Modernizacja oświetlenia i remont chodnika na odcinku od ulicy Inżynierskiej do kładki nad torami – BO Gdynia

Modernizacja oświetlenia i remont chodnika na odcinku od ulicy Inżynierskiej do kładki nad torami

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Modernizacja oświetlenia i remont chodnika na odcinku od ulicy Inżynierskiej do kładki nad torami

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/369
Dzielnica
Orłowo
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Projekt zlokalizowany na działce 644/167 i częściowo na działce 1024/133 Obejmuje cały obszar dojścia do kolejki od ulicy Inżynierskiej, aż do kładki nad torami kolejowymi przy stacji Gdynia Orłowo

Opis:

Zwiększenie liczby lamp ulicznych do 8 oraz wykonanie nowego chodnika wraz z poszerzeniem (w obszarze działki gminnej)

Kalkulacja kosztów:

Montaż kompletnego oświetlenia LED, z masztem, wysięgnikiem, oprawą typu Flat Glass, tabliczką przyłączeniową i ułożeniem kabla zasilającego: 8 szt x 7500 zł = 60 000 zł Wykonanie chodnika szerokości 1,5 m ograniczonego obrzeżami, z rozbiórką starego chodnika (poszerzenie na obszarze działki gminnej): 130 mb x 458,42 zł = 59 595 zł Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej wg wskazań Wydziału Inwestycji UM Gdyni: 25 000 zł. Koszt opłat dla PKP (szacunek UM) 12000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

145000 zł

Mapa Lokalizacji