Śródmieście dla przyjaciół i miłośników Gdyni – BO Gdynia

Śródmieście dla przyjaciół i miłośników Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty PD >Strzałka w breadcrumbie Śródmieście dla przyjaciół i miłośników Gdyni

Kropeczki jako tło strony

Domyślne zdjęcie wpisu

DZIELNICA: ŚRÓDMIEŚCIE
ID 2018 / 93

Śródmieście dla przyjaciół i miłośników Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
12 500 zł

Opis skrócony:
Projekt,,Śródmieście dla przyjaciół i miłośników Gdyni” zakłada kilka działań w przeciągu 14 miesięcy (od listopada 20l8 do grudnia 20l9 r.), zapraszając ludzi do twórczego i aktywnego poznania naszego miasta. I. dwugodzinne spacery po Śródmieściu, zakończone podsumowaniem i poczęstunkiem w jednym z charakterystycznych miejsc dzielnicy, II. godzinne przechadzki dla turystów i miłośników Gdyni w okresie lipiec- sierpień, III. 2-godzinne prezentacje o historii dzielnicy (preferowany InfoBox) IV. dwa questingi po historycznych i sekretnych miejscach Gdyni.

Opis szczegółowy:

wniosek: „Śródmieście dla przyjaciół i miłośników Gdyni”