Panel obywatelski dotyczący projektu „Klimatycznego Centrum” wraz z wypracowaniem propozycji obywatelskich – BO Gdynia

Panel obywatelski dotyczący projektu „Klimatycznego Centrum” wraz z wypracowaniem propozycji obywatelskich

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Panel obywatelski dotyczący projektu „Klimatycznego Centrum” wraz z wypracowaniem propozycji obywatelskich

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
SRO/0028
Dzielnica
Śródmieście
Autor projektu
Łukasz Piesiewicz
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Opis:

Projekt „klimatycznego centrum” nie był konsultowany ani z mieszkańcami, ani z Radą Dzielnicy Śródmieście. Wychodząc naprzeciw potrzebie wypracowania najlepszych rozwiązań, chcemy przeprowadzenia panelu obywatelskiego (na powszechnie znanych zasadach przeprowadzania paneli obywatelskich), poświęconego zmianom na rzecz pieszych w Śródmieściu. Uczestnicy panelu wraz z włączonymi do niego dodatkowo radnymi dzielnicy Śródmieście oraz korzystając z wiedzy przedstawicieli UM Gdynia, będą mogli ocenić dotychczasowe propozycje oraz przedstawić własne. Efektem prac ma być rekomendacja dla UM Gdynia, dotycząca docelowego kształtu Śródmieścia, w zgodzie z podstawowymi założeniami tzw. „Klimatycznego Centrum”.
W ramach budżetu przewidujemy promocję uczestnictwa w panelu, druk materiałów dla uczestników, catering dla nich, opracowanie podsumowania pod względem graficznym i edytorskim. Panel powinien zebrać się minimum 3-krotnie. Jego liczba powinna dać szansę na oddanie sytuacji demograficznej mieszkańców i użytkowników Śródmieścia.

Zasady przeprowadzania paneli obywatelskich:

Organizacja prawidłowo przeprowadzonego panelu obywatelskiego powinna spełniać następujące standardy[1]:

Losowy dobór uczestników – wszystkie osoby, które wchodzą w skład panelu obywatelskiego, wyłania się w sposób losowy

Reprezentatywność panelu pod względem demograficznym – skład panelu obywatelskiego powinien w możliwie szeroki sposób odzwierciedlać strukturę demograficzną społeczności, której dotyczy temat panelu.

Niezależny zespół koordynatorów – panel obywatelski prowadzi niezależny zespół koordynatorów, którego rolą jest w szczególności przygotowanie procesu losowania, ułożenie programu oraz zaproszenie ekspertów i facylitatorów. Gdy panel obywatelski jest organizowany na zamówienie samorządu lub parlamentu, istotne jest, aby żadna osoba z zespołu koordynatorów nie była pracownikiem administracji publicznej. Koordynatorzy powinni być bezstronni – nie powinni być nimi, na przykład, czynni politycy lub osoby bezpośrednio zaangażowane w dany temat.

Panel obywatelski ma możliwość zapraszania ekspertów – pomimo tego, że program układany jest przez zespół koordynatorów, panel obywatelski może zaprosić dodatkowych ekspertów, których może sam wybrać. Udział ekspertów może mieć formę wystąpienia na żywo, transmisji wideo, nagrania, pisemnej ekspertyzy lub inną.

Deliberacja – rozmowy uczestników, które obejmują uważne słuchanie siebie nawzajem i rozważanie różnych opcji, to kluczowe elementy panelu obywatelskiego. Program panelu powinien obejmować zarówno dyskusje w małych grupach, jak i na forum, zapewniając możliwie największe szanse na to, aby można było się wypowiedzieć, jak również, by zostać usłyszanym.

Otwartość – wszyscy członkowie społeczności, której dotyczy temat panelu, powinni mieć możliwość przekazania panelowi obywatelskiemu swojego stanowiska w formie komentarza, propozycji lub sugestii.

Transparentność – wszystkie wystąpienia w części edukacyjnej powinny być rejestrowane

Promocja – panel obywatelski jest ważnym wydarzeniem w życiu danej społeczności i obywatele powinni być poinformowani, że się on odbywa. Dostępne powinny być dla nich informacje odnośnie tego, jak można się włączyć i jak śledzić jego działalność. Informacja o tym, że będzie organizowany panel obywatelski na dany temat powinna zostać ogłoszona publicznie zanim rozpoczną się jego spotkania.

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki