Wszystko, co trzeba wiedzieć o głosowaniu w Budżecie Obywatelskim – BO Gdynia

Wszystko, co trzeba wiedzieć o głosowaniu w Budżecie Obywatelskim

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. Wszystko, co trzeba wiedzieć o głosowaniu w Budżecie Obywatelskim

Kropeczki jako tło sekcji

Początek dwutygodniowego głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016 już w poniedziałek, 12 września. Do 25 września gdynianie wybierać będą spośród 141 projektów. Łączna pula tegorocznego BO to dokładnie 5 203 543,65 zł.  Po raz pierwszy BO uzupełnia „Przyjazna dzielnica” – z pulą środków 550 tys. zł. W dzielnicy, w której frekwencja podczas głosowania na Budżet Obywatelski będzie najwyższa, w ramach podziękowania i nagrody za aktywność mieszkańców z kasy miasta zrealizowany zostanie dodatkowy projekt.

Liczba projektów
Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016 została zatwierdzona przez kolegium prezydenta 6 września. Ze spisem oraz dokładnym omówieniem każdego z przedsięwzięć można zapoznać się na stronie internetowej bo.gdynia.pl
Kolejność projektów na listach dzielnicowych określono w drodze losowania.
Mieszkańcy dzielnic będą wybierać spośród następującej liczby projektów:
Babie Doły: 3
Chwarzno-Wiczlino: 7
Chylonia: 5
Cisowa: 3
Dąbrowa: 7
Działki Leśne: 5
Grabówek: 8
Kamienna Góra: 9
Karwiny: 9
Leszczynki: 5
Mały Kack: 5
Obłuże: 10
Oksywie: 5
Orłowo: 9
Pogórze: 8
Pustki Cisowskie-Demptowo: 5
Redłowo: 7
Śródmieście: 5
Wielki Kack: 8
Witomino-Leśniczówka: 7
Witomino-Radiostacja: 2
Wzgórze św. Maksymiliana: 8

Organizacja głosowania
Głosowanie odbędzie się w dniach 12-25 września za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl.
W tym roku gdynianie będą wybierali projekty według nowych zasad. Każdy z głosujących po wejściu na stronę bo.gdynia.pl i przejściu do podstrony głosowania będzie:
* podawał numer PESEL oraz imię ojca
* wybierał jedną dzielnicę, o rozwoju której chce decydować
* wskazywał maksymalnie pięć projektów, które chce poprzeć
* szeregował wybrane projekty od najważniejszego do najmniej istotnego
Na liście dzielnicowej projekty będą uszeregowane według kolejności określonej w losowaniu.
Samo głosowanie będzie podzielone na dwa kroki – najpierw trzeba będzie zaznaczyć popierane projekty, a następnie uszeregować je w kolejności.

Przykład: Na Dąbrowie zakwalifikowano do głosowania siedem projektów. Po wybraniu dzielnicy głosujący zobaczą listę wszystkich propozycji. Po wskazaniu maksymalnie pięciu i ich zatwierdzeniu otworzy się kolejna strona, na której trzeba będzie uszeregować projekty wskazując bardziej i mniej istotne.
Ustawianie w kolejności będzie polegać na wpisywaniu cyfr w okienkach umieszczanych przy nazwach projektu. Najważniejsza propozycja – zdaniem głosującego – powinna zostać oznaczona cyfrą „1”, drugi wybór cyfrą „2”, trzeci „3”, itd.

Nie ma obowiązku głosowania na pięć projektów, można poprzeć nawet tylko jeden.
W przypadku wyboru większej liczby projektów niż jeden konieczne będzie jednak ich uszeregowanie w kolejności. Przykładowo, jeśli ktoś poprze trzy projekty, powinny być im przypisane miejsca od 1 do 3, a nie np. „1”, „4” i „5”.
Tegoroczne zmiany w metodzie głosowania są wynikiem oceny edycji 2015, o której można przeczytać w raporcie zamieszczonym na stronie bo.gdynia.pl.

Wyniki i lista zwycięskich projektów

Preferencje głosującego zostaną przeliczone na punkty, jakie otrzyma każdy z projektów, według następujących zasad:
* projekty na pierwszym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „1”) otrzymają 5 punktów
* projekty na drugim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „2”) otrzymają 4 punkty
* projekty na trzecim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „3”) otrzymają 3 punkty
* projekty na czwartym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „4”) otrzymają 2 punkty
* projekty na piątym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „5”) otrzymają 1 punkt.

Przelicznik ten będzie zachowany bez względu na to, ile projektów wybierze głosujący. Jeśli ktoś zdecyduje się wybrać z listy dzielnicowej tylko dwa pomysły, będzie musiał przypisać im miejsca od 1 do 2. Tym samym, przydzieli na zadania w sumie 9 punktów z 15, które ma do dyspozycji.

Realizowane będą projekty, które zdobędą największą liczbę punktów aż do wyczerpania się środków przeznaczonych na daną dzielnicę. Jeśli zdarzy się, że dwa projekty będą miały taką samą liczbę punktów, o wyborze zadecyduje większa liczba głosujących. Pierwszy projekt na liście w każdej z dzielnicy zostanie zrealizowany na pewno. Drugi i kolejne tylko pod warunkiem zmieszczenia się w puli środków dla danej dzielnicy.
Środki, których nie uda się rozdysponować, powiększą pulę Budżetu Obywatelskiego w danej dzielnicy w kolejnej edycji.
Wyniki głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu oraz na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl.

+1
Decyzją władz miasta, w tym roku po raz pierwszy przygotowano nagrodę dla mieszkańców dzielnicy, w której frekwencja w BO będzie najwyższa. W nagrodę za ich aktywność zrealizowany tu zostanie dodatkowy projekt, czyli „+1” – pierwszy z tych, które w głosowaniu na BO znalazły się pod kreską.
* każdego dnia o godz. 9 na stronie www.bo.gdynia.pl oraz facebookowym profilu BO podawana będzie frekwencja w dzielnicach. Przez cały dzień będzie widnieć na specjalnej tablicy ustawionej przed Laboratorium Innowacji Społecznych.
* pierwsze wyniki – we wtorek, 13 września. Ostatnie – w niedzielę, 25 września
* „+1” to przedsięwzięcie mające zachęcić gdynian do rozmowy o Budżecie Obywatelskim, do wzajemnego namawiania się do głosowania, do pobudzenia aktywności
*  „+1” będzie promowane w internecie: na stronie bo.gdynia.pl oraz podczas serii minihappeningów organizowanych w przestrzeni miejskiej

Przyjazna Dzielnica
Głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego będzie powiązane z wyborem projektów w ramach konkursu „Przyjazna dzielnica”, który koordynuje Centrum Aktywności Obywatelskiej.
W całym mieście przygotowano 94 projekty. Mieszkańcy dzielnic będą wybierać spośród następującej liczby:
Babie Doły: 3
Chwarzno-Wiczlino: 4
Chylonia: 3
Cisowa: 3
Dąbrowa: 9
Działki Leśne: 6
Grabówek: 5
Kamienna Góra: 4
Karwiny: 6
Leszczynki: 3
Mały Kack: 4
Obłuże: 4
Oksywie: 4
Orłowo: 4
Pogórze: 4
Pustki Cisowskie-Demptowo: 3
Redłowo: 3
Śródmieście: 5
Wielki Kack: 4
Witomino-Leśniczówka: 3
Witomino-Radiostacja: 5
Wzgórze św. Maksymiliana: 5

Wybór projektów będzie odbywał się analogicznie do tego w Budżecie Obywatelskim, z tą różnicą, że każdy mieszkaniec będzie wybierał maksymalnie trzy projekty, które należy później uszeregować w kolejności od najważniejszego. Projekty uznane za najważniejsze (oznaczone przez głosującego cyfrą „1”) otrzymają 3 punkty, zaś propozycje najmniej istotne (oznaczone przez głosującego cyfrą „3”) – jeden punkt.

Opisy pomysłów, na które można będzie głosować, znajdują się na stronie www.bo.gdynia.pl w zakładce „Przyjazna dzielnica”. Każda Rada Dzielnicy musiała przygotować w partnerstwie lokalnym co najmniej trzy projekty dotyczące działań z zakresu:
* szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy
* organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych
* działań kulturalnych, sportowych
* podnoszenia poczucia bezpieczeństwa
* działań na rzecz rodziny.

Dla każdej z dzielnic zarezerwowano 25 000 zł, które w wyniku głosowania mogą zostać przeznaczone na jeden bądź kilka projektów. W sumie, na cały konkurs „Przyjazna Dzielnica” przeznaczono w budżecie na ten rok 550 000 zł.

W sprawach związanych z konkursem „Przyjazna dzielnica” prosimy o kontakt z:
Centrum Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miasta Gdyni, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-832 Gdynia, pokój: 102, telefon: 58 66 88 777, e-mail: cao@gdynia.pl
Co, jeśli nie masz dostępu do internetu?
Osoby, które nie mają własnego komputera lub nie dysponują dostępem do sieci mogą oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim i Przyjaznej Dzielnicy w następujących miejscach:
* Laboratorium Innowacji Społecznych – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV, u zbiegu z ul. Stryjską)
* Urząd Miasta Gdyni – al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
* siedziby rad dzielnic
* Gdynia InfoBox – ul. Świętojańska 30
* Centrum Aktywności Seniora – ul. 3 Maja 27-31
* miejskie kluby seniora
* filie Miejskiej Biblioteki Publicznej
* MOPS, ul. Grabowo
* Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja
Głosowanie będzie możliwe w godzinach pracy placówek i instytucji.
Przez cały czas trwania głosowania grupy wolontariuszy będą odwiedzać organizacje oraz kluby zrzeszające osoby starsze i niepełnosprawne.
W weekendy (16-18 oraz 23-25 września) głosować będzie można w mobilnych punktach w gdyńskich centrach handlowych, które włączyły się w naszą akcję: Riviera, Klif, Szperk, Batory, Tesco Chylonia oraz Gdyńskim Centrum Rozrywki i Gdynia Waterfront
Nasi wolontariusze obecni będą także:
* 19 września – mecz piłkarskiej ekstraklasy  Arka – Cracovia
* 23 września – Święto Hal Targowych – Hala Targowa Gdynia
* 16-18 września – Weekend Kuglarski – Gdyńskie Centrum Sportu
* 23-25 września – targi „Dary Ziemi” w parku Kolibki
Każdy mieszkaniec może zachęcać gdynian do oddania głosu za pomocą swojego komputera, tabletu czy komórki. System pozwala oddać głos z jednego urządzenia dowolnej liczbie osób. Podczas głosowania każdy mieszkaniec będzie musiał wpisać swój numer PESEL oraz imię ojca. To na tej podstawie będziemy mieli pewność, że nikt nie zagłosuje dwa razy.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Od 12 do 25 września Fundacja Adaptacja M&K zaprasza do skorzystania z pomocy przy głosowaniu za pomocą infolinii i bezpośredniego kontaktu z osobami, które mogą przyjechać do domu osoby niepełnosprawnej.
Aby uzyskać informacje o tym, jak głosować oraz umówić się z na indywidualne spotkanie, należy dzwonić pod numer infolinii 883 773 999 (czynny w godz. 6-22).
Działanie realizowane jest w ramach projektu „Innowacyjna Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych do współdecydowania o rozwiązaniach miejskich”.

Uprawnieni do głosowania
W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy w Gdyni (bez względu na wiek). W praktyce oznacza to, że każdy głosujący powinien być zameldowany w Gdyni lub znajdować się w rejestrze wyborców.
Mieszkańcy, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków, mogą dopisać się do listy głosujących w Budżecie Obywatelskim. W tym celu:
* należy wydrukować, wypełnić i podpisać oświadczenie udostępnione do pobrania na stronie internetowej
* przynieść podpisane oświadczenie do Laboratorium Innowacji Społecznych (na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVA – wejście od ul. Stryjskiej).

W przypadku oświadczeń składanych przez osoby niepełnoletnie podpisują je rodzice/prawni opiekunowie