Zakup AED (Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator) do placówek oświatowych w dzielnicy Orłowo – BO Gdynia

Zakup AED (Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator) do placówek oświatowych w dzielnicy Orłowo

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zakup AED (Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator) do placówek oświatowych w dzielnicy Orłowo

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Dariusz Zeidler

E-mail: ddaron8@wp.pl

Telefon: 508276486

ID projektu:

2019/267

Status

Lokalizacja projektu:

5 placówek oświatowych w dzielnicy Orłowo.

Opis:

Zakup i montaż 5 stacjonarnych urządzeń AED w 5 placówkach oświatowych na terenie dzielnicy Orłowo a mianowicie:
– Szkoła Podstawowa nr 8 – Orłowska 27/33
– Szkoła Podstawowa nr 11 – Wrocławska 52
– IX Liceum Ogólnokształcące – Orłowska 57
– Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych – aleja Zwycięstwa 194
– Zespół Szkół Plastycznych – Orłowska 39.
Urządzenia, które chcę zakupić w ramach budżetu obywatelskiego będą kompatybilne z urządzeniami używanymi przez Państwowe Ratownictwo Medyczne w Gdyni.
Po montażu urządzenia AED zostaną dodatkowo zgłoszone do Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz do ogólnopolskiego systemu lokalizacji urządzeń AED.

Szacunkowa łączna wartość projektu

48000 zł

Załączniki