Szczegóły projektu

Dzielnica: Wielki Kack
Status: Projekt zakwalifikowany do głosowania - wygrany
WYNIKI: 1005 (4519 punktów)
ID 2017 / 143

Wielkokacki Projekt Pieszy: zieleń i chodniki koło szkoły nr 20, oświetlenie Starodworcowej (odc. Maszopów-Stolemów) oraz chodnik na początku Starodworcowej/Miasto Wspólne

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Kajetan Lewandowski
e-mail: kajetan.lewandowski@gmail.com

Szacunkowa wartość projektu:
313 170 zł

Lokalizacja projektu:

Wielkokacki Projekt Pieszy "rozsiany" po całej dzielnicy: > Zadanie nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa i estetyzacja koło szkoły - działka nr 2409 - użytkowanie wieczyste PKP na gruntach Skarbu Państwa (uwaga! mamy zgodę PKP na realizację inwestycji!) > Zadanie nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Starodworcowej poprzez budowę oświetlenia ulicznego na odcinku między ulicami Maszopów i Stolemów (działki nr 2406 - Własność Skarbu Państwa i działka 2409 użytkowanie wieczyste PKP na gruntach Skarbu Państwa (uwaga! mamy zgodę PKP na realizację inwestycji!) >Zadanie nr 3 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych na początku ulicy Starodworcowej - działka nr 2406 - działka Skarbu Państwa

Opis:

Jako Inicjatywa Wielki Kack/Miasto Wspólne staramy się o poprawę jakości infrastruktury dla pieszych w naszej dzielnicy. Udało nam się doprowadzić do remotntu chodnika na Starodworcowej, na Zapolskiej, na Nałkowskiej i Korzennej, udało się zrealizować zaniżenia przejść dla pieszych na całym ciągu wzdłuż Ornej, poprawiliśmy dojście do przejścia dla pieszych przy Biedronce, a także udało się poprawić sygnalizację świetlną przez ulicę Wielkopolską. Rozpocznie się także budowa chodnika na Radosnej. Nie zwalniamy jednak tempa!

Teraz czas na kolejny etap i kolejne odogodnienia dla pieszych! KAŻDY Z NAS JEST PIESZYM! Daltego to wspólna sprawa wszystkich mieszkańców Wielkiego Kacka: i 8-latków idących do szkoły, i 18-latków wracających do domu po zmroku, i 80-latków idących na spacer, do lekarza, czy do kościoła. Liczymy, że dzięki B.O. w przyszyłm roku wspólnie uda nam się poprawić warunki poruszania się piechotą po naszej dzielnicy.

Przedstawiamy Wielkokacki Projekt Pieszy. To efekt własnych obserwacji, rozmów z Wami na naszym profilu na fb, konsultacji z urzędnikami, władzami miasta i radą dzielnicy. W ramach naszego projektu chcemy doprowadzić do poprawy infrastruktury pieszej łącznie w 3 miejscach Wielkiego Kacka:

1) Pod SP20 (po południowej stronie Nowodworcowej)

2) Na odcinku Starodworcowej, gdzie brakuje oświetlenia ulicznego (między Stolemów i Maszopów)

3) Na początku ulicy Starodworcowej (między wylotami ulicy Wschodniej)

Co dokładnie chcemy zrobić?

Ad. 1) W ramach zadania pod szkołą przewiduje się prace na terenie na południe od Nowodworcowej: wybudowane zostaną brakujące chodniki między blokami a Starodworcową, zaś samo klepisko zostanie zagospodarowane jako teren zielony. Całość uzupełni mała architektura oraz nowe drzewa i krzewy.
UWAGA! PRZED WIELE LAT PROBLEMEM W TYM REJONIE BYŁ BRAK ZGODY PKP NA INWESTOWANIE NA ICH TERENIE. MY TERAZ TAKĄ ZGODĘ MAMY - DLATEGO TO JEST JEDYNA SZANSA NA ZAGOSPODAROWANIE TEJ CZĘŚCI. MIASTO NIE MA INNYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI NA NIE SWOIM TERENIE NIŻ B.O.

Ad. 2) Zadanie polegać będzie na budowie fragmentu oświetlenia ulicznego wzdłuż Starodworcowej na ciemnym odcinku między Maszopów a Stolemów. Dzięki ustaweiniu łącznie 11 latarni podłączonych do linii zasilania rozjaśniony zostanie odcinek bezpośrednio przed szkołą, co przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa wszystkich w okolicy: mieszkańców, kierowców, uczniów i rodziców. UWAGA! MAJĄC ZGODĘ PKP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI NA TERENIE ZARZĄDZANYM PRZEZ KOLEJ MOŻEMY OŚWIETLIĆ CAŁY ODCINEK JUŻ W 2018 ROKU!

Ad. 3) Zakłada się budowę nowego 1,5 metrowego chodnika po zachodniej stronie Starodworcowej (od pierwszego do drugiego wyjazdu z ulicy Wschodniej). Planuje się utworzenie nowego przystanku na żądanie dla linii 153 (w stronę pętli Wielki Kack Starodworcowa) dla osób przesiadających się z trolejbusów i autobusów jadących od strony Centrum i Sopotu, jak również dla idących od strony Karwin. ZKM Gdynia konsultował lokalizację i popiera ją. Na skrzyżowaniu "koło drzewa" powstanie przejście dla pieszych idących planowanym chodnikiem i ulicą Wschodnią. Poprawi się bezpieczeństwo wszystkich: kierowcy i rowerzyści będą wiedzieli, gdzie spodziewać się pieszego, a pieszy będzie miał wyznaczoną drogę przejścia przez jezdnię.

TEN PROJEKT TO WIELKA SZANSA NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. OD GRUDNIA 2016 DO KWIETNIA 2017 W NASZYM REJONIE ZGINĘŁO 2 PIESZYCH. KAŻDY Z NAS - NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MA 8, 18, 48, CZY 80 LAT JEST PIESZYM. DLATEGO TO WSPÓLNA SPRAWA KAŻDEGO MIESZKAŃCA. DLATEGO BARDZO PROSIMY O GŁOS!

Kalkulacja kosztów:

Kalkulacja kosztów i zakres projektu zostały uzgodnione z Wydziałem Inwestycji UM oraz Zarządem Drógi Zieleni.

Projekt po weryfikacji składać się będzie z 3 zadań. 

 

1) Budowa chodników oraz urządzenie zieleni w formie skweru pod szkołą nr 20 (tj. południowa strona Nowodworcowej) - całkowity koszt 162 092 zł

Budowa 2 chodników o szerokości 1,5 metra od szkoły nr 20 do bloków mieszkalnych przy Starodworcowej 23-27 oraz od piekarni do "Domu z niebieskim dachem" = 66400 zł
Nasadzenia 20 szt. nowych drzew o obwodzie pnia 16-20 wzdłuż nowego ciągu pieszego wraz zielenią niską = 38000 zł
Mała architektura (5 x ławki + śmietniki) przy nowych ciągach pieszych = 10000 zł
Trawnik z siewu w kwartale Starodworcowa/Nowodworcowa/budynek nr 21/wjazd na os. Solna = 18000 zł
Montaż słupków wzdłuż chodników koło szkoły = 8550 zł
Dokumentacja projektowa = 21142,5 zł

 

2) Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Starodworcowej na odcinku Maszopów - Stolemów - całkowity koszt: 89 959 zł

Oświetlenie wzdłuż Starodworcowej między Stolemów a Maszopów - latarnie 11 szt.= 40590 zł
Oświetlenie wzdłuż Starodworcowej między Stolemów a Maszopów - Kanalizacja kablowa = 4305 zł
Oświetlenie wzdłuż Starodworcowej między Stolemów a Maszopów - Roboty ziemne w tym  wykopy i zasypka = 21525 zł
Oświetlenie wzdłuż Starodworcowej między Stolemów a Maszopów - Roboty kablowe -  układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego = 10762,5 zł
Oświetlenie wzdłuż Starodworcowej między Stolemów a Maszopów - Uziemienia = 311,19 zł
Oświetlenie wzdłuż Starodworcowej między Stolemów a Maszopów - Badania i pomiary = 731,85 zł
Dokumentacja projektowa na oświetlenie = 11733,83 zł


3) Budowa chodnika na początkowym odcinku ulicy Starodworcowej (w rejonie ulicy Wschodniej) wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych i przystankiem ZKM - całkowity koszt 61 118 zł

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Starodworcowej o szerokości 1,5m ograniczonego obrzeżami - pomiędzy wyjazdami z ulicy Wschodniej = 41500 zł
Wymalowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Starodworcowej i Wschodniej = 600 zł
Oznakowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Starodworcowej i Wschodniej = 2052,12 zł
Oznakowanie przystanku autobusowego na początku ulicy Starodworcowej = 365,43 zł
Wykonanie platformy przystankowej o długości 15 metrów  = 8628,75 zł
Dokumentacja projektowa = 7971,94 zł

 

Załączniki:
               

Dodaj komentarz
 
(*) - Pole wymagane

Lista komentarzy

ID. 51 |nick: | Data: 2017-04-14 16:25:01 | IP: 185.38.220. ...

Super

Super projekt!! Trzymam kciuki!

ID. 55 |nick: Inicjatywa Wielki Kack | Data: 2017-04-14 21:06:27 | IP: 46.186.75. ...

Dziękujemy za miłe słowo!

@up
... i zachęcamy do głosowania. Zwłaszcza ze względu na to, że po latach udało się zdobyć zgodę PKP na realizację inwestycji na ich terenie. :)

ID. 257 |nick: PK | Data: 2017-05-02 00:33:11 | IP: 94.254.131. ...

Projekt jest za duży i nijaki

Ad. 1: zgoda PKP nie jest "jedyną szansą", bo o taką zgodę przecież może wystąpić także miasto Gdynia, teren może byc przekazany aktem notarialnym itp. Rozwiązań jest kilka. Ad. 2: tam bezpieczeństwo nie jest problemem, drogi rowerowej nie ma, może to jest lepszy kierunek Ad. 3 z tym Gryfa Pomorskiego to troche za duże uogólnienie, to kawałek od Starodworcowej, "Stary Kack" Ad. 4: doświetlenie. Bo ogólnie to tam jest jasno, wypadków nie ma, raczej punkt ma odwracać uwagę od tego, że gigantyczny projekt ma pójść na Starodworcową, zamieszkałą przez niewielką ilość osób. Bezpieczeństwo nie powinno być sztandarem każdego projektu i zawsze wciskane na pierwsze miejsce, pisząc że go brakuje

ID. 272 |nick: Inicjatywa Wielki Kack | Data: 2017-05-02 01:03:25 | IP: 46.186.75. ...

odp.

@PK
Ad. 1 ) Tego mitycznego aktu notarialnego miasto nie może wydostać od 16 lat i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to udać. Jeśli Ty, drogi PK, jesteś w stanie to załatwić, to zrób to, kibicujemy. Opłakany wygląd Starodworcowej to konsekwencja tego stanu rzeczy (choć w 2015 roku udało się część gruntów przejąć - ale nie te bezpośrednio przed szkołą). Obawiam się, że bardzo masz chyba pojęcie o tej sprawie. Ad. 2) Na początku Starodworcowej miałby powstać chodnik w miejscu, gdzie dzisiaj jest piach i klepisko. Piesi idą po trawie na drugą stronę, jest to droga do szkoły. Dzięki przejściom będzie kierunkowana droga dojścia dla pieszych, a kierowca będzie wiedział, gdzie się pieszego spodziewać. Droga dla rowerów wzdłuż Starodworcowej to lekką ręką licząc jakieś 700 tys. do 1 miliona. Raz, że poza zasięgiem BO (chyba, że jakiś kawałeczek), a dwa- pytanie, czy jest potrzebna. Ad. 3) Cały ciąg pieszy zaczyna się na Gryfa, kończy na Starodworcowej. Dokładnie piszemy gdzie, będzie realizowany projekt. Wszystko jest opisane, łącznie z kalkulacją - wystarczy się wczytać. Ad. 4) Tą kwestię zgłaszali czytelnicy Inicjatywy, byliśmy tam i zgadzamy się, że można to przejście doświetlić. W wielu miejscach tak to powinno być zrobione. Skoro masz inne zdanie - że ogólnie tam jest jasne - to OK, nic mi do tego. Ileś osób miało takie, żeby je doświetlić. Natomiast końcówka, że Starodworcową zamieszkuje niewielka ilość osób mogłaby wskazywać, że PK to bot spamujący z Petersburga. Bezpieczeństwo może i nie powinno być sztandarem każdego projektu - OK - u nas jest, bo jest ono priorytetem. To ludzie zdecydują w głosowaniu, czy liczy się bezpieczeństwo pod szkołą, czy coś innego. Chyba, szanowny PK, nie porwiesz się na karkołomne zadania wykazywania tutaj, że pod SP20 jest wszystko OK? :). Wielkość projektu wynika ze wskaźników, zaś co to znaczy nijaki? Chodniki miałyby być ostro różowe, by był jakiś? :)

ID. 302 |nick: O. | Data: 2017-05-25 10:50:39 | IP: 46.134.136. ...

Bezpieczenstwo nie powinno byc priorytetem?

@PK
Hmmm, ta ulica do dojscie/dojazd do szkoly podstawowej, do ktorej uczeszcza kilkaset dzieci z calej okolicy wiec nie jest to projekt dla "kilku mieszkancow". I wlasnie ze wzgledow na obecnosc duzej ilosci pieszych, w tym zwlaszcza najmlodszych bezpieczenstwo jest absolutnym priorytetem. Dodatkowo droga ta jest szlakiem dla wielu rowerzystow. Tu akurat sie zgodze, ze droga rowerowa by sie przydala, Pod SP 20 juz w tej chwili dzien w dzien stoi prawie 100 rowerow. Wszyscy przepychaja sie po chodniku, razem z pieszymi. Niestety pomimo progow nadal jest niebezpiecznie jechac po ulicy. Sama kilkukrotnie zostalem zepchniety z jezdni przez autobus i osobowki, ktorzy na trzeciego, w bliskiej odleglosci wyprzedzaja rowerzystow.

ID. 303 |nick: Inicjatywa Wielki Kack | Data: 2017-05-25 11:04:40 | IP: 46.186.75. ...

odp.

@PK
no my właśnie także uważamy, że bezpieczeństwo pieszych jest absolutnie najważniejsze, dlatego lwia część środków w projekcie jest zaplanowana na chodniki i oświetlenie. Warto dodać, że są też środki na zieleń. Dlatego zachęcamy do głosowania, mimo, że inne pomysły zgłoszone w tym roku także mają swoje plusy. A co do drogi rowerowej na Starodoworcowej, to zdania są podzielone. Jedno jest pewne: od Wielkopolskiej do szkoły to byłby kosz mniej więcej 600-700 tys + dokumentacja. Czyli do B.O. się nie zmieści :(

ID. 319 |nick: O. | Data: 2017-06-08 11:33:19 | IP: 37.47.196. ...

Droga rowerowa

@Inicjatywa Wielki Kack
No tak, koszt jest rzeczywiscie wysoki. Zaluje, ze przy okazji remontu chodnika nie zrobiono go po prostu szerszego i stworzyc ciag pieszo-rowerowy. Byla swietna okazja. Rozumiem, ze ci ktorzy chca szybko przejechac, wola jechac jezdnia. Jednak ze wzgledow bezpieczenstwa wciaz nie jest to wskazane dla dzieci i mlodziezy. Mi akurat te progi niewiele pomogly. Dwukrotnie wyprzedzajacy mnie autobus zepchnal mnie z drogi. Raz pani zahaczyla lusterkiem, bo wyprzedzala na 3. Inny kierowca minal na pare centymetrow. Niestety nie jestem kotem i nie mam 7 zyc, wiecej ryzykowac oraz "uczyc" poprawnej jazdy kierowcow nie bede.

ID. 320 |nick: Inicjatywa Wielki Kack | Data: 2017-06-08 11:48:00 | IP: 46.186.75. ...

Droga rowerowa

@O.
Ciąg pieszo rowerowy (CPR) to niezbyt szczęśliwe rozwiązanie w miejscu, gdzie jest duży ruch pieszy. A na Starodworcowej jest. CPR powinno się stosować tam, gdzie jadą rowery i jest mała szansa na pojawienie się pieszego. Dobrym przykładem sensownego CPR jest Kielecka w lesie. Ale tutaj byłoby to niebezpieczne. Zastanawiam się ciągle, czy nie zacząć myśleć o odseparowanej zupełnie drodze rowerowej przez trawniki od strony ulicy Wesołej. Od Wielkopolskiej do szkoły. Nie są to koszta na B.O. (około 600-700 tys.), ale może to by dźwignęło temat. Podobnie wygląda kwestia DDR wzdłuż Gryfa, zwłaszcza pod górę. ale to na marginesie rozważań, bo ten projekt jest poświęcony głównie bezpieczeństwu pieszych idących do/ze szkoły :)

ID. 472 |nick: Martino | Data: 2017-09-18 08:14:25 | IP: 46.186.89. ...

Progi zwalniajace

Dodałbym do tego oprócz oświetlenia progi zwalniające bo tam na na rogu starodworcowej i maszopòw auta się za bardzo rozpędza tak że nie da się bezpiecznie wyjechać z parkingu pod sklepem anar

ID. 485 |nick: DeeDee | Data: 2017-09-18 10:15:42 | IP: 94.254.236. ...

poważnie?!

@Martino
Niedługo Starodworcowa będzie jednym wielkim progiem zwalniającym... :/ obecnie przejazd tą ulicą to udręka. Czy nie bardziej efektywnym, wygodnym i ekologicznym rozwiązaniem byłyby chociażby mijanki?

ID. 487 |nick: Pozdrawiamy, IWK | Data: 2017-09-18 10:18:03 | IP: 46.186.75. ...

W Wielkokackim Projekcie Pieszym

@DeeDee
nie ma żadnych progów zwalniających. Są tylko chodniki, oświetlenie ciemnego odcinka od Stolemów do Maszopów i zieleń.

ID. 713 |nick: Martino | Data: 2017-09-21 11:00:17 | IP: 37.47.10. ...

@DeeDee

@DeeDee
Kolego - poważnie, sam mam ciężką nogę ale ludzie jak widzą koniec progów - dają w rurę sam wyjeżdżając z parkingu byłem kilkukrotnie obtrąbiony , nie nauczysz kultury jazdy inaczej niż ....progami

ID. 733 |nick: Ela | Data: 2017-09-21 18:29:13 | IP: 46.186.67. ...

Racja - tam coś trzeba zrobić

@Martino
Miałam problem nie raz z wyjechaniem z parkingu przy gabinecie stomatologicznym na rogu maszopów i starodworcowej , tam jak się zaczyna droga z kostki - ludzie rozpędzają się na maksa

ID. 749 |nick: IWK | Data: 2017-09-21 22:15:47 | IP: 46.186.75. ...

Oświetlenie

@Ela
My w tym projekcie proponujemy, by do Maszopów dociągnąć oświetlenie wzdłuż budynków. Zachęcamy do głosowania! :) Sama Maszopów niedługo będzie budowana od nowa, tam też będzie jasno.

ID. 1455 |nick: DeeDee | Data: 2017-10-03 08:46:08 | IP: 94.254.234. ...

"Kolego"

@Martino
Gdybyś zasięgnął odrobinę informacji, to wiedziałbyś, że progi zwalniające to nie tylko jeden z wielu, ale również jeden z najgorszych sposobów uspokojenia ruchu na ulicy o charakterze Starodworcowej.

ID. 778 |nick: Tomasz Poławski | Data: 2017-09-22 12:03:28 | IP: 195.85.199. ...

Popieram

Mam tylko jedną uwagę. Nie montujcie kolejnego "leżącego policjanta". Na ulicy Starodworcowej, na odcinku około 500 metrów jest ich już pięć. Moim zdaniem tylko 2 z tych pięciu mają uzasadnienie (przejścia dla pieszych), pozostałe tylko nadwyrężają układy jezdne samochodów.

ID. 779 |nick: IWK | Data: 2017-09-22 12:05:22 | IP: 153.19.32. ...

Panie Tomaszu

@Tomasz Poławski
W naszym projekcie jest chodnik na początku Starodworcowej, chodniki koło szkoły + zieleń oraz oświetlenie między Maszopów a Stolemów. Nie planujemy w projekcie progów. Zachęcamy więc do głosowania :)

ID. 826 |nick: | Data: 2017-09-23 10:37:34 | IP: 89.64.60. ...

Projekt w przyszlosci uniemozliwi modyfikacje

Ciagle na Starodworcowej coś sie dokłada, pozniej okazuje sie, ze nie pasuje (vide za waski chodnik, progi). Widzę, że mieszkańcy nie są zgodni lub w ogóle świadomi, za to podzieleni. Usiadzcie wspolnie i zrobcie całościowy projekt za milion czy dwa i konsekwentnie, czesciami go realizujcie. Bo cieszenie z nowego chodnika po to by zaraz narzekać, że za waski no i sciezka rowerowa by sie przydala... Dojrzałe nie jest

ID. 828 |nick: Pozdrawiamy, IWK | Data: 2017-09-23 11:56:53 | IP: 46.186.75. ...

O jakich modyfikacjach mówimy?

@up
Projekt za milion czy dwa jest poza zasięgiem B.O. (przypominam, że dostępnych jest 314 tys.). Przebudowywanie Starodworcowej nawet nie jest w odległych planach inwestycyjnych miasta -mając stały kontakt z urzędem miasta wiemy to bardzo dobrze. Stąd mówienie o blokowaniu czegoś to nieporozumienie - patrzmy realnie. Jedyne, co myślenie o przyszłych modyfikacjach (za 15-20 lat?) sprawi to utrzymanie obecnego stanu ciemności, błota i brzydoty. Ludzie chodzą i jeżdżą w ciemnościach - dzisiaj - i to jest problem. Tu i teraz. I ten problem chcemy rozwiązać wspólnie z mieszkańcami Wielkiego Kacka. Jeśli ktokolwiek będzie w przyszłości projektował modyfikacje, to po prostu będzie musiał uwzględnić stan wtedy istniejący - dodatkowy chodnik, oświetlenie i zieleń. Możemy mieć ładniej i bezpieczniej na Starodworcowej. W przyszłym roku, a nie kiedyś jak ktoś się zabierze za projektowanie ulicy. Dlatego zachęcamy do głosowania! :)

ID. 990 |nick: Starodworcowa | Data: 2017-09-26 15:58:05 | IP: 176.221.122. ...

Jaki dziwny komentarz

@up
U nas nic sie nie modyfikuje bo u nas nic nie ma !!!!

ID. 838 |nick: Sandra | Data: 2017-09-23 18:56:14 | IP: 84.30.240. ...

Tak

Jestem 'za' tym projektem ! :)

ID. 916 |nick: Tom | Data: 2017-09-25 13:36:52 | IP: 188.146.6. ...

Super

Mysle, ze bezpieczenstwo jest najwazniejsze. Super pomysl

ID. 989 |nick: Grzegorz | Data: 2017-09-26 15:56:34 | IP: 176.221.122. ...

Wreszcie !!!!

Gratuluje! Ja sie poddalem 3 lata temu kiedy nie udalo mi sie zdobyc zgody PKP na dzilke 2409. Nareszcie cos ruszylo w naszej czesci dzielnicy. Mam nadzieje ze nasza Rada Dzielnicy zajmie sie ta czescia Wielkiego Kacka bo My jestesmy zawsze na koncu jakikolwiek inwestycji!!!!!!!!

ID. 1055 |nick: IWK | Data: 2017-09-27 00:08:45 | IP: 46.186.75. ...

Nam się udało - stąd projekt

@Grzegorz
Trochę pracy to zajęło, ale faktycznie - MAMY ZGODĘ PKP, co umożliwia nam zagospodarowanie działki po południowej stronie Nowodworcowej i budowę oświetlenia. Dlatego zachęcamy do głosowania. Kto wie, czy w przyszłości znowu taka zgoda będzie możliwa do uzyskania?

ID. 1025 |nick: głosuję | Data: 2017-09-26 19:52:25 | IP: 89.72.158. ...

głosuję

głosuję

ID. 1089 |nick: Tomasz LI | Data: 2017-09-27 18:01:18 | IP: 89.68.111. ...

Nareszcie

wreszcie uporządkuje sie ten teren i bedzie bezpieczniej

ID. 1157 |nick: Krzysztof | Data: 2017-09-28 17:21:13 | IP: 46.186.77. ...

Jestam Za

Głosuję na ten projekt !

ID. 1324 |nick: l.stefanowski | Data: 2017-10-01 17:31:11 | IP: 46.186.89. ...

jestem za

super

ID. 1459 |nick: IWK | Data: 2017-10-04 13:53:36 | IP: 153.19.32. ...

Wygraliśmy!

Kochani, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy głosowali i wspierali Wielkokacki Projekt Pieszy! Do zobaczenia na skwerku :)