Budowa 4-torowej bieżni i skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 Gdynia – Obłuże – BO Gdynia

Budowa 4-torowej bieżni i skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 Gdynia – Obłuże

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa 4-torowej bieżni i skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 Gdynia – Obłuże

Kropeczki jako tło strony
zdj. GCS
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Obłuże
Szacunkowa wartość projektu
159 000 zł
Liczba głosów
962
Liczba punktów
4151
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

Budowa 4-torowej bieżni ze skocznią do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Adm. J. Unruga 88, która stanowić będzie element ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców.

Lokalizacja projektu:

Ul. Adm. J. Unruga 88, działka o numerze ewidencyjnym:nr 970/10, KM 15 obręb Pogórze

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2021-07-13 14:33:33

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym.  Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji – marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – początek kwietnia 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję  termin to początek maja 2017 roku. GCS otrzymało w czerwcu pismo informujące o braku możliwości budowy bieżni w zaproponowanej we wniosku lokalizacji.
Dnia 7 maja 2018. przekazano teren budowy wykonawcy. W lipcu 2018 inwestycja została zrealizowana.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia

tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

OBŁUŻE
ID:2016/144

Budowa 4-torowej bieżni i skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 Gdynia-Obłuże

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Paweł Potrykus
e-mail: pawelpotrykus82@gmail.com
tel.: 692112146

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Ul. Adm. J. Unruga 88, działka o numerze ewidencyjnym:nr 970/10, KM 15 obręb Pogórze

Opis:
Budowa: 1.Bieżni 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej: I. 2 tory o dł. 60m II. 2 tory o dł. 50m 2. Skoczni do skoków w dal.

Kalkulacja kosztów:

KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU *Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji Koszt brutto (w zł) 1. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 10 000,00 zł 2. Wykonanie 4-torowej bieżni + wykonanie skoczni – założenia kosztorysowe – I kwartał 2016r. 139 000,00 zł 3. Wyposażenie piaskownicy i piasek do skoczni 10 000,00 zł Ogółem: 159 000,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:159 000 zł

 

Załączniki: