Centrum terapii i edukacji dla dzieci w wieku 3-10 lat – BO Gdynia

Centrum terapii i edukacji dla dzieci w wieku 3-10 lat

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Centrum terapii i edukacji dla dzieci w wieku 3-10 lat

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: magdalenabury@me.com

ID projektu:

2019/159

Status

Lokalizacja projektu:

Lokal Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego

Opis:

Centrum terapii i edukacji przeznaczone jest dla dzieci w wieku 3-10 lat mieszkających w dzielnicy Leszczynki i okolicy. Placówka ma pomóc w rozwoju pasji oraz usunięciu deficytów rozwojowych dzieci na etapie wczesnej edukacji. Pomysł jest wyjątkowy ponieważ w dzielnicy nie ma miejsca oferującego kompleksowe terapie dla najmłodszych w tym maluchów z dysfunkcjami. Rodzice chcący zapewnić pociechom właściwy rozwój zmuszeni są jeździć do odległych miejsc. W ofercie edukacyjnej Centrum znajdą się: logopedia, logorytmika, terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami (autyzm, afazja, niedosłuch, Zespół Aspergera), czytanie globalne metodą G. Domana, zajęcia taneczne, relaksacyjne, plastyczne z elementami sensoplastyki. Projekt rozpocznie się z styczniu a zakończy w grudniu 2020 r.
Zajęcia prowadzone będą w dwóch cyklach półrocznych (15 tygodni każdy cykl); od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (17:00-19:00). Każda grupa liczyć będzie max. 7 dzieci. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Szacunkowa łączna wartość projektu

44600 zł

Załączniki