Ogród deszczowy przy ul. Św Mikołaja – BO Gdynia

Ogród deszczowy przy ul. Św Mikołaja

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ogród deszczowy przy ul. Św Mikołaja

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

ul. Św. Mikołaja (część między torami a ul. Hutniczą).

Opis:

Celem projektu jest:
– miejscowe zatrzymanie wody, zwiększenie retencji
– oszczędzanie zasobów wodnych
– opóźnienie spływu wody deszczowej (opady nawalne)
– zwiększenie bioróżnorodności
– zwiększenie wartości wizualnych terenu

Projekt zakłada przebudowę terenu trawnika oraz poprzez budowę „śluz” w krawężnikach umożliwienie spływu wody deszczowej z jezdni i chodników na tereny zielone. Teren zielony (ogród deszczowy) zostanie dostosowany do roślinności lubiącej okresowe zalewanie (szczegółowa roślinność zostanie określona w późniejszym okresie). Nowe podłoże zapewniłoby dużą chłonność wody deszczowej w okresie wilgotnym i jednocześnie stawałaby się jej rezerwuarem w okresie suszy. Dodatkowo zniwelowałoby powstawanie koszmarnego błota po ulewach i roztopach oraz zaoszczędzono chwil grozy okolicznym mieszkańcom, których domostwa są notorycznie zalewane. W grę wchodzą także wartości wizualne, ponieważ ogród deszczowy byłby umieszczony przy bardzo uczęszczanym trakcie spacerowym. Realizacja projektu byłaby rozszerzeniem działań rewitalizacyjnych w rejonie ul. Zamenhofa i Opata Hackiego.