Plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze – BO Gdynia

Plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/157
Dzielnica
Pogórze
E-mail
zarzad@list.pl
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

ul. Żeliwna 21-23, Działka nr 895/15 KM PG 13 Obręb GD, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdynia. (525m2)

Opis:

Bodowa wielofunkcyjnego placu zabaw o wymiarze 525 m2 z ogrodzeniem po obrysie 90 mb. o nawierzchni żwirowej i syntetycznej oraz kostki brukowej na istniejącej nawierzchni trawiastej. (w skład placu zabaw wchodzą elementy urządzeń placu zabaw, ogrodzenie, regulamin placu wraz z instrukcją korzystania z urządzeń, ławeczki oraz śmietniki.

Kalkulacja kosztów:

1. Wykonania badań geologicznych - 700,00 zł. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej - wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Projekt winien zakładać spełnienie wymogów dla osób niepełnosprawnych - 6 000,00 zł 3. dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - założenia kosztorysowe: I kwartał 2015 roku, w tym: - zestaw zabawowy średni 22 000,00 zł - huśtawka ważka 1 500,00 zł - huśtawka wahadłowa podwójna 4 000,00 zł - bujak statek z oparciem 2 000,00 zł - piaskownica ze stolikiem 2 500,00 zł - karuzela słupowa 5 000,00 zł - huśtawka bocianie gniazdo 6 000,00 zł - stojak na rowery 1 300,00 zł - ławka z oparciem 1 500,00 zł - ławka młodzieżowa 1 400,00 zł - kosz na odpady 900,00 zł - tablica informacyjna 700,00 zł 4. Budowa placu zabaw o wymiarze 525 m2 wraz z ogrodzeniem w obrysie 90 mb. - założenia kosztorysowe: I kwartał 2015 roku. - ogrodzenie metalowe 90 m x 210,00 zł - nawierzchnia żwirowa z obrzeżami 250 m x 140,00 zł - nawierzchnia z kostki betonowej z obrzeżami 70 m x 160,00 zł - nawierzchnia syntetyczna 100 m x 400,00zł - założenie trawnika 105m2 x 14zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

162070 zł

Załączniki