Zmiana usytuowania terenu zielonego wraz z przełożeniem chodnika biegnącego wzdłuż budynku ul. Zgoda 1-13. – BO Gdynia

Zmiana usytuowania terenu zielonego wraz z przełożeniem chodnika biegnącego wzdłuż budynku ul. Zgoda 1-13.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zmiana usytuowania terenu zielonego wraz z przełożeniem chodnika biegnącego wzdłuż budynku ul. Zgoda 1-13.

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Krystyna Katka

E-mail: kkrystyna@op.pl

ID projektu:

2017/231

Status

Odrzucony

Lokalizacja projektu:

ul. Zgoda od nr 1 – 13, własność : gmina Miasta Gdyni

Opis:

Projekt przebudowy terenu zielonego znajdującego się przy ul. Zgoda. Przewiduje się następujący zakres prac do wykonania; demontaż chodnika, ogrodzenia i terenu zielonego oraz pozostałych elementów. Wykonanie nowego chodnika, nasadzenie roślin bezpośrednio przy budynku. Zagospodarowanie wykopanej zieleni.

Przebudowa ułatwiłaby dojście z parkingu do klatek schodowych budynku nie tylko lokatorom ale zwłaszcza osobom niepełnosprawnym / 4 miejsca parkingowe dla inwalidów / osobom starszym i matkom z dziećmi wysiadającymi z samochodu bezpośrednio na ulicę. Teren zielony usytuowany bezpośrednio pod budynkiem spowoduje wyciszenie hałasu który powodują osoby korzystające z kilku lokali usytuowanych przy ul. Zgoda i Mściwoja w godzinach nocnych. Nagminne jest także spożywanie alkoholu pod oknami mieszkańców oraz niszczenie mienia należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej / wybity wszystkie szyby w drzwiach/. Ścieżka rowerowa byłaby kontynuacją miejsca wypoczynku rowerzystów wybudowanego w roku 2016 przy ul. Zgoda.

Szacunkowa łączna wartość projektu

95715 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Rozbiórka starego i położenie nowego chodnika   56.206zł

2. Krawężniki   6.890zł

3.Projekt    12.619zł

4. Wykopanie i przesadzenie zieleni    20.000zł

Ogółem: 95.715 zł

 

Załączniki