Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Tatrzańskiej, Wolności, Pomorskiej/Nowogrodzkiej – BO Gdynia

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Tatrzańskiej, Wolności, Pomorskiej/Nowogrodzkiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Tatrzańskiej, Wolności, Pomorskiej/Nowogrodzkiej

Kropeczki jako tło strony
zdj. ZDiZ
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Działki Leśne
Szacunkowa wartość projektu
202 000 zł
Liczba głosów
371
Liczba punktów
1608
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa i wygody pieszych korzystających z przejść przez jezdnie zlokalizowanych w różnych rejonach dzielnicy Działki Leśne. Na bezpieczeństwo pieszych duży wpływ ma widoczność przejścia oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w naszej dzielnicy możliwa będzie dzięki: wyniesieniu przejść dla pieszych, uzupełnieniu brakujących pasów (wymalowanie „zebry”), a także zamontowaniu słupków w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania, w miejscu gdzie parkowanie nie jest dozwolone. Projekt zakłada również uzupełnienie zniszczonej zieleni oraz nowe nasadzenia w niektórych miejscach objętych zmianami.

Lokalizacja projektu:
Zmiany zostaną wprowadzone: w obrębie skrzyżowania ulic Pomorskiej i Nowogrodzkiej, na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół przy ulicach Tatrzańskiej i Wolności

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2021-07-14 10:31:15

Zrealizowanie działania:

  • styczeń 2020 r. – rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej,
  • luty 2020 r. – wyłonienie wykonawcy projektu,
  • wrzesień 2020 r. – odbiór dokumentacji projektowej,
  • październik 2020 r. – uzyskanie zaświadczenia z Wydziału Architektoniczno – Budowlanego o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych,
  • listopad 2020 r. – rozpoczęcia prac budowlanych,
  • grudzień 2020 r. – zakończenie prac budowlanych i przekazanie inwestycji do użytkowania.

Realizacja projektu została zakończona 30.12.2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 225 659 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

DZIAŁKI LEŚNE
ID:2019/DZL/0008

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Tatrzańskiej, Wolności, Pomorskiej/Nowogrodzkiej

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Zmiany zostaną wprowadzone: w obrębie skrzyżowania ulic Pomorskiej i Nowogrodzkiej, na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół przy ulicach Tatrzańskiej i Wolności
Opis:
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa i wygody pieszych korzystających z przejść przez jezdnie zlokalizowanych w różnych rejonach dzielnicy Działki Leśne. Na bezpieczeństwo pieszych duży wpływ ma widoczność przejścia oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w naszej dzielnicy możliwa będzie dzięki: wyniesieniu przejść dla pieszych, uzupełnieniu brakujących pasów (wymalowanie „zebry”), a także zamontowaniu słupków w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania, w miejscu gdzie parkowanie nie jest dozwolone. Projekt zakłada również uzupełnienie zniszczonej zieleni oraz nowe nasadzenia w niektórych miejscach objętych zmianami. Szczegółowy opis lokalizacji i działań: 1. ul. Tatrzańska – przejście dla pieszych przy szkole (Szkoła Podstawowa nr 26) działki ewidencyjne nr: 22, 23, obręb 13 (własność gminy Gdynia): wyniesione przejście dla pieszych. Wyniesiona powierzchnia przejścia dla pieszych w bardzo prosty sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa na ulicy. Celem tego działania uspokojenie ruchu samochodowego i zmniejszenie ryzyka wypadków w najbardziej krytycznych miejscach dzięki ostrożniejszej jeździe kierowców, a także uczynienie podróży pieszych wygodniejszymi.
2. ul. Wolności – przejście dla pieszych przy szkole (Gimnazjum nr 2) działka ewidencyjna nr: 121, obręb 13 (własność gminy Gdynia): wyniesione przejście dla pieszych – opis jak wyżej.
3. skrzyżowanie ulic: Nowogrodzka / Pomorska działki ewidencyjne nr 966, 968, 970 obręb 13 (własność gminy Gdynia): instalacja słupków wygradzających na chodniku oraz uzupełnienia zniszczonej zieleni (sadzenie drzew 3 szt. + podłoże, nawóz, palikowanie oraz nowy trawnik z siewu ok. 100 m2). Drzewa zostaną posadzone w miejscu niekolidującym z infrastruktura podziemną. Celem tego działania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, a także innych uczestników ruchu poprzez wyeliminowanie przejazdów samochodów przez przejście dla pieszych, ograniczenie nielegalnego parkowania, jak również przywrócenie zniszczonej zieleni (działka nr 968).
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Wyniesione przejście dla pieszych 2x (Tatrzańska, Wolności)
120000 zł
2
ul. Nowogrodzka-Pomorska – instalacja słupków, poprawa stanu zieleni
12000 zł
3
dokumentacja
70000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:202 000 zł

Załączniki: