Cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty muzyczne w Bibliotece Śródmieście – BO Gdynia

Cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty muzyczne w Bibliotece Śródmieście

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty muzyczne w Bibliotece Śródmieście

Kropeczki jako tło strony
Cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty muzyczne w Bibliotece Śródmieście
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Śródmieście
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
188
Liczba punktów
188
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

Biblioteka Śródmieście jest przyjaznym miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy. Projekt łączy pasje i zainteresowania odbiegające od ogólnie przyjętej wizji biblioteki wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców: zakłada cykl warsztatów skierowanych do rodzin z dziećmi oraz szereg koncertów dla dorosłego melomana.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-11-03 10:41:22

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy, zgodnie z § 23 ust. 6 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2019 r. poz. 138, z późn.zm.).

Realizacja projektu została zakończona we wrześniu 2022 r. Ostatecznie koszt zadania wyniósł 10 001 zł.

zdj. Miejska Biblioteka Publiczna

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

ŚRÓDMIEŚCIE
ID:2020/SRO/0022

Cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty muzyczne w Bibliotece Śródmieście

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Aleksandra Łapińska

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Opis:
Celem projektu jest integracja, zorganizowanie czasu wolnego oraz rozwój twórczy mieszkańców Dzielnicy Śródmieście bez względu na ich wiek. Projekt zakłada wykorzystanie przestrzeni biblioteki jako miejsca przyjaznego i otwartego dla wszystkich. Projekt polega na przygotowaniu i zrealizowaniu bezpłatnych działań, które będą dostępne dla każdego mieszkańca. Spotkania w ramach projektu realizowane będą w Bibliotece Śródmieście, która jest ważnym punktem na mapie dzielnicy. W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i rodzinnym, mającym na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez integrację i rozwój pasji mieszkańców dzielnicy. Odbiorcami projektu będą: rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dorośli mieszkańcy dzielnicy Śródmieście. Harmonogram realizacji projektu: opracowanie plakatów i ulotek. Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkańców do udziału w projekcie. Dystrybucja plakatów na terenie Śródmieścia. I etap projektu (od lutego 2020 do czerwca 2020) – 2 koncerty muzyczne dla dorosłych mieszkańców. 2 warsztaty muzyczno-artystyczne dla dzieci. 2 warsztaty rytmiczne dla rodziców z dziećmi. II etap projektu (od września 2020 do listopada 2020) – 2 koncerty muzyczne dla dorosłych mieszkańców. 2 warsztaty muzyczno-artystyczne dla dzieci. 2 warsztaty rytmiczne dla rodziców z dziećmi. III etap projektu (grudzień 2020) – zakończenie i rozliczenie projektu. Uwaga: Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Koncerty x4
6000 zł
2
Warsztaty muzyczno-artystyczne dla dzieci x 4
2500 zł
3
Warsztaty rytmiczne x4
1000 zł
4
Promocja i reklama
500 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:10 zł

 

Załączniki: