przestrzeń przyjazna pieszym z wyraźnymi modernistycznymi akcentami – taki miałby być woonerf na ulicy Abrahama według koncepcji studentów Politechniki Gdańskiej, biorących udział w konkursie architektonicznym. Teraz do koncepcji zaprezentowanej 10 lutego gdynianie mogą dodać własne sugestie.

Już w niedzielę, 26 lutego, w godz. 13.30-15.30 w Gdynia InfoBox odbędą się konsultacje społeczne, podczas których zebrane zostaną uwagi i wnioski mieszkańców dotyczące organizacji strefy współdzielonej w tej części miasta. Tzw. podwórzec przy ul. Abrahama, na odcinku od ul. 10 lutego do ul. S. Batorego, to zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego 2016 dla Śródmieścia. Koszt inwestycji według wstępnej kalkulacji wyniesie 453 890 złotych.
Architektoniczną koncepcję zmian na tej ulicy opracowali studenci Politechniki Gdańskiej w ramach konkursu orgaznizowanego przez Politechnikę Gdańską i stowarzyszenie Miasto Wspólne. Inspiracją dla przyszłego projektu przebudowy będzie praca autorstwa Mai Bazylko i Tomasza Jażdżewskiego. Projektanci strefy woonerf czerpali z gdyńskiego modernizmu, za wzór obrali m.in. wnętrza najokazalszych gdyńskich kamienic. Ich wizja znalazła największe uznanie w oczach konkursowego jury.

Jeszcze przed rozpoczęciem przebudowy mieszkańcy ulicy Abrahama oraz właściciele i najemcy lokali będą mogli przekazać własne uwagi i sugestie, zbliżające w maksymalnym stopniu lokalne potrzeby do architektonicznej wizji modernizacji. – Chodzi nam o zebranie opinii osób najbardziej zainteresowanych. Zapraszamy do spotkania, wymiany poglądów i do dyskusji na temat ostatecznego kształtu ulicy Abrahama – zachęca Łukasz Piesiewicz ze stowarzyszenia Miasto Wspólne, autor wniosku do Budżetu Obywatelskiego. – Wszystkie postulaty zostaną przekazane projektantom. Liczymy, że potrzeby mieszkańców zostaną z powodzeniem uwzględnione w zbliżającej się inwestycji w gdyńskim Śródmieściu.