Mobilny serwis rowerowy, wycieczka rowerowa i warsztaty kreatywne dla dzieci w Bibliotece Wzgórze. – BO Gdynia

Mobilny serwis rowerowy, wycieczka rowerowa i warsztaty kreatywne dla dzieci w Bibliotece Wzgórze.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Mobilny serwis rowerowy, wycieczka rowerowa i warsztaty kreatywne dla dzieci w Bibliotece Wzgórze.

Kropeczki jako tło strony
Mobilny serwis rowerowy, wycieczka rowerowa i warsztaty kreatywne dla dzieci w Bibliotece Wzgórze.
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Szacunkowa wartość projektu
8 550 zł
Liczba głosów
349
Liczba punktów
349
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Proponujemy działania, które mają na celu integrację środowiska lokalnego przez działania kulturalno-rekreacyjne dla mieszkańców Wzgórza Św. Maksymiliana w różnym wieku. Projekt łączy działania w Bibliotece Wzgórze – centrum kulturalnym dzielnicy i działania na świeżym powietrzu, promujące zdrowy tryb życia, a wszystko to wokół tematyki rowerowej.

Wydarzenia będą tłumaczone na PJM

Planowane działania:
– Warsztaty rowerowe z mobilnym punktem serwisowym
– Warsztaty tworzenia historii i ilustracji dla dzieci (bazujące na teatrze kamishibai)
– Wycieczka rowerowa
– Piknik z prezentacją prac opowieści stworzonych podczas warsztatów
– Zakup skrzynki butai i plansz teatru kamishibai

 

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-08-16 08:30:58

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2022 r. a zakończyła w lipcu 2023 r. W ramach projektu zorganizowany był dwukrotnie mobilny serwis rowerowy połączony z warsztatami o tematyce rowerowej. Odbyła się też wycieczka rowerowa zakończona poczęstunkiem i prezentacją opowieści w formie teatru kamishibai, w tym zakupionych w ramach projektu. Odbyły się również warsztaty tworzenia opowieści w formie japońskiego teatru ilustracji kamishibai. W warsztatach uczestniczyły m.in. młodzież głucha. Warsztaty zawierały również część integrującą grupę. Stworzona opowieść prezentowana była w ramach spotkania kończącego projekt. Wydarzenie było tłumaczone na PJM. 

Ostateczny koszt projektu: 8 551 zł

zdj. Miejska Biblioteka Publiczna

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA
ID:2021/WSM/0004

Mobilny serwis rowerowy, wycieczka rowerowa i warsztaty kreatywne dla dzieci w Bibliotece Wzgórze.

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Bogusława Jasek

 

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

 

Opis:
Proponujemy działania, które mają na celu integrację środowiska lokalnego poprzez zaproponowanie działań kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Wzgórza Św. Maksymiliana w różnym wieku. Projekt łączy działania w Bibliotece – centrum kulturalnym dzielnicy i działania na świeżym powietrzu, promujące zdrowy tryb życia. Sercem projektu jest rower i związane z nim aktywności – rekreacyjne i kulturalne. Działania rozpoczniemy wiosną. Tworząc mobilny rowerowy punkt serwisowy chcemy zachęcić mieszkańców dzielnicy do korzystania z rowerów umożliwiając bezpłatne przygotowanie ich do sezonu. Dla uczestników warsztatów rowerowych zapewniona będzie chemia rowerowa, narzędzia i stojaki rowerowe. Możliwe będzie samodzielne wykonanie naprawy roweru pod okiem specjalistów. Warsztat będzie dostępny dla różnych rodzajów rowerów, w tym dla rowerów trójkołowych i tandemów. W czasie warsztatów poruszone zostaną zagadnienia techniczne a także ciekawostki dotyczące nowinek rowerowych. Mobilny rowerowy punkt serwisowy będzie działał przez 4 godziny. Gdy rowery będą już gotowe do drogi, chcemy zaproponować mieszkańcom Wzgórza udział w wycieczce rowerowej przez urokliwe okolice Gdyni z lokalnym przewodnikiem. Trasa zostanie zaplanowana w sposób umożliwiający uczestnictwo osobom o różnym poziomie umiejętności rowerowych i wieku. Wycieczka zakończy się piknikiem. Do roweru chcemy odnieść się również z perspektywy kulturalnej. Odwołamy się do starej, japońskiej tradycji teatru kamishibai. Aktor przemierzał kraj na rowerze, a po dotarciu do odległych miejscowości wyciągał skrzynkę butai, umieszczał ją na bagażniku swojego roweru i prezentował karty obrazujące snutą przez niego opowieść. Planujemy zakup skrzynki butai z planszami opowieści, między innymi o Kazimierzu Nowaku i jego słynnej wyprawie rowerowej przez Afrykę. Opowieści zostaną zaprezentowane w czasie pikniku kończącego wycieczkę rowerową. Po zakończeniu projektu skrzynka butai i karty z opowieściami zostaną przekazane Bibliotece Wzgórze. Chcąc aktywizować twórczo dzieci mieszkające na Wzgórzu proponujemy również warsztaty tworzenia historii i ilustracji, w czasie których powstanie opowieść w formie teatru kamishibai, którą uczestnicy warsztatów zaprezentują w trakcie pikniku. W czasie warsztatów będziemy korzystać z kart dedykowanych do tworzenia opowieści kamishibai, których zakup uwzględniamy w budżecie. Zauważając małą dostępność działań twórczych dla dzieci Głuchych, chcemy zaprosić je do uczestnictwa w warsztatach. Warunkiem pełnego zrozumienia się uczestników władających różnymi językami (polskim i polskim językiem migowym-PJM) jest obecność w czasie warsztatów tłumacza PJM. Warsztaty odbędą się w Bibliotece Wzgórze, a w przypadku zgłoszenia się osób, o ograniczonej mobilności spotkania zostaną przeniesione do dostępnej architektonicznie Biblioteki Wiedzy. Planujemy trzy spotkania po dwie godziny. Mając na uwadze, że praca twórcza w grupie tworzącej opowieść w formie teatru kamishibai będzie odbywać się w grupie dwujęzycznej i dwukulturowej, proponujemy, aby zajęcia poprzedziły warsztaty integrujące. Przeprowadzenie ich pozwoli lepiej poznać się uczestnikom, wzmocnić ich umiejętności społecznie i komunikacyjne, co ułatwi prowadzenie samych warsztatów artystycznych. W czasie zajęć obecny będzie tłumacz PJM. Warsztaty odbędą się w Bibliotece Wzgórze, a w przypadku zgłoszenia się osób, o ograniczonej mobilności spotkanie zostanie przeniesione do dostępnej architektonicznie Biblioteki Wiedzy. Panujemy jedno spotkanie trwające dwie godziny. Projekt zakończymy piknikiem. Będzie to okazja do spotkania uczestników wycieczki, warsztatów i mieszkańców Wzgórza Św. Maksymiliana. Organizatorzy zapewnią ognisko i drobny poczęstunek dla uczestników. Bedzie to świetna okazja, aby podzielić się wrażeniami z wycieczki. Piknikowi będą towarzyszyły przedstawienia teatru kamishibai – stworzone przez dzieci w czasie warsztatów i prezentowane z plansz zakupionych w ramach projektu. Obecny będzie tłumacz PJM. Z powodu braku na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana znanych nam miejsc dedykowanych podobnym wydarzeniom, proponujemy zorganizowanie pikniku w sąsiadującym ze Wzgórzem Redłowem – na Polance Redłowskiej. Będziemy również starali się znaleźć inne miejsce na terenie dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana, w którym można zorganizować piknik, tak aby działania projektowe realizowane były na obszarze Wzgórza. W mediach społecznościowych zostanie utworzona strona projektu. Pozwoli to na lepszą promocję projektu, a także śledzenie przez mieszkańców Gdyni działań projektowych. Strona w SM jest elementem bezkosztowym, dlatego nie umieszczamy jej w budżecie projektu. Uwaga: budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, tak aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Czas pandemii ograniczył możliwość spotkań i aktywności fizycznej. Projekt promuje aktywny wypoczynek przez jazdę rowerem i spotkania na świeżym powietrzu. Znając potrzeby mieszkańców dzielnicy wiemy, że ta aktywność to najlepszy sposób na integrację osób z różnych z grup wiekowych. Nie zapominając o kulturalnych potrzebach mieszkańców, planujemy warsztaty kreatywne dla dzieci odnoszące się do teatru na rowerze – teatru kamishibai. Wydarzenia będą tłumaczone na PJM, by zwiększyć ich dostępność.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Warsztat o tematyce rowerowej- mobilny serwis rowerowy – 4 godz
2500
2
Warsztaty tworzenia historii i ilustracji dla dzieci 3 spotkania x 2 godz x 300
1800
3
Zajęcia integrujące dla uczestników warsztatów dla dzieci 2 godz x 300
600
4
Organizacja przejazdu rowerowego i pikniku
600
5
Ognisko – materiały na ognisko + poczęstunek
300
6
Wynagrodzenie dla tłumacza polskiego języka migowego (warsztaty)
1500
7
Zakup skrzynki butai, plansz z opowieściami i materiałów do tworzenia opowieści
550
8
Promocja (materiały drukowane + media społecznościowe + zaproszenia dla uczestników tłumaczone na polski język migowy)
700
Szacunkowa łączna wartość projektu:8550
Załączniki: