Remont chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 7 wzdłuż ul. Stawnej do wejścia głównego szkoły oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla użytkowników basenu i rodziców uczniów od strony wschodniej, wzdłuż tzw. starej części szkoły – BO Gdynia

Remont chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 7 wzdłuż ul. Stawnej do wejścia głównego szkoły oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla użytkowników basenu i rodziców uczniów od strony wschodniej, wzdłuż tzw. starej części szkoły

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Remont chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 7 wzdłuż ul. Stawnej do wejścia głównego szkoły oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla użytkowników basenu i rodziców uczniów od strony wschodniej, wzdłuż tzw. starej części szkoły

Kropeczki jako tło strony
Remont chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 7 wzdłuż ul. Stawnej do wejścia głównego szkoły oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla użytkowników basenu i rodziców uczniów od strony wschodniej, wzdłuż tzw. starej części szkoły
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Witomino Leśniczówka
Szacunkowa wartość projektu
108 004,40 zł
Liczba głosów
627
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
Teren Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni ul. Stewna 4/6

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 12:57:36

 
Wyremontowanie chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 7
 
W marcu podpisano z oferentem umowę na wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji, tj. remont chodnika i przebudowę miejsc postojowych na istniejącym parkingu z terminem wykonania określonym na maj 2016 roku. Po opracowaniu i weryfikacji dokumentację przekazano do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni celem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz otrzymania zgody na odstępstwo od prawa budowlanego. W czerwcu uzyskano wymagane pozwolenia i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zostały rozpoczęte 11 lipca i zostały ukończone w dniu 30.08.2016

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zespół Szkół nr 7, ul. Stawna 4/6 81 – 629 Gdynia tel.: 58 624 04 07,
e-mail: zs7gdy@poczta.gdynia.pl
 

WITOMINO – LEŚNICZÓWKA
ID:2015/105

Remont chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 7 wzdłuż ul. Stawnej do wejścia głównego szkoły oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla użytkowników basenu i rodziców uczniów od strony wschodniej wzdłuż tzw. starej części szkoły.

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Teren Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni ul. Stewna 4/6
Opis:
Chodnik na terenie Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej na odcinku od bramy wjazdowej (vis a vis Stawna 1) do wejścia głównego (całość ok. 280m2) z tym że: 1) odcinek prostopadły do parkingu 45mb o szer. 3m z obrzeżami 2)odcinek prostopadły od ul. Stawnej o dł.6,5m w kier. wejścia głównego o szer. 5,5m 3)odcinek prostopadły od ul. Stawnej o dł. 12m w kier. wejścia głównego o szer. 7,5m 4)oraz wykonanie 20 miejsc parkingowych na terenie zielonym wzdłuż wschodniego skrzydła szkoły, poprzez ułożenie płyt ażurowych
Kalkulacja kosztów:

Z uwagi na różne szerokości projektowanego remontu, przyjęto stałą wartość 1mb chodnika wraz z obrzeżami o nominalnej szer. 0,5m = 152,80zł. Zg. z podanym na www.bo.gdynia.pl cennikiem 1mb chodnika o szer. 1,5m = 458,42zł 1. 45mb chodnika o szer.3m tj.45*(6*152,80zł) – 41.256,00zł 2. 6,5mb chodnika o szer. 5,5m tj.6,5*(11*152,80zł) – 9.244,40zł 3. 12mb chodnika o szer.7,5m tj.12*(15*152,80) – 27.504,00zł 4. Wykonanie 20 miejsc parkingowych poprzez ułożenie płyt ażurowych na terenie zielonym o pow. 300m2 w cenie 100zł/m2 – 30.000,00zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:108 004 zł

 

Załączniki: