Szczegóły projektu

Cisowa
ID: 2016/8

Cisowa PlayGround II

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Paweł Różyński
e-mail: dzielnica@cisowa.info.pl
tel.: 660561068

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Projekt zlokalizowany będzie na terenie Osiedla Cisowa w gdyńskiej dzielnicy Cisowa, pomiędzy budynkami Chylońska 261, Chylońska 265 i Chylońska 267. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach 633, 641, 705/637 stanowiących współwłasność gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców tych nieruchomości, a także na gruntach stanowiących własność gminy - działki 536/7, 539/28, 544/21, 386/1, 390/19, 388/19, 392/18.

Opis:

W ramach modernizacji istniejącego placu zabaw (powierzchnia około 700 m kw., długość ogrodzenia ok. 100 m, ogrodzenie metalowe) wykonane zostaną następujące prace: - wyrównanie istniejącego terenu i renowacja nawierzchni, - demontaż ławek, trzech najstarszych zabawek oraz piaskownicy, - budowa nowego chodnika pomiędzy obiema furtkami oraz po północnej i wschodniej stronie placu zabaw, - zakup i instalacja nowych zabawek (dwa zestawy zabawkowe, huśtawka bocianie gniazdo, małe linarium), - zakup i instalacja nowej piaskownicy, - zakup i instalacja nowych ławek, kosza na śmieci oraz stojaka na rowery. U szczytu budynku Chylońska 261 lub przy ogrodzeniu placu powstanie siłownia zewnętrzna na 6 urządzeń. Będą one posadowione na nawierzchni z kostki brukowej z opcją rozbudowy w przyszłości. Wzdłuż południowej krawędzi placu posadzone zostaną drzewa (5 sztuk) o docelowej wysokości do 8 metrów, które za kilka lat dadzą cień na części placu zabaw. Dodatkowo w ramach projektu wykonana będzie estetyzacja klombu po północnej stronie placu zabaw. Projekt zostanie przeprowadzony w dwóch etapach tak, aby przynajmniej część placu zabaw była dostępna dla dzieci przez okres realizacji. Dwa zadania - mały zestaw zabawowy oraz małe linarium mają niższy priorytet realizacji i zostaną zrealizowane wtedy, gdy umożliwią to środki finansowe. Niezależnie Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa na własny koszt usunie stary sprzęt zabawowy oraz dokona modernizacji chodników po północnej stronie placu zabaw oraz wokół klombu.

Kalkulacja kosztów:

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją i nadzorem - 8 000,00 PLN 2. Wykonanie nawierzchni trawiastej wraz z niwelacją - 600 m.kw. (25,00 zł/m.kw) - 15 000,00 PLN 3. Wykonanie nawierzchni syntetycznej pod zestawami zabawowymi oraz urządzeniami spełniajacymi standardy dostępności – 80 m.kw. (350,00 zł/m.kw.) - 28 000,00 PLN 4. Wykonanie nawierzchni piaskowej pod istniejącymi zabawkami - 50 m.kw. (100,00 zł/m.kw) - 5 000,00 PLN 5. Zakup i instalacja dużego zestawu zabawkowego dla dzieci w wieku 3 – 10 lat - 64 780,00 PLN 6. Zakup i instalacja średniego zestawu zabawkowego dla dzieci w wieku 1 – 3 lat - 20 000,00 PLN (Priorytet II) 7. Zakup i instalacja piaskownicy ze stoliczkiem - 5 000,00 PLN 8. Zakup i instalacja małego linarium - 10 000,00 PLN (Priorytet II) 9. Zakup i instalacja huśtawki bocianie gniazdo - 8 000,00 PLN 10. Zakup i instalacja bujaczka z oparciem - 2 500,00 PLN 11. Zakup i montaż ławek na terenie placu - 4 sztuki (800,00 zł/szt.) - 3 200,00 PLN 12. Zakup i montaż śmietnika na terenie placu - 2 sztuki (800,00 zł/szt.) - 1 600,00 PLN 13. Zakup i montaż stojaka na rowery przed placem - 2 sztuki (700,00 zł/szt.) - 1 400,00 PLN 14. Zakup i montaż tablicy regulaminowej - 1 sztuka (700,00 zł/szt.) - 700,00 PLN 15. Wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z obrzeżami (chodnik przez plac zabaw pomiędzy furtkami) – ok. 60 m.kw (140,00 zł/m.kw.) - 8 400,00 PLN 16. Przygotowanie klombu pod obsadzenia wraz z wymianą ziemi na żyzną o gr. warstwy 20 cm - 10 m.kw. (40,00 zł/m.kw.) - 400,00 PLN 17. Obsadzenie klombu kwiatami i drobnymi krzewami - 10 m.kw. (50,00 zł/m.kw.) - 500,00 PLN 18. Sadzenie drzew wzdłuż południowej krawędzi placu - 5 szt. (60,00 zł szt.) - 300,00 PLN 19. Koszt pielęgnacji przez okres 3 lat (60% nakładów na materiał roślinny i ściółkowy) - 720,00 PLN 20. Budowa siłowni zewnętrznej (6 stanowisk do ćwiczeń) wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia ok. 80 m2) - 36 000,00 PLN RAZEM: 219 500,00 PLN

Szacunkowa łączna wartość projektu: 219 500 zł
Załączniki:

Dodaj komentarz
 
(*) - Pole wymagane
SKONTAKTUJ SIĘ Z WNIOSKODAWCĄ
 
(*) - Pole wymagane

Lista komentarzy

ID. 2 |nick: obserwator | Data: 2016-04-12 20:51:03 | IP: 81.190.120. ...

Poroniony pomysł

Zgłoszony pomimo sprzeciwu mieszkańców blokow 265 i 267 ,ponieważ projekt ma być realizowanych na terenie przez nich wykupionym i bezpośrednio pod ich oknami i balkonami.Wydawanie publicznych pieniędzy na prywatna inwestycje,tylko patrzeć jak się odgrodzą i napisza " wstep tylko dla mieszkancow budynkow 265 i 267"

ID. 3 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-04-14 10:37:56 | IP: 83.21.125. ...

Kilka słów wyjasnienia

@obserwator
Projekt był od lutego 2016 roku konsultowany z mieszkańcami bloków Chylońska 265, Chylońska 267 i Chylońska 261. Na 100 mieszkań tych nieruchomości, jedynie mieszkańcy 4 lokali w jakikolwiek wiadomy mi sposób wyrazili swój sceptycyzm. Natomiast grupa inicjatywna zebrała osobiście ponad 70 pozytywnych opinii (i to na piśmie). Niezależnie od tego, odbyło się kilka spotkań w tej sprawie, także z mieszkańcami (na samym placu oraz w Spółdzielni) i tylko na jednym z tych spotkań (mimo zaproszeń) pojawiły się dwie osoby sceptyczne. Próba przekonania osób sceptycznych jednak nie powiodła się. Reszta mieszkańców jednak zdecydowanie popiera projekt lub nie wyraża żadnych obaw z nim związanych. Co zaś się tyczy terenu, to teren jest współwłanością mieszkańców oraz Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która dodatkowo tym terenem zarządza i ma tym samym prawo, w ślad za głosami zdecydowanej większości mieszkańców tych nieruchomości, wyrazić zgodę na lokalizację inwestycji. Oczywiście żadna tabliczka ograniczająca dostęp do placu nigdy nie powstanie, co doskonale wiedzą nawet sceptycy :) Dodatkowo pragnę nadmienić, że inwestycja w żaden sposób nie zmieni dotychczasowego charakteru tego miejsca. To był i jest plac zabaw na którym bawią się dzieci z naszego osiedla. I dalej takim placem będzie, jego granice nie ulegną zmianie, a zmieni się jedynie jego estetyka i poziom bezpieczeństwa. Warto dodać, że plac zabaw nie znajduje się bezpośrednio pod oknami, a uwzględnione w projekcie nasadzenie żywopłotu ma dodatkowo wyciszyć nieco naturalny hałas placu zabaw. Dodatkowo, w ślad za wnioskami mieszkańców okolicznych bloków, zostaną wyremontowane chodniki i wykonane nasadzenia poprawiające estetykę tego terenu w całości. Obawy tej bardzo nielicznej grupy mieszkańców, tj.: - zwiększy się liczba dzieci pod oknami, - wraz z dostawieniem nowych ławek zwiększy się zagrożenie chuligaństwem i więcej ludzi będzie na placu spożywało alkohol, - siłowania zewnętrzna przyciąga hałaśliwy element, - nowe nasadzenia pogorszą nasłonecznienie nieruchomości lokalowych, nie znajdują żadnego oparcia w faktach, ponieważ: 1. Z powodu wymiany trzech zabawek starego typu na nowe, wyrównania terenu i dostawienia piaskownicy nie przybędzie nowych małych mieszkańców dzielnicy. Wszyscy wiemy skąd się biorą dzieci i nie jest to na pewno wyposażenie placu zabaw. Spodziewałbym się raczej spadku frekwencji na placu wraz z uruchomieniem nowego, naprawdę nowoczesnego i atrakcyjnego placu zabaw nad Cisowską Strugą (także realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego). 2. W chwili obecnej na placu wyjątkowo sporadycznie pojawia się problem zakłócania spokoju czy zaśmiecania. Większość mieszkańców nie dostrzega problemu. Uważam, że dostawienie ławek nie spowoduje nagle zwiększenia atrakcyjności tego terenu dla amatorów napojów wyskokowych, tak jak zbudowanie większego stadionu samo w sobie nie zwiększa liczby kibiców. Jednak wychodząc naprzeciw obawom tych nielicznych mieszkańców udostępniłem im swój numer telefonu celem zgłaszania mi takich przypadków i wziąłem na siebie powiadamianie odpowiednich służb o tego typu zdarzeniach. 3. Istniejąca w parku nad Cisowską Strugą siłownia zewnętrzna cieszy się ogromnym zainteresowaniem, głównie seniorów. Podczas licznych spacerów z dziećmi nie zauważyłem nigdy, aby seniorzy, a także młodsi użytkownicy tej infrastruktury ćwicząc wznosili okrzyki czy śpiewali. No bo chyba głośne sapanie nikomu z bloku oddalonego od 50 metrów od siłowni nie będzie przeszkadzało. 4. Ani metrowy żywopłot, ani drzewa o wysokości do 10 metrów posadzone w odległości około 40 metrów od budynków nie spowodują ŻADNEGO cienia na jakiejkolwiek części budynku (matematyka jest tu bezlitosna i obowiązuje zarówno pomysłodawców, jak i sceptyków). W związku z powyższym, grupa inicjatywna projektu zdecydowała się w ślad za zgodą Spółdzielni, złożyć projekt. Liczymy zarazem, że za rok także sceptycy przekonają się, że inwestycja warta była przeprowadzenia i będą tak jak dotychczas równie chętnie korzystać z placu zabaw i terenów wspólnych.

ID. 4 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-04-14 10:39:10 | IP: 83.21.125. ...

Trzeba wprowadzić na stronie nl2br :)

@Paweł Różyński
Wyszedł zbity tekst, który utrudnia czytanie, ale nie mam na to wpływu :)

ID. 6 |nick: Andrzej | Data: 2016-04-14 23:07:56 | IP: 81.190.103. ...

Kilka słów komentarza

@Paweł Różyński
1.Błąd w nazwie projektu: stwierdzenie, że zrealizowany będzie on pomiędzy trzema budynkami, jest jakimś nieporozumieniem. Przecież blok przy ul. Chylońskiej 261 nie znajduje się ani pomiędzy, ani przed, ani za placem zabaw ! 2.Łącznie w obydwu blokach jest 80, a nie 100 mieszkań. Bloku nr 261 nie należy liczyć z ww. powodów. Jego mieszkańcy nie mają „przed nosem” placu zabaw, zatem ich rzekoma akceptacja nie ma w sprawie nic do rzeczy. Poza tematem siłowni, mającej powstać tuż przy ścianie 5 mieszkań u szczytu tego bloku. 3.Oczywistym jest, że radny (pomysłodawca projektu), przedstawiając koncepcję projektu z własnego punktu widzenia, bez trudu zdołał „przekonać niezdecydowanych mieszkańców”. Jeśli „grupa inicjatywna” wprost uświadomiłaby tym ludziom również negatywne strony projektu, ich poparcie nie byłoby już takie oczywiste. 4.Spotkań w „tej sprawie” nie było kilka, a zaledwie dwa. Warto dodać, że informacja o spotkaniu w Spółdzielnia Mieszkaniowej w dniu 11 kwietnia br. nie była w rejonie bloków nigdzie publicznie udostępniona. Ewentualne, wewnętrzne spotkania „grupy inicjatywnej” pozostają tu bez znaczenia z uwagi na oczywistość 100%-ego poparcia jej uczestników bez możliwości podniesienia argumentów „przeciw”. 5.Mieszkańcy rzekomo „nie wyrażają żadnych obaw” – a w jaki sposób mogli je wyrazić, skoro przedstawiono im wyłącznie słodką, lukrowaną wizję, umiejętnie pomijając negatywy (np. zakłócanie wieczornego spokoju wywołane podwojoną liczbą ławek)? 6.Ależ oczywiście, że na placu zabaw przybędzie nowych dzieci spoza najbliższych bloków ! Plac usytuowany jest na trasie do szkoły, do sklepu „Biedronka” i do przystanku kom. miejskiej. Wielu rodziców przechodzi tędy codziennie, wielu powraca ze swoimi dziećmi. Już teraz obserwuje się na nim osoby, nie zamieszkujące obydwu bloków. Niemal codziennie są tu jakieś obce dzieci. Przytoczenie świadomości tego, skąd się biorą dzieci, jest zwyczajnie ironiczne. 7.„Większość mieszkańców nie dostrzega problemu zakłócania spokoju”, gdyż on dopiero się nasili przy większej liczbie ławek i „zachęcającej do zbiórek młodzieży” siłowni. 8.Porównanie siłowni istniejącej nad rzeczką do tej, która ma powstać przy ścianie bloku jest niedorzeczne. Przy Strudze urządzenia są znacznie oddalone od okien i balkonów i nikomu nie wadzą. 9.Oczywistym jest, że Spółdzielnia Mieszkaniowa z ochotą przystaje na realizację projektu – wyręczy ją to z wydania własnych środków finansowych na wymianę urządzeń dla dzieci. Po co wydawać swoje, skoro można zebrać pochwały za rewitalizację własnego terenu kosztem środków z Budżetu Obywatelskiego? 10.Do wypowiedzi poniżej: Dlaczego mam uszanować czyjeś poparcie, skoro mam obawy i się z tym nie zgadzam? Uszanować mogę czyjeś poglądy, ale jedynie wtedy, gdy nie stoją w sprzeczności z moimi.

ID. 7 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-04-14 23:38:50 | IP: 81.190.109. ...

Kolejne wyjaśnienia

@Andrzej
Panie Andrzeju, Cały projekt będzie realizowany właśnie pomiędzy budynkami Chylońska 261, Chylońska 265 i Chylońska 267. Na dodatek działka, na której będzie realizowany projekt (a w zakres projektu wchodzi nie tylko modernizacja placu zabaw, ale także mini-siłownia, remont chodnika i organizacja zieleni) jest wspólna dla tych trzech nieruchomości. I w tych trzech budynkach jest właśnie 100 mieszkań. Do pozostałych kwestii nie będę się po raz kolejny ustosunkowywał, tym bardziej, że dyskusja z osobą, która twierdzi, że "Uszanować mogę czyjeś poglądy, ale jedynie wtedy, gdy nie stoją w sprzeczności z moimi." jest bezcelowa. Ja zaś Pana pogląd jak najbardziej szanuję, nawet jeśli się z nim nie zgadzam. Natomiast ze względu, że większość mieszkańców jednak nie podziela Pana obaw (mimo, że nikt nie robi z nich tajemnicy i są one powszechnie mieszkańcom znane), zdecydowałem się złożyć ten projekt i będzie on poddany pod głosowanie. Jeśli ma Pan lepszy pomysł na projekt w Cisowej, to proszę złożyć swój pomysł i wygrać zamiast tracić czas na straszenie mieszkańców tym, jak to z całej Gdyni zjadą się dzieci na cisowski plac zabaw albo dodatkowa liczba ławek na placu zabaw wpłynie na poziom chuligaństwa (jakby obecna ich liczba stanowiła dla kogoś jakąś przeszkodę w piciu piwa pod chmurką).

ID. 17 |nick: taka luźna propozycja | Data: 2016-04-15 14:37:07 | IP: 195.189.84. ...

Marzy mi się...

@Andrzej
...betonowa dżungla. Przecież mieszkamy w mieście. Czy nie można tego uszanować? Gdybym chciał mieć zielono i gwarno za oknem, to zamieszkałbym przy lesie, w pobliżu jakiejś szkoły/przedszkola. Znacznie lepiej byłoby przerobić ten plac na parking - wreszcie można byłoby mieć swoje auto na oku, pod balkonem. Może nawet umyć je własnoręcznie? Dużo lepszy od hałasu dzieci jest ryk silników. Aha - i wykosić pobliskie drzewa, żeby ptactwo nie mogło narobić na samochody!

ID. 20 |nick: | Data: 2016-04-15 15:53:37 | IP: 81.190.109. ...

:)

@taka luźna propozycja
Lubię to!;)

ID. 21 |nick: Nowak Rafal | Data: 2016-04-15 18:24:24 | IP: 37.47.226. ...

Zmiejszenie hałasu...

@taka luźna propozycja
proponuje zamknięcie ruchu samochodowego na juz ograniczonym progami zwalniającymi odcinku ulicy chylonskiej do morskiej i zrobienie deptaku. A dodatkowo ekrany dźwiękochłonne od strony Morskiej a potem juz tylko wysiedlić wszystkie rodziny z dziećmi i będziemy mieli Puszczę Cisowską w mieście. Ludzie chcecie ciszy na starości to jest tyle pola za miastem tam hałas nie bedzie wam przeszkadzał . Dziwne ze Gdy wasze dzieci grasowały pod blokami na trzepakach nie przeszkadzało Wam tylko było szczęście ze z domu dzieci wyszły Zastanówcie sie o co wam tak naprawdę chodzi plac zabaw był i bedzie a to ze odnowiony to odrazu wielkie halo

ID. 22 |nick: | Data: 2016-04-15 19:17:28 | IP: 81.190.103. ...

ekrany dźwiękochłonne

@Nowak Rafal
z tymi ekranami to dobry pomysł jest!

ID. 24 |nick: Małgorzata Różyńska | Data: 2016-04-15 20:31:58 | IP: 81.190.109. ...

idźmy dalej .. ;)

@Nowak Rafal
Najlepiej zamknąć ul.Morską, a z obowdnicy zrobić drogę rowerową !;)

ID. 19 |nick: Małgorzata Różyńska (vel Regina) | Data: 2016-04-15 15:49:33 | IP: 81.190.109. ...

śmiać się czy płakać????

@Andrzej
Pragnę tylko dodać, że zmiana planu zagospodarowania placu zabaw nie będzie miała wpływu na liczbę uczestników (dzieci) . Bo plac zabaw tworzymy my -ludzie, dzieci i ich rodziece/opiekunowie. I zapewniam, że niezależnie od wszystkiego dzieci bedzie przybywać! Bo dzieci dobrze czują się w TYM miejscu, wśród nas rodziców/opiekunów i TU chcą przychodzić i TU będą przychodzić! Tak więc zmodernizowanie placu zabaw nie przyczyni się do wzrostu zaludnienia placu, bo do tego przyczyniamy się MY - RODZICE / OPIEKUNOWIE .. I bardzo się cieszę z tego (i zapewniam,- nie tylko ja), że jest taka miła i przyjazna atmosfera na placu zabaw, sprzyjająca kształtowaniu zachowań prospołecznych wśród dzieci. Proszę tego nie psuć! Inną sprawą jest pytanie: jak zwiększenie liczby ławek ma wpłynąć na wzrost ilości imprez pod chmurką? Teraz ich nie ma (bo rozumiem, że w niezmodernizowanych placu zabaw ich nie ma) , a mają być przy dwóch ławkach wiecej? Bo to dla mnie jest niezrozumiałe .. chyba, że PAN(i) domiemywa, że wolne ławki zachęcą do siedzenia i imprezowania młodzież podczas zabawy najmłodszych? Bo nie bardzo rozumiem .. Swoją drogą dodam, że młodzież woli trzepak przy bloku 255 tudzież klatki tegoż bloku. I niestety nie jest to obca młodzież, tylko młodzież z okolicznych bloków ! najprawdopodobniej także z PANA(i) bloku ! Kolejna rzecz, do której się odniosę .. za niską frekwencję na zebraniu nie odpowiada wnioskodawca projektu! Wszyscy mieli taki sam dostęp do informacji o zebraniu .. nikt nikogo za pazuchę przyprowadzić nie może ! Domiemywam, że w/w blokach mieszkają ludzie dorośli i odpowiedzialni, przyszedł ten kto chciał coś wnieść do projektu (łącznie z zanegowaniem go) lub się czegoś więcej dowiedzieć.Frekwencja była jaka była na zebraniu, a obarczanie za to winą wnioskodawcy jest zachowaniem co najmniej nieodpowiednim. Dołożę, że każdy miał (i nadal ma) możliwość kontaktu z wnioskodawcą osobistego i telefonicznego. I jeszcze mam jedno pytanie na koniec .. czy plac zabaw (piaskownica, zabawki i bawiące się dzieci) były od zawsze pod PANA(i) blokiem? Bo my wybieraliśmy mieszkanie z pełną świadomością ulicy od balkonu, gdzie co 20min odjeżdża trolejbus, jeżdżą ciężarówki, które dostarczają towar m.in do biedronki, w której PAN(i) robi zakupy ( mam wnioskować o zwinięcie ulicy bo chciałabym trochę spokoju?) Bo taki pomysł mi się naswuwa w obliczu PANA(i) postów .. Mieszkanie w blokowisku ma swoje atuty (może ktoś PANU(i) pomoże jak będzie potrzebna pomoc), a zdrugiej strony są negatywy jak chociażby większy ruch na zewnątrz, remonty u sąsiadów czy biegające dzieci na podwórku. A jeśli chodzi o siłownię .. to może warto na nia spojrzeć bardziej jak na szansę dla siebie i innych a nie zło konieczne? Regularne ćwieczenia fizyczne bardzo poprawiają jakość życia (w każdym wieku!) i uważam, że takich siłowni powinno powstać więcej na cisowej .. w ramach profilaktyki zdrowotnej .. wie PAN(i) ile możnaby zaoszczędzić publicznych pieniędzy, wydawanych na leczenie? :) Apropo tego akapitu odsyłam do poniższego artykułu: http://dieta.mp.pl/sport/show.html?id=73803 P.S. Tylko przypomnę, że pieniądze spółdzielni są naszymi pieniędzmi ..

ID. 53 |nick: ? | Data: 2016-04-24 19:34:20 | IP: 176.221.123. ...

To uchodźcy będą mieli gdzie spędzać czas

@Małgorzata Różyńska (vel Regina)
Czemu nikt nie porusza tematu noclegowni w Zespole Szkół Ekologicznych. Nawet Rada Dzielnicy Cisowa cicho siedzi. Narzekaliście, że uczniowie tej szkoły chodzili za płot ns papierosy, a teraz muzułmanie będą łazić nam po osiedlu!

ID. 9 |nick: Wacław | Data: 2016-04-15 11:14:25 | IP: 5.172.247. ...

opinia

@Paweł Różyński
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wcale nie jest tak różowo, jak pan to przedstawił. Mieszka Pan dosyć daleko od naszego placu i gwaru, hałasu Pan nie słyszy cały dzień. Dodatkowe ławki nie są potrzebne bo i tak rodzice na nich nie siedzą bo pilnują dzieci. Siłowni pod swoimi oknami Pan niew zaprojektował, ale pod naszymi - można. Uważam, że ten plac znajduje się za blisko naszych okien, żeby robić z niego plac zabaw dla całej okolicy. Poza tym, należy w 9/10 części do lokatorów bloku 261, 265,267 i chyba Oni mają największe prawo do decydowania, nie Pan. Z tymi konsultacjami to też bzdura. Nikt ze mną nic nie konsultował do tej pory, a na spotkaniu, o którym pan tak dużo mówił było tylko 8 osób, w tym 3 osoby sceptycznie nastawione. Mija się Pan z prawdą.

ID. 13 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-04-15 12:59:42 | IP: 79.186.21. ...

Zgadzam się

@Wacław
Zgadzam się całkowicie, że to mieszkańcy bloków 261, 265, 267 mają największe prawo decydować! Bardzo się cieszę, że do tego doszliśmy! I oni właśnie zadecydowali podpisując w zdecydowanej większości listę poparcia wbrew opinii BARDZO nielicznych sceptyków, którzy wciąż (poza trzema wyjątkami) pozostają całkowicie anonimowi i bliżej nieokreśleni. Zatem zachęcam do odwagi i ujawnienia się. Będą wtedy Państwo bardziej przekonywujący, bo tak można odnieść wrażenie, że to tylko jedna i ta sama osoba sprzeciwia się projektowi :)

ID. 31 |nick: Magda Molga | Data: 2016-04-16 08:19:29 | IP: 81.190.120. ...

grupa inicjatywna...

@Paweł Różyński
dziwnym trafem to pan Rożynski i pozostali z bloku(chyba 255) w bezpiecznej odległości od placu .Gdzie ci entuzjaści siłowni pod ścianą mieszkania i placu zabaw dla całego osiedla z bloków 261,265 i 267?!

ID. 33 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-04-16 09:17:33 | IP: 81.190.109. ...

Akurat nie :)

@Magda Molga
Podpisy poparcia były zbierane tylko w blokach 261, 265 i 267 i prawie wszyscy mieszkańcy tych właśnie bloków poparli pomysł na piśmie. I to właśnie Ci mieszkańcy zdecydowali. Więc proszę przestać mnie przekonywać, a przekonać tych mieszkańców bloków 261, 265 i 267, którzy projekt popierają. Ja tu jestem tylko wnioskodawcą :) Jeśli uważa Pani, że kłamię, to proszę spróbować zabrać podpisy rzekomych przeciwników. Zarazem zapraszam do bardziej jawnej wymiany opinii na temat projektu na profilu FB :) Będzie dla Państwa bardziej wiarygodnie, bo dla osoby z zewnątrz cała "afera" wygląda trochę niepoważnie :)

ID. 14 |nick: Natalia Idryjan | Data: 2016-04-15 13:28:01 | IP: 94.254.226. ...

Zapomniał Wół

@Wacław
Po pierwsze skoro jest Pan ma Pan coś do powiedzenia to trzeba było przyjść na zebranie i wtedy podyskutować...A Pan własne dzieci? Wnuki? Może Pan woli aby dzieciaki wychowywały się przed telewizorem ale ja nie,bo później tylko słyszy się pretensje że młodZież źle wychowana...przepraszam ale to chyba właśnie przez takich ludzi i takie nastawienie. Plac zabaw jest i będzie więc to naprawdę taki problem aby był on ładny, nowoczesny i bezpieczny. Ławki są potrzebne bo jak widać babcię które przychodzą z wnukami często z nich kokorzystają, a ja codziennie wieczorami tedy przechodzę i hałasującej młodzieży ani meneli jakoś nie widzę...

ID. 27 |nick: Marek (nocny) | Data: 2016-04-15 23:51:44 | IP: 81.190.120. ...

Potrzebny tłumacz!!!

@Paweł Różyński
To już nie ma Placu Zabaw tylko Play Ground ??:-)))

ID. 29 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-04-16 00:08:08 | IP: 81.190.109. ...

Tak właśnie...

@Marek (nocny)
Będzie tam można mówić tylko po angielsku ;-)

ID. 25 |nick: | Data: 2016-04-15 21:30:06 | IP: 5.172.247. ...

Poroniony pomysł

@obserwator
Popieram. Może byłoby to jakieś wyjście.

ID. 54 |nick: wtf | Data: 2016-04-24 19:40:00 | IP: 176.221.123. ...

ośrodek dla uchodźców nam robią

@obserwator
A Wy się placykiem jaracie! Niech ktoś poruszy temat noclegowni dla imigrantów, która ma powstać w Zespole Szkół Ekologicznych. Od września szkoła jest przeniesiona, a tu ma być ośrodek dla muzoli. Developer, który rzekomo miał tu budować mieszkania został odprawiony, bo budynek nie jest do rozbiórki.

ID. 5 |nick: MD | Data: 2016-04-14 11:42:00 | IP: 94.254.225. ...

Poroniony pomysł??

A jaki Pan (lub Pani) ma pomysł dla dzielnicy? Krytykować latwo, ale trudniej samemu wyjść z inicjatywą, zebrać anonimowy hejt i przekonać niezdecydowanych mieszkańców. Zalecam więcej otwartości i wyrozumiałości wobec osób, które mają inne zdanie. Tym bardziej, że najwyraźniej zdecydowana większość mieszkańców popiera projekt. Należy to uszanować nawet jeśli ma się jakieś obawy.

ID. 10 |nick: Irena | Data: 2016-04-15 11:30:18 | IP: 5.172.247. ...

Poroniony pomysł

@MD
Pewnie, że jest to poroniony pomysł. Jest dużo innych potrzeb na terenie Cisowy, niż modernizacja czegoś, co już istnieje i to zupełnie dobrze funkcjonuje. Będzie to wyrzucenie pieniędzy. Niech Pan Różański poszuka innego terenu do swoich wizji a nie pod naszymi oknami. To my tutaj mieszkamy (blok Chylońska 261,265, 267) i mamy dosyć już istniejącego harmidru, i wrzasku cały dzień.

ID. 15 |nick: Natalia Idryjan | Data: 2016-04-15 13:35:34 | IP: 94.254.226. ...

Poroniony?

@Irena
Poronione to wydaje mi się Państwa podejście...naprawdę tragedia...byłoby mi wstyd na miejscu Państwa dzieci lub wnuków...A gwarantuje że gdyby tylko była taka możliwość to z chęcią plac powstałby w innym miejscu ale na pewno nie dlatego aby Państwu dogodzić.

ID. 16 |nick: Marzena Nowak | Data: 2016-04-15 14:07:34 | IP: 81.190.101. ...

Poroniony pomysl

@Irena
Ja uważam, że jeśli komuś przeszkadza hałas i gwar na osiedlowym placu zabaw to najlepszym rozwiązaniem jest zamieszkać w domku z własnym ogródkiem z dala od ludzi i wtedy spokój i cisza są zapewnione.

ID. 1253 |nick: | Data: 2016-09-25 23:00:28 | IP: 81.190.103. ...

@gata

@Marzena Nowak
Jak się wprowadzałam, to był spokój, to dlaczego teraz mam znosić wrzaski dzieciaków pod oknem?

ID. 1255 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-09-25 23:20:20 | IP: 81.190.109. ...

Różni ludzie muszą znosić różne rzeczy

@up
Życie w zbiorowości bywa czasem dla niektórych uciążliwe, niestety.

ID. 18 |nick: też Irena | Data: 2016-04-15 14:38:51 | IP: 195.189.84. ...

jest dużo innych potrzeb...

@Irena
...ale komentarz ograniczył się do krytyki, zamiast wymienić te potrzeby. A szkoda, byłoby do BO2016, może BO2017...

ID. 23 |nick: Sąsiadka z 267 | Data: 2016-04-15 19:29:35 | IP: 81.190.52. ...

Pani Irenko

@Irena
Wszyscy na osiedlu dobrze wiedzą, jak ma naprawdę Pani na imię. Jest Pani znana dwóm pokoleniom dzieci na naszym osiedlu, których przeganiała Pani z trawników i placów zabaw, bo zakłócały Pani święty spokój (chociaż ja głównie słyszałam Pani pokrzykiwania z okna). Jest też Pani znanym cisowskim drwalem, który na swoim koncie niejedno ma drzewko. Dlatego podziwiam cierpliwość Pawła, który z wielką wyrozumiałością odnosi się do Pani teorii na temat ławeczek na placu zabaw, cienia rzucanego przez metrowy żywopłot czy rzekomego chuligaństwa na siłowni zewnętrznej i próbuje wciągnąć Panią w decydowanie. Ja bym już dawno przestała próbować, no ale ja nie mijam Pani już na placu zabaw i nie muszę być dyplomatyczna. Na szczęście żadni znani mi sąsiedzi nie kupują tych ani innych Pani bajek. Chcą żyć w estetycznym otoczeniu, bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców i nie ulegać tym, którzy chcieliby ich spokój w jakikolwiek spokój zakłócać. Pani zaś radzę konstruktywniej wykorzystać nadmiar czasu niż poprzez wcielanie się w kolejne fikcyjne postacie czy nagabywanie sąsiadów. Nigdy nie jest za późno, by spojrzeć poza czubek własnego nosa i zacząć czynić dobro...

ID. 11 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-04-15 12:36:49 | IP: 79.186.21. ...

Może trochę jawności?

Może Pan Andrzej, Pan Wacław, Pani Irena i obserwator się przedstawią? Bo można odnieść wrażenie, że to kilka różnych osób :)

ID. 12 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-04-15 12:44:28 | IP: 79.186.21. ...

Propozycja dla Pana Andrzej, Pana Wacław, Pani Ireny i obserwatora

Jeśli to prawda co Państwo mówią, to proszę zabrać podpisy chociaż 25% mieszkańców tych nieruchomości, którzy sprzeciwiają się wymianie zabawek dla dzieci, nowym ławkom czy zieleni i złożyć do Spółdzielni. Wtedy wycofam projekt mimo że sam zebrałem poparcie zdecydowanej większości (lista do wglądu w Spółdzielni Mieszkaniowej). Skoro mówią Państwo prawdę, to nie powinno to być przecież trudne. To chyba uczciwe rozwiązanie pozwalające zakończyć definitywnie temat. Co Państwo na to? To chyba lepsze niż bicie anonimowo piany w internecie? A może jednak prawdą jest to, że jedynie kilka osób się sprzeciwia?

ID. 26 |nick: ~` | Data: 2016-04-15 23:01:01 | IP: 81.190.120. ...

zweryfikuje UM

@Paweł Różyński
O ile mi wiadomo ostatecznie projekty,ktore zostaną poddane pod glosowanie zweryfikuje Urząd Miasta,tak więc nie wszystko zależy tylko od wnioskodawcow.Gdy przyjrzy się temu projektowi ,ktoś kto zna się na zagospodarowaniu przestrzeni niewiele się z niego ostanie.

ID. 28 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-04-16 00:04:48 | IP: 81.190.109. ...

Oj tam oj tam :)

@~`
Nie ma powodu, aby się tym martwić. Zapewniam, że niewiele się może zmienić, bo reguły Budżetu Obywatelskiego są jasne i oczywiste (dzięki temu każdy może przygotować projekt). Poza tym w ZDiZ (to ta komórka będzie weryfikowała ten projekt) pracują naprawdę bardzo sensowni ludzie, którzy raczej będą chcieli pomóc projektowi, niż cokolwiek utrudnić (tak przynajmniej było dotychczas we wszystkich tego typu projektach). Tym bardziej, że projekt w żaden sposób nie ingeruje w przeznaczenie terenu ani nie zmienia jego funkcji, jest zgodny z wszystkimi wytycznymi programu BO i rzetelnie skalkulowany w oparciu o wskaźniki udostępniony przez UM lub ceny ofertowe potencjalnych dostawców. Oczywiście w kwestii doboru roślinek do klombu czy rodzaju piasku do piaskownicy zdam się w całości na decyzję projektanta, który zostanie wyłoniony przez ZDiZ do tego projektu. Ale najpierw trzeba wygrać w dzielnicy, więc zachęcam do głosowania we wrześniu!

ID. 36 |nick: ;) | Data: 2016-04-16 17:07:46 | IP: 81.190.120. ...

oj tam oj tam

@Paweł Różyński
wielkie halo o jakies 200 tys.Oczywiście,ze zatwierdza ,jest kasa trzeba ja wydac,potem gdy będą jakies problemy będzie się demontować i znowu ktoś na tym zarobi.

ID. 37 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-04-16 21:59:55 | IP: 81.190.109. ...

ale jakie problemy?

@;)
A jakie problemy Pan (Pani) przewiduje? Jakoś nie słyszałem, aby w Gdyni były kiedykolwiek jakieś problemy z placami zabaw, więc i tu nie będzie. Tym bardziej, że mieszkańcy popierają (poza kilkoma wyjątkami, które zawsze się zdarzają).

ID. 39 |nick: Taki jeden | Data: 2016-04-18 10:17:31 | IP: 80.50.149. ...

Słabo idzie zbieranie podpisów

@Paweł Różyński
Coś słabo z tymi podpisami przeciwników. Cały weekend zbierania i udało się zebrać aż trzy.

ID. 41 |nick: lokatorka | Data: 2016-04-18 14:39:05 | IP: 81.190.120. ...

znowu cos podpisywano?

@Taki jeden
a mnie nikt nie pytał!

ID. 30 |nick: Płonie Babilon | Data: 2016-04-16 08:00:46 | IP: 46.186.87. ...

tacy ludzie to zakała naszego społeczeństwa

po pierwsze, plac zabaw już tam jest, chodzi o jego modernizację. Nie jestem w stanie pojąć jak mogą znaleźć się osoby tak małe i tak nienawistne, by przeszkadzał im "hałas" placu zabaw. I jeszcze tak bezczelne, by atakować człowieka, który chce coś zrobić dla lokalnej społeczności. Jak Gdynia długa i szeroka place zabaw są przed domami - sam mam taki pod oknem. I żyję. Jak rozumiem, dzieci mają siedzieć w domu, przed komputerem i być cichutko. A potem biadolenie, że ludzie nie chcą mieć dzieci, że coraz mniej Polaków. A co ludzie mają z dziećmi zrobić? Do szafy schować? A co to są te "nieporonione" pomysły? Zapewne chodzi o miejsca parkingowe z kostki Bauma z dużym napisem "TEREN PRYWATNY". Otoczone systemowym płotem z Castoramy. Wyprowadźcie się w Bieszczady, albo okolice Gołdapi. Ziemia jest tania, więc dacie radę M3 na Cisowej zamienić na 5 ha ziemi. Tam jest małe zagęszczenie ludności i nikomu nie będziecie przeszkadzali. Życzę p. Pawle powodzenia z projektem - mam nadzieję, że ludzie gremialnie zagłosują, żeby pokazać, że dzieci w społeczeństwie są ważne!

ID. 32 |nick: bez emocji | Data: 2016-04-16 08:48:51 | IP: 81.190.120. ...

Inna lokalizacja

@Płonie Babilon
Chwała panu radnemu za troske o mieszkańców ale na plac zabaw i siłownie dla całego osiedla mógłby wybrać lepsza lokalizację.Właśnie w trosce o NASZE dzieci nie chcemy tu kolejnego parku kilońskiego

ID. 34 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-04-16 09:23:02 | IP: 81.190.109. ...

Bez obaw

@bez emocji
Moim marzeniem jest drugi Park Kiloński, ale nad Cisowską Strugą. I od pewnego czasu robię wszystko co w mojej mocy w tym kierunku (plac zabaw, oświetlenie, grill, patrole SM i Policji). Natomiast przy 265 chciałbym estetyczny i bezpieczny teren dla dzieci z okolicznych bloków, który będzie integrował nie tylko dzieci, ale także rodziców i seniorów. Mieszkańcy tej części Cisowej zasługują na takie miejsce w swojej okolicy, a innej lokalizacji na tego typu projekt z tym rejonie nie ma. Jeśli Pan (Pani) uważa, że jest lepsze miejsce, to proszę zgłosić swój projekt i wygrać w głosowaniu (chętnie pomogę w formalnościach). Niech mieszkańcy potem zadecydują w głosowaniu.

ID. 35 |nick: Paweł Różynski | Data: 2016-04-16 09:45:13 | IP: 81.190.109. ...

Informacja dla czytelników

Osoby zniesmaczone tą dyskusją informuję, że mieszkańcy bloków 261, 265 i 267 nie podpisywali listy poparcia inblanco! Wszystkie zebrane podpisy są przyporządkowane do konkretnych mieszkań i są czytelne. Zaś sama lista (każda jej strona) jest poprzedzona szczegółowym opisem projektu. Dodatkowo każdy mieszkaniec, który podpisał się na liście otrzymał ode mnie list z kopią opisu projektu oraz moimi danymi kontaktowymi (w tym telefon) tak, aby mógł w razie zmiany zdania mógł wycofać poparcie dla projektu. Wszystko po to, aby osoby sceptyczne nie mogły podnosić zrzutów manipulacji czy fałszerstw ze strony inicjatorów projektu. Kopia listy poparcia zdecydowanej większości mieszkańców znajduje się w Spółdzielni. W razie wątpliwości zostanie skopiowana także dla potrzeb samego BO.

ID. 38 |nick: Ryszard i Marta | Data: 2016-04-18 06:55:16 | IP: 94.254.225. ...

Z bloku 265

Witam wszystkich komentujących, Po pierwsze mieszkamy w bloku 265 od wielu lat i znamy wszystkich sąsiadów zarówno ze swojego bloku jak i z bloku 267. Żaden z sąsiadów nie ma na imię Wacław wiec to pewnie ktoś z konkurencyjnego projektu który poprostu sabotuje tą inicjatywę prawdopodobnie w celu mniejszej konkurencji dla swojego projektu. Po drugie - rozmawialiśmy z wszystkimi mieszkańcami bloku 265 i wśród naszych sąsiadów nie ma sprzeciwu wobec tego projektu, wręcz przeciwnie! Wszyscy go popierają! Sami mamy 4 wnuków i chętnie widzieli byśmy ich bawiących się na BEZPIECZNYCH drabinkach, zjeżdżalni a nie na tym czymś co wzbudza strach gdy małe dziecko zaczyna się wspinać juz na pierwsze stopnie pseudo drabinki! Panie Różynski - wszyscy mieszkańcy bloku 265 popierają ten projekt! (Nie tylko młodzi)

ID. 40 |nick: OdKup Cisową | Data: 2016-04-18 10:39:07 | IP: 195.189.84. ...

Projekt konkurencyjny - OdKup Cisową

@Ryszard i Marta
Na razie jedynym "konkurencyjnym" jest projekt "OdKup Cisową - nie taka kupa straszna!". Ale to nie konkurencja, a wręcz koalicja ;) I jako mieszkańcy 265 gorąco popieramy projekt Pawła dot. placu zabaw! Przy okazji zapraszam na stronę projektu www.facebook.com/OdKupCisowa oraz www.bo.gdynia.pl/?mod=project&path=54

ID. 43 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-04-18 15:31:45 | IP: 81.190.109. ...

Cisowa Playground i OdKup Cisową to uzupełniające się projekty...

@OdKup Cisową
Środków w Budżecie Obywatelskim starczy na oba te projekty, więc mam nadzieję, że oba przejdą w głosowaniu i poprawią estetykę naszej dzielnicy. Na pewno będziemy współpracować z wnioskodawcą tego projektu przy kampanii promocyjnej.

ID. 42 |nick: Irena | Data: 2016-04-18 14:42:47 | IP: 195.60.216. ...

267

Dzień dobry Państwu, Jako mieszkanka budynku przy ulicy Chylońskiej 267 uważam, że też powinnam wypowiedzieć się w tym temacie. Wraz z moimi sąsiadami i sąsiadkami z całego budynku 267 uważamy, że projekt ten jest wspaniałym pomysłem! Osobiście, gdy syn przywozi do mnie wnuki aby spędziły czas z babcią z przyjemnością zabierałabym je na nowe bezpieczne zabawki na placu zabaw a sama mogłabym odpocząć na jednej z wielu ławek które są przewidziane w projekcie. Bliskie sobie osoby powinny sobie pomagać, a z takim placem zabaw pod oknami jeszcze chętniej pomagałabym synowi w zajmowaniu się dziećmi. Dzieci to przyszłość naszego narodu! Niech sceptycy tego projektu o tym nie zapominają! Jednakże ja wśród moich sąsiadów nie znam sceptyków dla tej inicjatywy!

ID. 44 |nick: sasiadka | Data: 2016-04-18 19:19:56 | IP: 81.190.120. ...

Tak trzymać!:-)

@Irena
To oczywiste,wszyscy z dziecmi i wnukami ,lub bez ,jesteśmy za tym wspaniałym projektem.Ja bylam nieco sceptyczna ale widmo przeprowadzki w Bieszczady sklania mnie do zmiany zdania.

ID. 50 |nick: 1968 | Data: 2016-04-24 18:59:52 | IP: 176.221.123. ...

cieszcie się, cieszcie

Współczuję mieszkańcom pobliskich bloków. Latem nie pośpią przy otwartych oknach, bo młodzież będzie darła ryja orzy piwku :-)

ID. 145 |nick: | Data: 2016-05-01 19:47:35 | IP: 5.172.247. ...

Cieszcie się

@1968
Ja też współczuję i wiem, co piszę

ID. 179 |nick: | Data: 2016-05-03 13:26:56 | IP: 5.172.247. ...

cieszcie się!!!

@1968
Ja mieszkam w 255, ale takiego placu pod swoim nie chciałbym. Nie zgadzajcie się !!!

ID. 184 |nick: Krzysiek | Data: 2016-05-03 23:28:30 | IP: 94.254.225. ...

Do mediów napiszcie

@up
Do mediów napiszcie, że jakiś tam straszny radny chce chodniki wymienić i wyremontować plac zabaw. To przecież skandal na skalę światową. Może nawet jakąś głodowkę zorganizujecie. Po długim weekendzie dobrze państwu zrobi.

ID. 51 |nick: Cisowiak od urodzenia | Data: 2016-04-24 19:05:51 | IP: 176.221.123. ...

noclegowania dla Uchodźców w Zespole Szkół Ekologicznych

Słyszeliście już, że w miejscu Zespołu Szkół Ekologicznych ma powstać schronisko dla imigrantów? Podobno tym terenem był zainteresowany jakiś developer, ale miasto nie zgodziło się na rozbiórkę szkoły, bo to nie jest ruina. Teraz okazało się, że jak tylko gmina otrzyma pieniążki z Unii za przyjęcie uchodźców, to nam tu otworzą getto dla muzoli !

ID. 52 |nick: K.B. | Data: 2016-04-24 19:09:29 | IP: 176.221.123. ...

niestety też słyszałem

@Cisowiak od urodzenia
Podobno jakieś spotkanie mieszkańców wieżowca przy Biedronce już się odbyło.

ID. 59 |nick: ktoś | Data: 2016-04-25 13:19:27 | IP: 217.172.228. ...

słyszałam

@Cisowiak od urodzenia
i nie popieram !

ID. 1168 |nick: md | Data: 2016-09-24 11:01:34 | IP: 81.190.83. ...

masakra

zamiast remontowac cos so jeszcze jest dobre to chyba lepiej postawic cos nowego w innej czesci cisowej wystarczy popatrzec jak inne place zabaw wygladaja ktos ma ladne znajomosci ze dbaja tylko o ten plac zabaw czy tam mieszka ktos z rodziny pana prezesa

ID. 1197 |nick: Paweł Różyński | Data: 2016-09-24 22:54:02 | IP: 81.190.109. ...

To dlaczego Pan/Pani sama nie złożyła projektu na plac zabaw w innym miejscu?

@md
Przecież to proste.

ID. 1238 |nick: S.Pakura | Data: 2016-09-25 19:54:39 | IP: 81.190.119. ...

pomysł trafiony

bez komentarza

ID. 1251 |nick: Sikorska Krystyna | Data: 2016-09-25 22:42:24 | IP: 81.190.114. ...

Dobry pomysł.

W naszym rejonie nie ma takiej lokalizacji,która byłaby dostępna dla dorosłych i dla dzieci.Popieram projekt.

ID. 1300 |nick: . | Data: 2018-07-25 15:48:11 | IP: 91.200.32. ...

.

@Sikorska Krystyna
.