Poprawa bezpieczeństwa poprzez stworzenie przejścia dla pieszych na trasie Płyta Redłowska – Kościół przy skrzyżowaniu ul. Redłowskiej z ul. Kopernika. – BO Gdynia

Poprawa bezpieczeństwa poprzez stworzenie przejścia dla pieszych na trasie Płyta Redłowska – Kościół przy skrzyżowaniu ul. Redłowskiej z ul. Kopernika.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Poprawa bezpieczeństwa poprzez stworzenie przejścia dla pieszych na trasie Płyta Redłowska – Kościół przy skrzyżowaniu ul. Redłowskiej z ul. Kopernika.

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Michał Kaczmarczyk

ID projektu:

2020/53

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Skrzyżowanie ul. Redłowskiej z ul. Kopernika

Opis:

Miejsce to stanowi naturalny punkt przechodzenia mieszkańców Płyty Redłowskiej w kierunku kościoła i stanowi istotny skrót przez osiedle. Miejsce znajduje się zaraz za wyjazdem z łuku ul. Redłowskiej, która jest długim nieprzecinanym odcinkiem szerokiej drogi na której samochody osiągają sporą prędkość. Przechodzenie w tym miejscu jest niebezpieczne. Mimo to wielu mieszkańców, w szczególności osoby starsze, codziennie tędy przechodzi. Projekt zakłada wyznaczenie dwóch przejść dla pieszych: wyniesionego przejścia przez ul. Redłowską i oznaczonego poziomo przejścia przez wyjazd z ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej oraz ich doświetlenia, tak żeby kierowcy poruszali się w tym miejscu wolniej i uważniej, a piesi mogli komfortowo przechodzić na drugą stronę jezdni.

Szacunkowa łączna wartość projektu

110000 zł

Załączniki