Szczegóły projektu

Wzgórze Św. Maksymiliana
ID: 2016/312

Arka Pokoleń – rewitalizacja historycznej Górki przy ul. Ejsmonda wraz z realizacją stałej wystawy poświęconej największym sukcesom Arki Gdynia

Autor projektu:
e-mail: skga@arkowcy.pl

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
1. Gminna Działka 410/64 przy ul. Ejsmonda (ogrodzenie) 2. Gminna Działka 249/63 przy ul. Ejsmonda (estetyzacja Górki, regulacja wód) 3. Gminna Działka 355/64 przy ul. Ejsmonda (regulacja wód)
Opis:
Projekt podzielony na dwa zadania: 1.Rewitalizacja tzw. Górki, czyli legendarnej trybuny stadionu Arki przy ul. Ejsmonda, która jest oficjalnie uznana za obiekt historyczny objęty ochroną, polegająca na regulacji wód opadowych z lasu w kierunku kortów poprzez wykonanie tzw. faszyn. Regulacja boków trybuny, co zapobiegnie dalszemu osuwaniu się ziemi, zagrażającej obeliskowi z tablicą pamiątkową znajdującemu się u jej podnóża. Szczegółowy zakres prac w załączonym kosztorysie. 2. Wystawa stała na ogrodzeniu obiektu od strony ul. Ejsmonda przedstawiająca 18 zdjęć z historii piłkarzy gdyńskiej Arki w formatach 270 x120 cm wykonanych z płyt w technologii PCV.
Kalkulacja kosztów:
1.Regulacja i wykonanie tzw. faszyn na terenie działek nr 249/63 oraz 355/64 wokół tzw. Górki na miejscu historycznego stadionu gdyńskiej Arki. Inwestycja zapobiegnie dalszemu zalewaniu Górki oraz osuwaniu się ziemi, która zagraża obeliskowi umieszczonemu u jej podnóża. Estetyzacja terenu Górki, poprzez odchwaszczenie trybun oraz regulację jej boków. Zakres i szacowany koszt inwestycji określony został zgodnie z załączoną ofertą firm specjalizujących się w tego typu realizacjach - 19 610 zł. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej - 7000 zł. 3. Wykonanie 18 tablic w technologii PCV o wymiarach (270 x 120cm) z uwiecznionymi najważniejszymi wydarzeniami w historii Arki; zamocowane na ogrodzeniu obiektu kortów od strony ul. Ejsmonda na wysokości 4 metrów. Koszt zgodnie z załączoną ofertą (produkcja + transport)- 10 430 zł.
Szacunkowa łączna wartość projektu: 37 040 zł
Załączniki:

 
Dodaj komentarz
 
(*) - Pole wymagane
SKONTAKTUJ SIĘ Z WNIOSKODAWCĄ
 
(*) - Pole wymagane

Lista komentarzy

ID. 524 |nick: wstyd | Data: 2016-09-10 18:23:01 | IP: 46.175.227. ...

gorka zdobyta

Nalezy takze upamietnic zdobycie gorki przez lechistow 25lat temu

ID. 608 |nick: | Data: 2016-09-12 16:33:05 | IP: 94.75.90. ...

gorka /nie/zdobyta

@wstyd
upamiętnić kolaborację między milicją i lechią