Wszyscy Razem z Klubem Rodzica na Dzialkach Leśnych – BO Gdynia

Wszyscy Razem z Klubem Rodzica na Dzialkach Leśnych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty PD >Strzałka w breadcrumbie Wszyscy Razem z Klubem Rodzica na Dzialkach Leśnych

Kropeczki jako tło strony

Domyślne zdjęcie wpisu

DZIELNICA: Działki Leśne
ID 2017 / 36

Wszyscy Razem z Klubem Rodzica na Dzialkach Leśnych

Szacunkowa wartość projektu:
25 000 zł

Opis: Projekt zakłada organizację spotkań i wydarzeń dla rodzin z dziećmi w roku 2018. Będzie się on składał z 3 bloków tematycznych: „Porozmawiajmy o…” – cykl spotkań z psychologiem, dietetykiem i promotorem karmienia piersią, „Mam pasję!” – spotkania mające na celu rozwijanie zainteresowań i promowanie czytelictwa oraz „Spotkania Grupy Zabawowej” – mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, integrację rodziny ze środowiskiem lokalnym i wspieranie rozwoju małych dzieci.

wniosek: Wszyscy Razem z Klubem Rodzica na Dzialkach Leśnych