Spotkania podróżnicze i spacery po dzielnicy oraz warsztaty dla dzieci w Bibliotece Wiedzy – BO Gdynia

Spotkania podróżnicze i spacery po dzielnicy oraz warsztaty dla dzieci w Bibliotece Wiedzy

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Spotkania podróżnicze i spacery po dzielnicy oraz warsztaty dla dzieci w Bibliotece Wiedzy

Kropeczki jako tło strony
Spotkania podróżnicze i spacery po dzielnicy oraz warsztaty dla dzieci w Bibliotece Wiedzy
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Szacunkowa wartość projektu
15 000 zł
Liczba głosów
502
Liczba punktów
502
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Projekt „W podróży po Gdyni i świecie w Bibliotece Wiedzy” to seria spotkań z historykami, pasjonatami na temat dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, Gdyni oraz Pomorza. To również okazja do rozmów z podróżnikami, których chęć poznania świata kieruje w ciekawe zakątki kuli ziemskiej. Dzięki spotkaniom z osobami, które kochają historię naszego miasta oraz tymi, którzy odkrywają tajemnice świata, uczestnicy będą mieli okazję poznać Gdynię z nowej perspektywy i nabiorą chęci na odkrywanie uroków podróżowania. To także możliwość poznania sekretów Gdyni, dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana oraz bliższego zapoznania się z mieszkańcami.

Lokalizacja projektu:

Realizacja: Data aktualizacji: 2023-12-29 14:22:45

Zrealizowane działania:

  • luty – maj 2023 r. – realizacja trzech spotkań na temat Gdyni i historii jej mieszkańców, dwóch spotkań podróżniczych, dwóch spacerów z przewodnikiem oraz dwóch warsztatów dla dzieci,
  • wrzesień 2023 r. – spacer śladami artystów i kultury z Michałem Miegoniem, spotkanie pt. „58 krajów w 832 dni” – spotkanie z Michałem Kiełbasą, warsztaty ekologiczno-artystyczne dla dzieci.
  • październik 2023 r.- spotkanie pt. „Oko na Maroko – białe, czerwone, niebieskie” z Olgą Dębicką; warsztaty ekologiczne dla dzieci; pokaz filmu „Fukushima 12 lat później”;
  • listopad 2023 r. – edukacyjne warsztaty dla dzieci; „Abu Dhabi – Sezamie otwórz się” – prelekcja.

Szczegółowe informacje o kolejnych spotkaniach będą dostępne tutaj

zdj. Miejska Biblioteka Publiczna

———————————
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana
ID: 2022/WSM/0001

Spotkania podróżnicze i spacery po dzielnicy oraz warsztaty dla dzieci w Bibliotece Wiedzy

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Lidia Szutkowska
e-mail: szutkowskalidia2@gmail.com
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Opis:
W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl nieodpłatnych spotkań edukacyjnych (poświęconych historii, architekturze oraz kulturze Gdyni, regionu, a także interesującym zakątkom świata), których celem jest aktywizowanie oraz zintegrowanie mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w różnych grupach wiekowych. Zadania projektu to: – zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana; – aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców dzielnicy oraz zaangażowanie ich w cykl nieodpłatnych spotkań dotyczących Gdyni, regionu Pomorza, dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, a także podróżowania po świecie; – stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w organizowanych spotkaniach; – poszerzenie oferty edukacyjnej skierowanej do mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w różnych grupach wiekowych. Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom historii Gdyni, Pomorza, jak i również dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Zakłada on zorganizowanie cyklu spotkań pokazujących nasze miasto w różnych odsłonach, zebranie i zaprezentowanie najróżniejszych ciekawostek dotyczących zarówno najmniejszej dzielnicowej ojczyzny, jak i całego Pomorza. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu mieszkańców biorących udział w organizowanych spotkaniach, będzie to doskonała okazja do porozmawiania z najstarszymi mieszkańcami dzielnicy, poznania ich wspomnień oraz legend związanych z dzielnicą Wzgórze Św. Maksymiliana. Planowane jest również zorganizowanie spacerów z przewodnikami, które byłyby przeznaczone dla osób dorosłych oraz rodzin z dziećmi. Projekt ma na celu także zorganizowanie spotkań o tematyce podróżniczej, wykraczającej poza naszą pomorską ojczyznę. Prelekcje dotyczące atrakcyjnych zakątków świata to spotkania, które zachęcą zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców dzielnicy, do uczestnictwa w nich. To świetna okazja, aby pokazać uczestnikom spotkań, w jaki sposób można podróżować tanio lub z małymi dziećmi. Miejscem realizacji projektu będzie Biblioteka Wiedzy, mieszcząca się w doskonale skomunikowanej części Wzgórza Św. Maksymiliana. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli lepiej zaznajomić się z biblioteką, którą mają po sąsiedzku oraz poznać jej zbiory, które bezpośrednio odnoszą się do poruszanych w trakcie spotkań tematów. Odbiorcami projektu są dorośli, osoby starsze (dzięki rozwiązaniom architektonicznym z oferty będą mogły skorzystać także osoby niepełnosprawne ruchowo), rodziny z dziećmi. Harmonogram projektu: – 1 etap projektu (luty 2023-listopad 2023): 5 spotkań dotyczących Gdyni, regionu; 4 spotkania podróżnicze, 4 spacery z przewodnikami, 2 spotkania warsztatowe dla dzieci. Miejsce realizacji: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Biblioteka Wiedzy, ul. Świętojańska 141. Reklama: Informacje o poszczególnych spotkaniach odbywających się w ramach projektu powinny zostać zamieszczone w mediach (Ratusz, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, strona gdynia.pl, strona www lub Facebook Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana). Dobrze byłoby również umieścić plakaty informujące o spotkaniach w miejscach publicznych na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymilana.
Uwaga: budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy
poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, tak aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.
Uwaga 2: w trakcie realizacji projektu poszczególne etapy harmonogramu mogą ulec przesunięciu.
Projektowanie uniwersalne
Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Celem projektu jest szerzenie wiedzy o Gdyni oraz podróżowaniu wśród mieszkańców Gdyni, a szczególnie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.
Dzięki spotkaniom o charakterze edukacyjnym prowadzonym przez specjalistów w swoich dziedzinach, pasjonatów chcę, aby uczestnicy przekonali się, że Gdynia to wspaniałe i atrakcyjne miasto, które warto odkrywać. A podróżowanie po Polsce i świecie rozwija nas i pozwala poszerzyć wiedzę w wielu dziedzinach.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Spotkania dotyczące dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, Gdyni oraz regionu Pomorza; 600 zł; 5 spotkań 3000 zł
Spotkania podróżnicze z autorami książek, podróżnikami, pasjonatami dotyczące atrakcyjnych zakątków świata; 1600 zł, 4 spotkania 6400 zł
Spacery z przewodnikami po dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana i Gdyni przybliżające jej historię, legendy; 4 spacery, 500 zł 2000 zł
Spotkania warsztatowe dla dzieci – ogólna tematyka edukacyjna; 2 spotkania, 1700 zł 3400 zł
Reklama 200 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:15000 zł

Załączniki: