Zwiększenie dostępności dworca Gdynia Główna PKP od str. Działek Leśnych i poprawa komunikacji pieszej między Działkami Leśnymi a Śródmieściem – BO Gdynia

Zwiększenie dostępności dworca Gdynia Główna PKP od str. Działek Leśnych i poprawa komunikacji pieszej między Działkami Leśnymi a Śródmieściem

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zwiększenie dostępności dworca Gdynia Główna PKP od str. Działek Leśnych i poprawa komunikacji pieszej między Działkami Leśnymi a Śródmieściem

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/240

Status

Lokalizacja projektu:

- tunel pod ul. Morską - schody i chodniki przy wyjściu z przejścia podziemnego pod ul. Morską

Opis:

Projekt polega na wykorzystaniu istniejącego przejścia pod drogą krajową (ul. Morską);
Projekt uwzględnia projektowaną przez ZDiZ budowę dźwigu osobowego łączącego wsch. stronę ul. Morskiej z tunelem .
Elementy projektu:
– pochylnia szer. 1,2 m – pokonanie różnicy wysokości w tunelu (7 stopni)
– dźwig osobowy 1000 kg z 4 przystankami (tunel, spocznik schodów, chodnik ul. Morskiej po str. zach., ul. Wolności)
– 2 zewnętrzne pochylnie szer. 2 m, nachylenie 6% – zgodnie z załączonymi szkicami

Szacunkowa łączna wartość projektu

630000 zł

Załączniki