Nowy trakt pieszy stanowiący połączenie ul. Długiej z Lidlem Sp. z.o.o. – BO Gdynia

Nowy trakt pieszy stanowiący połączenie ul. Długiej z Lidlem Sp. z.o.o.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nowy trakt pieszy stanowiący połączenie ul. Długiej z Lidlem Sp. z.o.o.

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

Nieużytek pomiędzy ul. Długą a terenem należącym do Lidl Sp. z.o.o. przy ul. Małokackiej

Opis:

Stworzenie traktu pieszego pomiędzy ul. Długą a drogą techniczną sklepu Lidl. Nowo utworzony trakt służyć będzie mieszkańcom dzielnicy, zwłaszcza starszym, jako duży skrót w drodze na zakupy i do centrum dzielnicy. Jednocześnie uporządkowany zostanie zaniedbany i zanieczyszczony fragment dzielnicy. W składanym projekcie chcemy zaproponować oczyszczenie działki nr 538 ze śmieci i zarośli, w dalszej kolejności ustawienie 3 lamp parkowych. Ostatnim etapem prac będzie ułożenie chodnika wraz z obrzeżami wzdłuż działki 538 o długości ok. 50m.