Panel obywatelski poświęcony przyszłości gdyńskiej edukacji – BO Gdynia

Panel obywatelski poświęcony przyszłości gdyńskiej edukacji

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Panel obywatelski poświęcony przyszłości gdyńskiej edukacji

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0073
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Wycofany przez autora
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Opis:

UZASADNIENIE (Na jaką potrzebę odpowiada propozycja?): Propozycja odpowiada na następujące potrzeby / problemy / braki:
– większe zainteresowanie mieszkańców sprawami miasta, uwzględnienie w aktywności obywatelskiej mieszkańców, którzy do tej pory nie byli aktywni;
– konieczność zwiększenia udziału obywateli na działania miasta i ich wpływu na decyzje władz;
– potrzeba rozmowy o gdyńskiej edukacji w kontekście decyzji samorządu i dokumentu Strategia edukacyjna Gdyni do 2030 roku;
– potrzeba współdziałania instytucji w zakresie edukacji;
– potrzeba wzajemnego zaufania w relacji władze – obywatele;
– miasto de facto nie zachęca mieszkańców do aktywności;
– brak prawdziwej rozmowy z mieszkańcami o ważnych dla nich sprawach;
– brak opinii zewnętrznych niezależnych ekspertów;
– problemem jest zrozumienie (po stronie władzy), co to jest rozmowa, po co jest władza?;
– problem: pozorna partycypacja;
– potrzeba szerzenia edukacji o edukacji obywatelskiej;
– brak konstruktywnego dialogu i włączania mieszkańców w życie miasta.
Propozycja daje nowe narzędzie w temacie edukacji obywatelskiej i partycypacji. Propozycja odpowiada na wyzwanie, jak zwiększyć poczucie wpływu mieszkańców na działania miasta.
ODBIORCY: Samorząd (zdobędzie ekspercką wiedzę i wiedzę o opinii mieszkańców) i mieszkańcy (uaktywnienie, nowe kompetencje w zakresie partycypacji)
ZASIĘG: Ogólnomiejski
ISTOTA PROPOZYCJI: Organizacja i przeprowadzenie panelu obywatelskiego z udziałem zewnętrznych ekspertów. Ocena i rekomendacja wobec dokumentu Strategia edukacyjna Gdyni do 2030 roku. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w tym zakresie.

Szacunkowa łączna wartość projektu

0 zł

Załączniki