Zofia Nałkowska na rowerze – pasy rowerowe na ul. Nałkowskiej wraz z wyznaczeniem przebiegu niebieskiego szlaku rowerowego TPK – BO Gdynia

Zofia Nałkowska na rowerze – pasy rowerowe na ul. Nałkowskiej wraz z wyznaczeniem przebiegu niebieskiego szlaku rowerowego TPK

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zofia Nałkowska na rowerze – pasy rowerowe na ul. Nałkowskiej wraz z wyznaczeniem przebiegu niebieskiego szlaku rowerowego TPK

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/328
Dzielnica
Karwiny
E-mail
kajetan.lewandowski@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Ulica Zofii Nałkowskiej; Działki: 231/56, 328/59 (wł. Skarb Państwa), 335/56, 316/57, 318/58, 312/53, 319/59, 313/53, 129/12, 132/13, 200/22, 149/22, 8 (wł. gminna)

Opis:

Projekt polega na wyznaczeniu 2 specjalnych pasów dla ruchu rowerowego na dwupasmowym odcinku ulicy Zofii Nałkowskiej (od Wielkopolskiej do Korzennej). Szerokość ulicy Zofii Nałkowskiej w tym miejscu dochodzi do 10 metrów (norma to 3,5 metra dla 1 pasa), co czyni tę ulicę szerszą nawet niż ulica Wielkopolska. Aż dwa pasy w tym miejscu są spadkiem po poprzedniej epoce planowania – nie ma przecież potrzeby, by osiedlowa ulica zbiorcza miała przekrój niczym pas autostrady. Celem projektu jest oddanie – tam gdzie jest to możliwe – przestrzeni dla rowerzystów, którzy w tym miejscu są bardziej niż gdzie indziej są narażeni na kolizje. Dzieje się tak z dwóch powodów: 1) zbyt szeroka jezdnia zachęca do szybkiej jazdy 2) zbyt szeroka jezdnia utrudnia odnalezienie miejsca, którym należy jechać. Istniejące rozwiązanie jest wygodne i bezpieczne jedynie dla kierowców samochodów. Brak dedykowanej infrastruktury dla rowerów w tym rejonie powoduje, że rowerzyści często kierują się na chodnik, co w większości przypadków jest niedozwolone. Miejscem rowerów co do zasady jest jezdnia. Jednocześnie obecne 2 pasy w jednym kierunku dla samochodów umożliwiają wyprzedzanie na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Korzenną po południowej stronie skrzyżowania. Jeden pas do dyspozycji uniemożliwi wykonywanie takiego manewru. Realizacja takiego projektu poprawi zatem bezpieczeństwo pieszych. Ostatni odcinek ulicy Nałkowskiej kumuluje ruch rowerowy od strony Karwin od drogi rowerowej przy ul. Wielkopolskiej oraz ruch rowerowy kierujący się przez ulicę Starodworcową w stronę terenów leśnych. W drugą zaś stronę rowerzyści kierują się w stronę sklepów, Przedszkola nr 44, basenu oraz terenów leśnych w okolicy Krykulca. Ulica ta jest zatem istotna dla rowerzystów. Przestrzeń na pas w stronę Karwin będzie wygospodarowana z prawej strony jezdni. Ruch na ulicy w stronę osiedla nie wymaga i zapewne nigdy nie będzie wymagał takiej szerokości. Nie licząc zdarzeń nadzwyczajnych w tym kierunku nigdy nie występowały żadne zatory. Dodatkowy pas stanowi jedynie zachętę do szybszej jazdy. W przeciwnym kierunku – gdzie ulica ma 10 metrów – przestrzeń wyznaczona dla rowerów będzie wygospodarowana z istniejącego zbyt szerokiego pasa do jazdy na lewo/na wprost. Dzisiejsze rozwiązanie powoduje, że przed skrzyżowaniem mogą koło siebie stanąć dwa samochody. Niestety, wbrew powszechnej opinii, że można by w tym miejscu wyznaczyć osobne trz pasy do jazdy w każdym kierunku, jest to niemożliwe ze względu na zbyt wąski wlot w ulicę Starodworcową po drugiej stronie Wielkopolskiej. Warto również pamiętać o tym, że zdarza się, że równoległe ruszanie spod świateł powoduje ograniczenie widoczności na skrzyżowaniu (np. gdy w lewo z Nałkowskiej rusza auto dostawcze – co nie jest rzadkim przypadkiem). Istnieje możliwość wyznaczenia pasa z prawoskrętu, ale o tym będzie musiał zdecydować projektant docelowego rozwiązania. Pas będzie dowiązany do istniejącej drogi rowerowej. Korzyści z projektu: – poprawa bezpieczeństwa rowerzystów poprzez ukierunkowanie i wyznaczenie dla nich jasnej ścieżki poruszania – poprawa bezpieczeństwa pieszych: rowerzyści rzadziej będą kierować się na chodnik, uniemożliwione zostanie wyprzedzanie na przejściu dla pieszych – uspokojenie ruchu samochodowego wewnątrz osiedla Zadania w ramach projektu: – Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z nadzorem – Wykonanie oznakowania pasów ruchu dla rowerów na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Korzennej (za ul. Korzenną) o długości 150 m – Wykonanie oznakowania trasy rowerowej znakami P-27 (sierżanty) na pozostałym odcinku ul. Nałkowskiej – Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego (przyjęto 10 znaków) – Wyznaczenie przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Z. Nałkowskiej i L. Staffa Przedstawione rozwiązanie od lat funkcjonuje w Europie Zachodniej, zaś od kilku lat z powodzeniem jest wdrażane w Polsce. Najlepszych przykładem takiego wdrożenia jest ulica Wita Stwosza w Gdańsku. Wbrew obawom, czasem histerycznym, kierowców uzależnionych od samochodów takie rozwiązanie długofalowo NIE SPOWODOWAŁO ani korków na skrzyżowaniach, ani wypadków z rowerzystami. Szerokie „prospiekty” wewnątrz osiedli to domena projektowania przestrzeni publicznej w oparciu o sowieckie wzorce. Przedmiotowy projekt jest próbą zwrócenia części przestrzeni ludziom, zgodnie z XXI-wiecznymi paradygmatami zrównoważonej mobilności. Oceniając projekt proszę Państwa o patrzenie nie w kategorii chwilowych utrudnień w ruchu (zawsze są potrzebne 2-3 tygodnie na adaptację do zmian), ale przez pryzmat długofalowych zmian mających na celu zmniejszanie się ruchu samochodowego i powiązanych z nim utrudnień (spaliny, pyły, niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów oraz przyzwyczajanie młodego pokolenia do poruszania się po mieście wyłącznie samochodem).

Kalkulacja kosztów:

Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z nadzorem = 15 000,00zł brutto Wykonanie oznakowania pasów ruchu dla rowerów na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Korzennej (za ul. Korzenną) o długości 150 m = 25 889,99 zł brutto Wykonanie oznakowania trasy rowerowej znakami P-27 (sierżanty) na pozostałym odcinku ul. Nałkowskiej = 439,73zł brutto Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego (przyjęto 10 znaków)= 2460,00 zł brutto Wyznaczenie przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania Staffa/Nałkowskiej = 10 000,00 zł brutto Ogółem = 53 789,72zł brutto

Szacunkowa łączna wartość projektu

53789 zł

Mapa Lokalizacji