Miejsce dla wszystkich etap 2 – kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie) – BO Gdynia

Miejsce dla wszystkich etap 2 – kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Miejsce dla wszystkich etap 2 – kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie)

Kropeczki jako tło strony
Miejsce dla wszystkich etap 2 – kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie)
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Pustki Cisowskie - Demptowo
Szacunkowa wartość projektu
159 850 zł
Liczba głosów
899
Liczba punktów
4372
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2017

Teren zabawy, sportu i rekreacji dla mieszkańców Demptowa i nie tylko. Projekt ukierunkowany na rozwój możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, m.in. poprzez budowę boiska do piłki nożnej, ścianki wspinaczkowej czy zjazdu linowego tzw. tyrolki dla dzieci i młodzieży.

Lokalizacja projektu:
Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka, Gdynia-Demptowo dz. nr 1313, 1314, 1351, 1373 obręb: Pustki Cisowskie własność : Gmina Miasta Gdyni

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-08-25 13:39:11


Zrealizowane działania:
 • grudzień  2017 r. –  wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • oczekiwanie na decyzję Kolegium Prezydenta odnośnie przeznaczenia działki po byłym domu dziecka
 • kwiecień 2019 r. – ponowne wystąpienie o zgodę na inwestycję, 
 • maj 2019 r. – otrzymanie zgody,
 • czerwiec – październik 2019 r. – otrzymano opinie dotyczące ograniczeń możliwości realizacji inwestycji. Podjęto wewnętrzne uzgodnienia pomiędzy jednostkami miejskimi z udziałem rady dzielnicy, dotyczące całościowego zagospodarowania działki,
 • sierpień 2020 r. – ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenów przy ul. Skarbka – postępowanie unieważniono, ponieważ oferty spełniające wymagania przewyższały zakładany budżet; ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego,
 • wrzesień – październik 2020 r. – ogłoszono trzecie postępowanie, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę.

W związku ze zgłoszonymi uwagami przez Radę Dzielnicy, prace projektowe, wstępnie planowane do połowy kwietnia 2021 r., zostały wydłużone.

 • kwiecień 2022 r. – odbiór dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych,
 • czerwiec 2022 r. – wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umowy.

Z uwagi na utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie jesiennym, prace w zakresie wykonania nawierzchni bezpiecznej EPDM oraz zagospodarowania zieleni nie mogły być kontynuowane. Prace wstrzymano na okres zimowy i wznowione zostały po tym okresie.

 • maj 2023 r. – zakończenie robót,
 • lipiec 2023 r. – odbiór robót i zakończenie realizacji zadania.

Realizacja zadania została zakończona. Kompleks sportowo-rekreacyjny został wykonany w znacznie szerszym zakresie niż przewidywał wniosek z BO, przy czym wszystkie założenia z projektu BO zostały wykonane i kosztowały 159 860 zł.

Artykuł o realizacji projektu: https://www.gdynia.pl/sport-i-zdrowie,7717/nowy-kompleks-sportowo-rekreacyjny-przy-ulicy-skarbka,565313 

zdj. Monika Rak

————————
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
el.: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

DZIELNICA:PUSTKI CISOWSKIE – DEMPTOWO
STATUS:PROJEKT ZAKWALIFIKOWANY DO GŁOSOWANIA – WYGRANY
WYNIKI:899 (4372 PUNKTÓW)
ID2017 / 85

Miejsce dla wszystkich – etap 2 – kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie)

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Monika Rak
e-mail: CZAPRAK@GMAIL.COM
tel.: 697698318

Szacunkowa wartość projektu:
159 850 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka, Gdynia-Demptowo dz. nr 1313, 1314, 1351, 1373 obręb: Pustki Cisowskie własność : Gmina Miasta Gdyni

Opis:

Wśród mieszkańców Demptowa istnieje głęboka potrzeba stworzenia miejsca z bogatą ofertą aktywnego spędzania czasu, w tym w zakresie gier zespołowych. Co ważne, miejsce takie winno być położone w bliskim sąsiedztwie zamieszkania. Teren, który idealnie wpisuje się w to założenie, to działki po dawnym Domu Dziecka. W ramach II edycji BO realizowanego w 2015 zwyciężył projekt pt. „Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na Demptowskiej”, który w głównej mierze zakłada wykonanie zewnętrznego placu do gry o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie (ok. 10 m x 10 m) wraz z montażem koszy do gry, a także ustawienie huśtawki wahadłowej podwójnej oraz dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania na chwilę obecną (marzec 2017) nie została ukończona.
Obecny wniosek przewiduje dalszą inwestycję w zagospodarowanie obszaru po d. Domu Dziecka (z wyłączeniem działki, na której znajduje się sam budynek). Stąd konieczność renowacji boiska piłkarskiego czy uzupełnienia boiska do gry w koszykówkę (z projektu j/w) o zestaw do gry w piłkę siatkową. Dla indywidualnych potrzeb fizycznych przewidziano budowę zestawu sprawnościowego, ścianki wspinaczkowej, zjazdu linowego tzw. tyrolki, postawienie urządzeń do ćwiczeń siłowni zewnętrznej.
Niniejszy projekt nie wyczerpuje wszystkich koniecznych prac (np. wymiana ogrodzenia, zagospodarowanie zieleni), a także możliwości wykorzystania terenu dla celów rekreacyjnych czy wypoczynku. Niemniej mieszkańcy Demptowa wierzą, że etapami uda się stworzyć przestrzeń, która będzie atrakcyjna i będzie przyciągać mieszkańców nie tylko naszej dzielnicy. A nowa jakość tej przestrzeni będzie zachęcać do spędzania w niej wolnego czasu, a także służyć integracji wszystkich mieszkańców.

 

Kalkulacja kosztów:

1. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ziemnej (450m2):60 000,00 zł

w tym:

– projekt + nadzór: 7.000,00 zł
– wykonanie nawierzchni: 100,00zł x 450m2=45.000,00 zł
– wyposażenie wraz z montażem: 8.000,00 zł

2. Dostawa i montaż wyposażenia boisk: komplet słupków do siatkówki 2 szt. oraz siatka (uzupełnienie istniejącego boiska do koszykówki):9 000,00 zł

w tym:
– projekt + nadzór: 1.000,00 zł
– dostawa i montaż urządzeń: 8.000,00 zł

3. Zagospodarowanie terenu związane z budową/przebudową placu zabaw/placu do ćwiczeń:61 850,00 zł

w tym:
– mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu: 8.500,00 zł
– wyposażenia w urządzenia wraz z montażem:
a) zestaw sprawnościowy – 20.000,00 zł
b) zjazd linowy dla dzieci i młodzieży tzw. tyrolka – 6.350,00 zł
c) urządzenie do ćwiczeń siłowni zewnętrznej (3 szt.) – 18.000,00 zł
d) wykonanie nawierzchni ok.40-50m2 (różne typy, w tym żwirowa, syntetyczna, trawiasta, kostka betonowa) – 9.000,00 zł

4. Budowa ścianki wspinaczkowej dla dzieci i młodzieży:22 000,00zł,

w tym
– projekt + nadzór: 5.000,00 zł
– koszt wykonania nawierzchni poliuretanowej (ok.20m2): 350,00zł x 20= 7.000,00 zł
– koszt urządzenia wraz z montażem: 10.000,00zł

5. Koszt dostawy i montażu elementów małej architektury:7 000,00 zł

ławka – 4 szt., kosz na śmieci – 3 szt.

Ogółem: 159 850,00 zł

 

Załączniki: