Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych (warsztaty, wykłady, przestawienia teatralne) w oksywskiej bibliotece przy ul. Podchorążych 10A – BO Gdynia

Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych (warsztaty, wykłady, przestawienia teatralne) w oksywskiej bibliotece przy ul. Podchorążych 10A

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych (warsztaty, wykłady, przestawienia teatralne) w oksywskiej bibliotece przy ul. Podchorążych 10A

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Renata Dąbrowska

E-mail: r.dabrowska@bibliotekagdynia.pl

ID projektu:

2019/254

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni filia nr 13

Opis:

Projekt zakłada organizację cyklu wydarzeń oraz konkursy mających na celu integrację mieszkańców w każdym wieku.
Na podstawie obserwacji i znajomości środowiska Oksywia oraz ze względu na trudności z dojazdem do centrum miasta i dodatkowymi kosztami, zauważyliśmy potrzebę poszerzenia ofert kulturalno-edukacyjno-integracyjnych dla rodzin mieszkających na naszej dzielnicy w bibliotece Oksywie. Wychodząc naprzeciw proponujemy zorganizowanie serii wydarzeń kulturalno-edukacyjno-integracyjnych łączących lokalną społeczność i obejmującą różnorodne przedsięwzięcia, które będą dostępne dla każdego mieszkańca.
dodatkowo w ramach projektu odbędzie się konkurs na najlepsza fotografię Oksywia. z nadesłanych prac w bibliotece na Oksywiu zostanie urządzona wystawa.
Celem naszego projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców Oksywia bez względu na wiek.

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki