Zorganizowane, darmowe wyjścia seniorów do placówek kultury (teatr, kino, koncerty) – BO Gdynia

Zorganizowane, darmowe wyjścia seniorów do placówek kultury (teatr, kino, koncerty)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zorganizowane, darmowe wyjścia seniorów do placówek kultury (teatr, kino, koncerty)

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Arkadiusz Tafelski

E-mail: arecki2000@wp.pl

ID projektu:

2019/68

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Budynek/pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, umożliwiający przeprowadzenie zajęć multimedialnych, wykładów i warsztatów.

Opis:

Celem projektu jest organizowanie spotkania z kulturą, by seniorzy z całej Cisowej mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Większość seniorów nie ma możliwości, by przeznaczyć swoje własne środki finansowe na wyjście do kina, na spektakle do teatru czy na koncerty. W pierwszej kolejności zaspokajają najważniejsze potrzeby, a jak wiadomo, dość często same leki czy wizyty u lekarzy są kosztowne. Przez ten projekt chcemy dać seniorom możliwość i wyrównać szanse na uczestniczenie w zajęciach kulturalnych. Środki finansowe z projektu zostaną przeznaczone na zakup biletów i wspólne wyjścia do kina, teatru, na koncerty. Takie wyjścia integrują, przełamują codzienną rutynę, pozwalają poszerzać horyzonty. Spotkania z kulturą to wyjątkowy czas dla seniorów, mile spędzony czas i oderwanie od problemów dnia codziennego. W ramach projektu będą też organizowane spotkania z pasjonatami teatru, filmu i książki.

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki