Otwarte spotkania i warsztaty dla dzieci i dorosłych na rzecz walki z dyskryminacją – BO Gdynia

Otwarte spotkania i warsztaty dla dzieci i dorosłych na rzecz walki z dyskryminacją

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Otwarte spotkania i warsztaty dla dzieci i dorosłych na rzecz walki z dyskryminacją

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0075
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Wycofany przez autora
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Opis:

LOKALIZACJA: Np. Park Rady Europy
UZASADNIENIE (Na jaką potrzebę odpowiada propozycja?): Przedstawiciele różnego rodzaju mniejszości wciąż są narażeni na bycie obiektem zachowań agresywnych, dyskryminację w pracy czy krzywdzące uwagi dotyczące ich inności. Propozycja ma na celu uwrażliwienie gdynian na potrzeby różnych grup społecznych oraz pokazanie mieszkańcom, że różnorodność jest czymś, co może działać na korzyść lokalnej społeczności.
ODBIORCY: Osoby należące do grup narażonych na wykluczenie, dyskryminację oraz pozostali mieszkańcy Gdyni. Samorząd jako taki.
ZASIĘG: Ogólnomiejski
ISTOTA PROPOZYCJI: Propozycja zakłada organizację wydarzenia, w trakcie którego przeprowadzone zostaną otwarte spotkania z przedstawicielami grup narażonych na dyskryminację, warsztaty antydyskryminacyjne dla różnych grup wiekowych oraz wydarzenie integracyjne – śniadanie wielokulturowe.

Szacunkowa łączna wartość projektu

0 zł

Załączniki