BO 2019 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

 

Zanim projekt zostanie poddany pod głosowanie, musi zostać szczegółowo sprawdzony przez urzędników. Chodzi o to, by mieszkańcy mogli wybierać jedynie spośród tych pomysłów, które będą możliwe do realizacji.

Sprawdzenie wniosków obejmuje dwa główne etapy:

  • weryfikację ogólną,
  • analizę techniczno-finansową.


Jak wygląda weryfikacja ogólna?

W przypadku projektów dzielnicowych, wszystkie złożone wnioski zostaną poddane tzw. weryfikacji ogólnej przez pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych. Sprawdzą oni m.in. czy wniosek został prawidłowo wypełniony, czy zawiera wszystkie niezbędne załączniki oraz czy zgłaszany pomysł wchodzi w zakres zadań możliwych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W przypadku stwierdzenia braków, pracownicy LIS skontaktują się z Tobą i poproszą o uzupełnienia. Będziesz mieć na to 5 dni. Informacja o wynikach weryfikacji ogólnej projektów zostanie opublikowana na stronie bo.gdynia.pl do 1 kwietnia 2019 roku.


W przypadku projektów miejskich, analiza będzie odbywała się w trakcie warsztatów poświęconych tworzeniu propozycji zadań dla całego miasta oraz pomiędzy nimi. Podobnie jak w przypadku projektów dzielnicowych, mieszkanki i mieszkańcy będą mogli śledzić postęp w przygotowaniu projektów za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów, który dostępny będzie za pośrednictwem strony 
bo.gdynia.pl.

 

Na czym polega analiza techniczno-finansowa?

Jeśli Twój wniosek dzielnicowy przejdzie pomyślnie weryfikację ogólną, trafi do odpowiednich komórek Urzędu Miasta lub jednostek miejskich. Urzędnicy sprawdzą, czy pomysł można zrealizować w zaproponowanym kształcie. Przenalizują zaproponowaną lokalizację oraz ustalą ostateczną wycenę projektu. Równolegle z analizą techniczno-finansową, pracownicy LIS sprawdzą zgodność nazwy projektu z warunkami określonymi w regulaminie BO. Jeśli będzie taka potrzeba, skontaktują się z Tobą i poinformują o niezbędnych zmianach w tytule.

Projekty miejskie będą tworzone wspólnie – mieszkańcy i mieszkanki razem wypracują zakresy pomysłów, a zadaniem obecnych w trakcie warsztatów urzędników będzie sprawdzenie możliwości ich realizacji. Ostateczne propozycje projektów miejskich zostaną przedstawione w trakcie ostatniego warsztatu – 25 maja, a jego uczestnicy i uczestniczki wspólnie podejmą decyzję, które zadania trafią na listę 15 projektów na które wspólnie będziemy głosować w czerwcu.

 

Co się stanie, jeśli mój wniosek będzie wymagał zmian?

W trakcie weryfikacji może się okazać, że Twój pomysł nie jest możliwy do realizacji w kształcie, który opisałeś/aś. Jeśli będzie można go zmodyfikować, skontaktuje się z Tobą urzędnik odpowiedzialny za weryfikację i przedstawi Ci propozycję niezbędnych korekt, które trzeba wprowadzić do projektu. Mogą one dotyczyć np. konieczności ograniczenia zakresu projektu, jeśli proponowana inwestycja przekracza wysokość kwoty na BO w danej dzielnicy. Albo zmiany lokalizacji, jeżeli podana przez Ciebie działka została przeznaczona na inne cele. Drogą mailową otrzymasz link do strony edycji projektu, za pośrednictwem której będziesz mógł poprawić swój wniosek zgodnie z sugestiami urzędników. Jeśli nie składałeś/aś wniosku elektronicznie, możesz poprosić o pomoc we wprowadzaniu zmian do projektu pracowników LIS. Po otrzymaniu informacji o konieczności wprowadzenia zmian, będziesz miał/a 5 dni na wprowadzenie odpowiednich poprawek/

PAMIĘTAJ!
• Urzędnicy weryfikujący Twój wniosek mają obowiązek poinformować Cię pisemnie o konieczności wprowadzenia do niego niezbędnych zmian.
• Modyfikacje wniosku mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą wnioskodawcy.
• Jeżeli w trakcie kontaktów z urzędnikami weryfikującymi Twój projekt nie uda się uzgodnić zmian, które sprawią, że będzie on spełniał wszystkie warunki zawarte regulaminie BO, zostanie on zweryfikowany negatywnie.  

 

Co się stanie, jeśli mój wniosek zostanie negatywnie zweryfikowany?

Projekty, które zostały zweryfikowane negatywnie, trafiają do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego, która jeszcze raz analizuje trudne przypadki. Rekomendacje Rady są przedstawiane Prezydentowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję odnośnie projektu. Listy projektów wraz z ich weryfikacją zostaną ogłoszone do 28 maja (w przypadku rekomendacji negatywnej, zostaniesz o niej poinformowany telefonicznie lub e-mailowo do tego terminu). W tym roku masz możliwość odwołania się od tej decyzji. Odwołanie możesz złożyć w ciągu 3 dni roboczych od odtrzymania informacji o negatywnej weryfikacji - w formie papierowej w siedzibie LIS (Żeromskiego 31) lub w formie elektronicznej na adres bo@gdynia.pl

 

Kiedy poznam wyniki weryfikacji?

Wyniki analiz oraz ostateczne wyceny projektów poddanych pod głosowanie zostaną ogłoszone na stronie internetowej bo.gdynia.pl do 5 czerwca 2019 roku.