Parki kieszonkowe w 9 dzielnicach: Dąbrowa, Grabówek, Wzgórze Świętego Maksymiliana, Chylonia, Pogórze, Działki Leśne, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Wielki Kack – BO Gdynia

Parki kieszonkowe w 9 dzielnicach: Dąbrowa, Grabówek, Wzgórze Świętego Maksymiliana, Chylonia, Pogórze, Działki Leśne, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Wielki Kack

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Parki kieszonkowe w 9 dzielnicach: Dąbrowa, Grabówek, Wzgórze Świętego Maksymiliana, Chylonia, Pogórze, Działki Leśne, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Wielki Kack

Kropeczki jako tło strony
zdj. WOM: Parki kieszonkowe w dzielnicach: Dąbrowa i Wielki Kack
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Ogólnomiejski
Szacunkowa wartość projektu
1 000 000 zł
Liczba głosów
9823
Liczba punktów
35522
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Parki kieszonkowe w dzielnicach to przede wszystkim przyjazne zielone miejsca dla mieszkańców poprawiające warunki życia. Przestrzeń zachęcająca do aktywności, sprzyjająca spotkaniom sąsiedzkim, to również poprawa mikroklimatu i estetyki dzielnicy.

Lokalizacja projektu:
Dziewięć dzielnic miasta: 1. Dąbrowa 2. Grabówek 3. Wzgórze Świętego Maksymiliana 4. Chylonia 5. Pogórze 6. Działki Leśne 7. Leszczynki 8. Pustki Cisowskie 9. Wielki Kack

REALIZACJAData aktualizacji: 2024-01-15 09:55:18

Zrealizowane działania:

 • styczeń – maj 2020 r. – realizacja parku kieszonkowego na Dąbrowie u zbiegu ulic Tymiankowej i Miętowej,
 • maj – sierpień 2020 r. – przygotowanie dokumentacji projektowej 4 parków;
 • lipiec – sierpień 2020 r. – uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy 4 parków,
 • wrzesień 2020 r. – wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na zaprojektowanie i wykonanie 1 parku kieszonkowego – przy ul. Starodworcowej w Wielkim Kacku,
 • grudzień 2020 r. – zakończenie realizacji parku kieszonkowego przy ul. Starodworcowej,
 • maj 2021 r. – zakończenie realizacji 4 parków: Leszczynki – ul. Morska, Pogórze – ul. Steyera, Grabówek – ul. Kapitańska, Demptowo – ul. Sakowicza,
 • lipiec – sierpień 2021 r. – ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy trzech kolejnych parków: Chylonia – ul. Świecka, Wzgórze św. Maksymiliana – ul. Biskupa Dominika, Działki Leśne – ul. Nowogrodzka,
 • styczeń – luty 2022 r. – powtórzenie postępowania przetargowego na realizację 3 parków; z uwagi na zbyt drogie oferty, przystąpiono do realizacji jednego parku – przy ul. Biskupa Dominika,
 • czerwiec 2022 r. – zakończenie robót przy ul. Biskupa Dominika;
 • kwiecień 2023 r. – publikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. budowy parków przy ul. Świeckiej i Nowogrodzkiej;
 • maj 2023 r. – postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert;
 • czerwiec 2023 r. – ogłoszenie kolejnego postępowania;
 • sierpień 2023 r. – wyłonienie wykonawcy robót.
 • grudzień 2023 r. – zakończenie realizacji parków przy ul. Świeckiej i Nowogrodzkiej oraz zakończenie realizacji całego zadania.

Rzeczywiste koszty realizacji projektu: 1 533 873 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291A (I piętro), 81-525 Gdynia
tel.: 58 620-72-86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

OGÓLNOMIEJSKI
ID:2019/OGM/0056

Parki kieszonkowe w 9 dzielnicach: Dąbrowa, Grabówek, Wzgórze Świętego Maksymiliana, Chylonia, Pogórze, Działki Leśne, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Wielki Kack

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Dziewięć dzielnic miasta:

1. Dąbrowa
2. Grabówek
3. Wzgórze Świętego Maksymiliana
4. Chylonia
5. Pogórze
6. Działki Leśne
7. Leszczynki
8. Pustki Cisowskie
9. Wielki Kack

Opis:
Utworzenie parków kieszonkowych w dziesięciu dzielnicach Gdyni.

Rodzaj parków:
1. małe – do 350 m2
2. średnie – od 350 do 700 m2
3. duże – powyżej 700 m2

Zakres prac:
1. wykonanie dokumentacji projektowej
2. przygotowanie terenu (wyrównanie i uprzątnięcie terenu, wymiana gleby)
3. zagospodarowanie terenu (nasadzenia, wykonanie ścieżek, mała architektura, ławki, stoliki, kosze na śmieci, dyspensery torebek na psie nieczystości)
4. roczna pielęgnacja terenu

Możliwe zagospodarowanie terenu:
• Obsadzenia roślin
• Mała architektura np. ławki, piesuary
• Mocowania do hamaków
Funkcje społeczne, integracja lokalna:
• Stoły do szachów
• Miejsca piknikowe
• Miejsca spotkań mieszkańców
Funkcje edukacyjne:
• Domki dla owadów i jeży
• Tablice informacyjne edukujące o gatunkach drzew, roślinności, ptakach

Cele projektu:
• Estetyzacja przestrzeni publicznej
• Zagospodarowanie terenów zielonych
• Poprawa komfortu życia mieszkańców
• Edukacja dot. ekologii
• Integracja społeczna mieszkańców dzielnic/ gra w szachy, mała architektura
• Przyjemne miejsce spędzania czasu dla mieszkańców dzielnic w pobliżu ich domu

Odbiorcy:
• Mieszkańcy okolic gdzie parki będą zlokalizowane np. osiedla mieszkaniowe
• Osoby niepełnosprawne z uwagi na łatwy i bliski dostęp
• Rodzice z małymi dziećmi z uwagi na przyjazną przestrzeń zlokalizowaną blisko domu
• Turyści wypoczywający w mieście
• Grupy sąsiedzkie spotykający się w pobliżu miejsca zamieszkania
• Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy mający miejsce na aktywne spędzanie czasu

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
1 mały park, 1 x 50 000 zł
50000 zł
2
5 średnich parków, 5 x 100 000 zł
500000 zł
3
3 duże parki, 3 x 150 000 zł
450000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:1 000 000 zł

 

Załączniki: